www.amapro.cz [Technologie zpracování dřeva, výroba papíru]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Technologie zpracování dřeva, výroba papíru

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru. Popisuje jednotlivé procesy během výroby a použití technologií pro velkovýrobu. Kniha je určená pro studenty středních odborných škol.


Obsah I.
Obsah II.

Druhy vláknovin, dřevo
Anatomie dřeva
Cévovité buňky, parenchymové vlákna
Sklerenchymové buňky
Stavba dřeva, jehličnany, listnáče
Klínový výřez borovice
Objemová hmotnost dřeva
Vlastnosti dřeva, celulóza
Lignin, terpény, pryskyřice

Lesy jako zdroj dřeva
Produkce dřeva, bonit
Cizokrajné papírenské dřeviny
Příprava dřeva, kulatina, poleno
Zpracování dřeva
Odkorňování, pařené dřevo
Sekání dřeva
Třídění štěpků
Vibrační ploché třidiče
Třídění štěpků dle toušťky
Válcový dezintegrátor
Kruhová hromada
Skladování dřeva, otázky

Vlákniny
Vlastnosti papíru
Broušená dřevovina
Dřevina, třísky
Brusná dřevina
Štěpky, hobliny, třísky
Řezací nože dřeva

Rafinace dřeva
Výroba termomechanické vlákniny
Mokré čištění dřeva
Pařící komora
Přeměna dřeva
Chemická impregnace
Peroxidový postup

Polobuničina
Mechanické působení, defibrace
Sulfitové buničiny
Sulfit, celulóza, sulfát
Vaření na bázi vápníku
Hořčíková báze
Sodná báze, sodík
Sulfonace, hydrolýza, kondenzace, oxidace
Doba várky, zavářka
Citlivost varné kyseliny
Alkalický, neutrální, sulfitový způsob
Vliv teploty na várku
Příprava varných roztoků

Spalování síry
Síra, vzduch, pec
Praní, chlazení, čištění, plyny
Rychlost plynů, oxid siřičitý
Přírůstek teploty při absorpci
Varný roztok, absorpční věž
Uhličitan, hydroxid
Regenerace plynů za studena
Sulfitová regenerace síry

Fyzikálně chemické pochody
Rozklad kyseliny, sulface
Polysacharidy, penetrace
Technologické pochody při vaření
Použití plnícího zařízení
Pronikání chemikálie do dřeva
Teplota konečné várky, vařák
Vysoký obsah suků a neprovarů
Schéma diskontinuální varny

Varný roztok dřeva
Kontinuální sulfitové vaření
Přímý ohřev vody
Vnitřní separátor
Svodka štěpků, vařák
Znehodnocení dřeva
Delignifikace, dřevěný odpad
Vysokotlaký uzávěr
Dvoububnový vařák

Zpracování suroviny
Vliv teploty, vliv času, impregnace
Těkavé sloučeniny
Zužitkování výluhů
Koeficient přestupu tepla
Odpařovací tělesa

Chemický filtr
Karbonizace, pyrolýza
Karbonizační proces
Výroba alkoholu, protein, kvasinky
Lihovar
Praní, třídění, odvodňování, sušení
Vytěsňovací faktor

Prací lis
Hrubé třídění, jemné síto
Diskontinuální vařáky
Vakuové filtry
Difúzní pračka
Tlaková difúze, elektrolytické leštění
Tlakový difuzér

Praní a třídění
Vibrační třidič, sukovník
Zahušťování, odvodňování, sušení
Rafinace a odvodňování
Odstředivý třidič
Plošná hmotnost lisu
Zřeďovací faktor
Frakcionace vláken
Zahušťovací buben
Sušící a odvodňovací stroj
Kontrola varného procesu
Kontrola regenerace chemikálií
Nízkoenergetická sušárna
Technologické bělení
Odpadní vody

Technologická bilance
Výpočet bilance
Průtok plynů, odtah vody
Bifilační výpočet


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl strojnictví Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro