www.amapro.cz [Matematické fyzikálně chemické technické tabulky]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce je důležitá pomůcka pro řešení praktických problémů v matematice, fyzice, chemii, astronomii i v dalších přírodovědných oborech respektuje požadavky, které vyplývají z vývoje v posledních desetiletích, jak v odborné oblasti, tak ve školské praxi.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Tato knihy nabízí vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny, se kterými se lze běžně setkat při řešení fyzikálních úloh a při praktických měřeních. Je zde uvedena periodická tabulka prvků a základní fyzikální a matematické vztahy.


Podložky, závlačky, čepy

průměr, rozsah, odstupňování, díra, šroub

Podložky, závlačky, čepy
Související stránky v této knize

Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
Otvor pro vnitřní závit
Otvor pro vnitřní závit
Otvor pro vnitřní závit
Zápustné šrouby, kuželová hlava
Tvar zahloubení, šestihranná matice
Nýty, závitořezné šrouby, plech


Související stránky v knihovně

Elektrické vlastnosti rozhraní V
Mikrofon (Součástka)
Posuny doprava a doleva
Reproduktor (Součástka)
Rotace doprava a doleva
Rozdíly PRI a SS7 ovlivňující obchodní podmínky použití
Sluchátko (Součástka)
Třetí generace přenosových systémů
Kapaliny, plyny, tekutiny
Vynucené kmity
Schematické znázornění atomu akceptorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
PN přechod a jejich děje pohybů náboje
Návrh filtrační tlumivky
dipól, díra, direktor, disektor
šroub - šroubová soukolí
Přijímač ALGENA
Jednoduchý voltmetr a ampérmetr
Dálkový vysílač povelů
Trubkový závit, kuželový, rovnoramenný
Lichoběžníkový závit, oblý a pilovitý
Závlačky, pojistné kroužky, hřídel
Morseovy dutiny, vrtání, fréza
Ruční výstružníky, strojní výstružník
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Odkazník o strojírenství
Rejstřík klíčových slov pro strojírenství ve vyhledávačích.
seznam/strojnictvi
Strojnické tabulk
Údaje z norem ČSN pro strojnictví a strojírenství.
strojnictvi/strojnicke_tabulky
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Strojírenská technologie
Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Technologie zpracování dřeva
Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl strojnictví
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Matematické doplňky | Fyzikální literatura | Tabulky | Konstanty a jednotky | Mechanika | Termodynamika | Elektřina a magnetismus | Základy fyziky | Obecná fyzika | Mechanika | Termodynamika | Elektřina a magnetismus | Optika | Moderní fyzika | Astronomie | Meterologie | Matematika Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro