www.amapro.cz [Matematické fyzikálně chemické technické tabulky]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce je důležitá pomůcka pro řešení praktických problémů v matematice, fyzice, chemii, astronomii i v dalších přírodovědných oborech respektuje požadavky, které vyplývají z vývoje v posledních desetiletích, jak v odborné oblasti, tak ve školské praxi.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Tato knihy nabízí vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny, se kterými se lze běžně setkat při řešení fyzikálních úloh a při praktických měřeních. Je zde uvedena periodická tabulka prvků a základní fyzikální a matematické vztahy.


Vzorce chemických sloučenin

chlór, vápník, kyslík, vodík, křemík, dusík, bróm

Vzorce chemických sloučenin
Související stránky v knihovně

Aktivní součástky
Dioda (Součástka)
Rok 1772 až rok 1780
Rok 1783 až rok 1786
Rok 1948 až rok 1953
Věcný rejstřík D až E
Věcný rejstřík H až CH
VACh triaku a diaku
Vzácné plyny
Nebeská tělesa
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Lopatka oběžného kola turbíny
Měření teploty
Vlhkost vzduchu
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu
Polarizace elektrod, akumulátory
Defekt, izotop, proton
Monokrystal, křemík, periodická soustava prvků
Řez plošným tranzistorem
Polarita napájecího napětí tyristoru
Struktura tranzistoru MOS s kanálem typu P
Schematické znázornění donorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Zenerovy diody, závěrné a průrazné napětí
Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu
Atomy a molekuly
Stlačení kapalného tělesa
Ionty, krystal
Pojistka, vařič
Vzduch, kyslík a život
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Slučování atomů, chemická vazba
Anion, vodík
Kyslík, ozon O3
Dvouprvkové sloučeniny
Kyselinotvorné a hydroxidotvorné oxidy
Polymerace, makromolekuly
Pentahydrát síranu měďnatého
Látkové množství
Mol, jednotka látkového množství
Výroba oceli
Thomasonův konvertor
Bessmerův konvertor
Kyslíkový konvertor
Reakční nádoba
Výroba hliníku
Nitridování
Joulův Lenzův zákon
Model atomu
Struktura lavinové diody, kvantový výtěžek
Rozložení molekul, graf
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Technologie zpracování dřeva
Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Odkazník o strojírenství
Rejstřík klíčových slov pro strojírenství ve vyhledávačích.
seznam/strojnictvi
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl strojnictví
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Matematické doplňky | Fyzikální literatura | Tabulky | Konstanty a jednotky | Mechanika | Termodynamika | Elektřina a magnetismus | Základy fyziky | Obecná fyzika | Mechanika | Termodynamika | Elektřina a magnetismus | Optika | Moderní fyzika | Astronomie | Meterologie | Matematika Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro