www.amapro.cz [Elektronické spojovací systémy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Elektronické spojovací systémy

Kniha obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí analogových i digitálních spojovacích systémů.


Obsah I. , spojovací systémy
Obsah II. , spojovací systémy

Předmluva , spojovací systémy

Úvod , spojovací systémy
Provozní personál
Rozvoj ústředen ve světě
Trend růstu telefonizace
Poloelektronické systémy
Princip prostorového spojování
Číslicové spojovací systémy
Bouřlivý vývoj systémů
Společné otázky dalšího vývoje
Ekonomika telekomunikací

Ústředny E10
Účastnický koncentrátor
Blokové schéma systému E12
Sítě ISDN
Rozšíření kapacity
Účastnické sady analogových přípojek
Spojovací pole Thomson
Koncentrace přípojek z 1024
Struktura základní jednotky
Modul spojovacího systému

EWSD
Spojovací pole EWSD
Decentralizované řízení
Zdvojený řídící počítač
Multiplexní spoj, EWSD
Spojovací systém ITT12
Číslicové spojovací pole
Adresa volané přípojky

Systém AXE10
Spojovací vedení pro signalizaci
Centrální spojovací pole
Připojení přípojek
Společný signální kanál, CCITT
Schéma periferního modulu
Administrativní procesor

Pobočková ústředna UE200
Manipulační pracoviště
Blokové schéma pobočkové ústředny
Kapacita ústředny
Ostatní části ústředny
Ústředna EP 512
Pobočkové ústředny ABS

Příčková spojení
Pomocná zařízení
Vývoj spojovací techniky, RVHP
Připojení spojovacího vedení
Moderní principy spojování
Jazýčkové relé
Princip feredu
Maticový spínač
Spínání hovorů
Prostorové spojovací pole
Spínací poměr
Zapojení matice
Spínací matice Motorola
Princip spínače
Příklad spojovacího pole

Vícečlánková spojovací pole
Volaný účastník
Článek ústředny
Přidržovací obvod
Číslicové spojování
Princip časového článku T
Spojovací pole T-S-T
Převod analogového signálu na číslicový
Primární multiplex
Rozhraní číslicového pole

CCITT, doporučení, G.734
Opakovač linkového traktu
Číslicová informace
Časový článek firmy MiTel
Spínací obvody firmy Thomson
Trakty, tranky PCM
Integrovaný spínací obvod
Provozní poměry

Vnitřní blokování
Vznik vnitřního blokování
Optické spínací prvky
Optická spínací matice
Nové směry programového řízení
Decentralizované řízení
Dvouúrovňové řízení
Hierarchické uspořádání
Řízení dle funkce
Funkční moduly
Prostředky řízení
Struktura hardwaru

CPU, PROM
Průchodnost spojovací cesty
Architektura procesoru
Hodinový impuls
Spolupráce řídících jednotek
Komutované obvody
Signalizační kanál
Programování ústředen
Vybavení ústředny
Vývoj programovacích jazyků
Programovací jazyk, CCITT
Programovací jazyk, SDL
Graf definující automat
Popis činnosti jazyku
Znázornění přechodu

Programovací jazyk CHILL
Příjem volby, vývoj dle SDL
Číslice volby
Programovací jazyk MML
Automatické hlášení
Základní procedura jazyka
Návrh programového vybavení
Hostitelský počítač
Blokové schéma vývojového diagramu
Údržba provozu ústředny

Účastnická signalizace
Význam kmitočtu frekvenční volby
Vnitřní signalizace, rozhraní U
Meziústřednová signalizace
Regionální signalizace
Druhy signalizace
Hlavní druhy linkové signalizace
Signalizace typu K
Signalizační systém CCITT číslo 6
Zprávy signalizace č. 6
Signalizace č. 7, sedmička

CCITT, SS7, signalizace číslo 7
Systém signalizace 7
Trendy telefonních ústředen
Integrované systémy a sítě
Postupná fáze integrace
Předpoklady realizace sítí
Doporučení CCITT
Přenosová rychlost

Model OSI
Zavádění integrovaných sítí
Dálkové konference
Synchronizace systémů
Problém síťové synchronizace
Vynucená synchronizace, slave, master
Synchronizace číslicovým přenosem
Přenos po dvoudrátovém vedení
Rozvoj mikroelektroniky
Přehled rozvoje elektroniky
Hustota integrace
Základní parametry TTL
Rozvoj mikroprocesorů

Polovodičové paměti
Paměť, RAM,ROM, PROM, EPROM, EAROM
Galvanické oddělení
Zapojení elektronické účastnické sady
Provedení obvodů SLIC
Vzorkovací filtr PCM
Blokové schéma filtru PCM
Jednokanálový integrovaný prvek
Časové poměry kodeku
Obvod filtr a kodek
Kombinovaný kodek
Kodek telefonu

Rozhraní PCM
Vyšší napětí účastnické sady
Integrované obvody signalizace
Přenosové parametry
Tlačítková volba
Tlačítka v přístroji
Přístroj s tlačítkovou volbou
Tlačítková volba kmitočtová
Obvody v telefonním přístroji
Blokové schéma číslicového telefonního přístroje

Kombinované terminály
TELEFAX
VIDEOTEXT
Provozní hledisko
Začleňování ústředny
Městská síť
Překryvná síť
Očíslování, tarifování

Údržba ústředny
Diagnostika ústředny
Preventivní diagnostika
Centralizace údržby
Periodické měření


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro