www.amapro.cz [Technické tabulky pro učňovské školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Strojnictví obsahuje informace o závitech, šroubech, maticích, podložkách, nýtech, čepech, kolících, klínech, hřídelích, pružinách, ložiskách, těsnění, mazání, převodech lanových, řetězových, řemenových, ozubenými koly, o spojkách, převodovkách, elektromotorech a armaturách.
Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Svou koncepcí a obsahem najdou tabulky uplatnění i u studentů vysokých škol. Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.


Metrický závit, šroub

vnitřní závit, závrtné šrouby, šedá litina, ocel, slitiny, hliník, mezní úchylka

Metrický závit, šroub
Související stránky v této knize

Značení profilového materiálu, zápichy
Šrouby a matice
Podložky s nosem, válcové, kuželové kolíky
Přírubová hrdla, šedá litina, fitinky
Třídy oceli, jakost, uhlíková ocel
Ušlechtilá konstrukční ocel, odlitky
Nelegovaná šedá litina, ocel
Nelegovaná šedá litina, ocel
Měď, slitiny mědi, tvárnost kovů
Tvrdost a pevnost oceli
Tažené, kruhové tyče z oceli
Válcování oceli za tepla
Tyče průřezu I.
Tažné ocelové dráty
Tažné ocelové dráty
Tlusté a tenké, ocelové plechy
Řezné rychlosti, posuv vrtáku
Řezné rychlosti, posuv vrtáku
Otáčky při vystružování, výhrubník
Závitová čelist, závrtová čelist
Přehled fréz, nástrojová ocel
Čelní levořezné frézy
Velikost úhlu sklonu, ostření nožů


Související stránky v knihovně

Rok 1853 až rok 1855
Věcný rejstřík N až O
Kalorimetrická rovnice
Reostaty a potenciometry
Pohyblivý vodič v magnetickém poli
Indukčnost vodiče, Henry
Termoelektrický jev
Budoucnost polovodičů
Značky ve výkresech, výpočet konstrukcí
Kovy a paliva
Výhřevnost paliva, délková roztažnost
Schematické znázornění atomu akceptorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Magnetizace látky
Výpočet hmotnosti tělesa
Magneticky měkká ocel
Vzorce oxidů
Alkalické kovy
Ušlechtilé kovy
Výroba průmyslových kovů
Obor strojnictví v české republice
Železné a neželezné kovy
Tavení oceli ve vakuu
Zpracování oceli
Třída normy hutnictví
Šedá litina
Výroba hliníku
Tvárnost a vlastnosti hliníku
Slitiny titanu, měď
Pozvolné chlazení
Čas a teplota při žíhání
Tání a tuhnutí
Bodové svařování
První termodynamický zákon
Perský záliv
Státy jižní Asie
Hutnické základny světa
hlediště - hliník
mezní úchylka - mezní vrstva
hliník
Zpívající svíčky
Kovový materiál, tloušťka, ocel, tvárnost
Úchytka, ocel, tažení za studena
Ploché tyče, hliník, slitiny hliníku
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Strojnické tabulk
Údaje z norem ČSN pro strojnictví a strojírenství.
strojnictvi/strojnicke_tabulky
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Odkazník o strojírenství
Rejstřík klíčových slov pro strojírenství ve vyhledávačích.
seznam/strojnictvi
Technologie zpracování dřeva
Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Technilogie papíru
Učebnice seznamuje se sušením papíru a dokončením jeho výroby na papírenském stroji.
strojnictvi/papirenstvi
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl strojnictví
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Strojní části | Technické kreslení | Strojírenské technologie | Technické normy a standardy | Strojnictví | Strojírenství | pohony | hřídele | ozubené převody | řetězy | řemenové převody | vůle | přesah | metrické závity | ložiska | oleje Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro