www.amapro.cz [Telekomunikační slovníček pojmů]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Telekomunikační slovníček pojmů

Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky. Obsahuje popis základních fyzikálních vlastností přenosových a spojovacích systémů. Ačkoli je kniha obsahově historická, obsahuje technické definice zařízení a jejich užití v praxi.


sanafant, saturace, sběrač, scintilace
sdílení času, sdružovač, SECAM
seizmometrie, selekce, selektivita, selhání
semiduplex, série, servis, sestava
schopnost, signál, časový, akustický
signál obrazový, zrcadlový, zvukový
simulátor, sirutor, síť, radiokomunikační
síť rozhlasová, mezinárodní, vysílače
síť telefonní, televizní vysílače
sítotisk, skalár, skvrna, slaboproud, sledovač
sdělování, slitina, sloup, slovo
slučovač, sluchátko, služba, smalt, směr
směrovost, směšovač, dlouhé vlny
směšování, S metr, smyčka, Murrayova, Varleyova
snímač, snímání obrazu, solion, son
sonda Hallova, souběh, součástka, souprava
soustava, hyperbolická, mechanická
soustava SI, telemetrická, projekční
soustava nemetrická měrová
spektroskopie, spektrum, vlnění
spektrum, spínač, ruční, spiratron
spodumen, spoj, studený, spojka
spojnice, spojovatelka, spotřeba, stabilita
stabilizace, stabilizátor, stanice, zaměření
stanice, telefon, rozhlas, televize
stealit, step, stereofonie, stínítko, stojan
strmost, stroj, strom, struktura, středisko
středisko vysílání, střecha, studio, stůl
stupnice, sůl, sumátor, superortikon
superpozice, susceptance, svazek, světlo
světlovod, svodič, svorka, synchronizace
synchronizátor, synchroskop, syntéza, syntezátor
systém, priority, spojení, regulační
šasi, šelest, šíření, šířka, šňůra
špička, šum, barevný, nekoherentní, tepelný
šumivka, šunt, tabulka, tabelátor
tacitron, tajemství, tarif, tavidlo
technika, jaderná, sdělovací, energetika
technika, letecká doprava, poštovní služba
technika sportu, vojenská, rakety
technika silnoproudá, technologie, konstrukce
technologie planární, telefon, telegrafie
telegrafie Morseova, televize barevná
tenzometr, teorém, Théveninův, teorie obvodů
teorie funkce, teplota, Courier, termo, termočlánek
termoplast, termostat, tetroda, tiskárna
tlumení, tlumivka, tón, toroid, transduktor
transformace Hilbertova, hvězda, trojúhelník, Laplaceova
transformítor, impedance, translátor, tranzistor
tranzistor bipolární, planární, plošný, trenažér
trimr, trinistor, trioda, trubice, třída
třída jakosti, tváření, tuhost, tuner
tweek, typizace, týl, tyratron, tyristor
úbytek, účinnost, úhel, ukazatel
ultrazvuk, umlčovač, unipól, určení, určovatel
úroveň, úsek, usměrňovač, ústa, ústředna
ústředna pobočková, telefonní, automatická
ústředna veřejná, tranzitní, utajení, útlum
útlum, zkreslení, uzel, válec, vazba
vazba, galvanická, parazitní, atomu, zpětná
vazba kladná, záporná, vedení, Lecherovo
vedení venkovní, zpožďovací, vektor, veličina
velikost, velín, vibrace, vibrátor, vid
vinutí, bifilární, křížové, vítr, vlákno
vlna, nosná, postupná, povrchová, vlnění
vlnočet, vlnoměr, zázněj, vlnovod
vlnovod, dálkový, kruhový, vlny centimetrové
vlny decimetrové, milimetrové, vložka, vobler, vodič
vodivost, volačka, volič, volt, voltmetr
vrátka, vrchol, vrstva, Kennelyova, Heavisideova
všesměrový, výboj, výbojka, výboj
výbrus, výhybka, vidlice, vlnovod
výchylka, vychylování, výkon, výpadek, vypínač
výroba, vyrovnávač, vysílač, fáze
vysílač nouzový, vysílač televizní
výška, vyvážení, vyvazovač, vývoj, bezhlučný chod
vyzařování, výzkum, vzdálenost, vzplanutí
watt, wattmetr, weber, West
xerografie, zabezpečení, zádrž, zábrana
zahlcení, zahořování, zákon, Planckův, Stefanův
zákon, Weberův, Fechnerův, Adcockův, zaměřovač
zapisovač, zapojení, záruka, záření
záření infračervené, zářič, zářivost, Abrahamův
zařízení koncové, poplašné, hlásič
zařízení, měření vzdálenosti, dispečer
zásuvka, zátěž, zatížení, provoz
zatížitelnost, závada, závěr, zátěž, záznam
záznam, signál, televize, zvuk
zázněj, zdroj, zdířka, vysoké napětí
zesilovač, koncový, laděný, kompresní
zesilovač, nulovací, obrazový, oddělovací, selekce
zesilovač, aktivní, stupeň, souměrný
zesilovač širokopásmový, vázaný, zatemňovací
zeslabovač, zisk, zkoušeč, zkouška, spolehlivost
zkouška odolnosti, zkrat, zkreslení, harmonické
zkreslení intermodulační, lineární, tvarové, útlumové
zkušebna, změna, značka časová
značka, pomocná, normovaná
značení součástek, grafická značka
značka schématická, označení v obvodu
značka volací, mezinárodní, tabulka značek
zobrazení, zobrazovač, metody zobrazení
zpoždění, zpracování, zpráva, zrcadlo, ztráty
zvlnění, zvuk, zvukovka, zvukovod, zvýšení


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro