www.amapro.cz [Spojovací technika telekomunikačních sítí]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Spojovací technika telekomunikačních sítí

Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb. Klasifikace telekomunikačních sítí, jejich druhy a vlastnosti. Digitalizace v přenosové technice, Digitalizace ve spojovací technice. Obsluhové systémy a jejich parametry pro určení kvality služeb.


Obsah I. Telekomunikace
Obsah II. Telekomunikace
Obsah III. Telekomunikace
Obsah IV. Telekomunikace

Řešení sítí
Skryté, zjevné směrové číslo
Mřížová síť, hvězdicová síť
Složené sítě, nepravidelné sítě
Síť s příčkami
Národní sítě, směrování
Struktura národní sítě, CCITT
Očíslovací plán
Tarifování, hovorné

Signalizace číslo, CCITT
Přenosové podmínky, útlum, dB
Národní telefonní síť
Uzlový telefonní obvod
Síťové úrovně
Poloautomatický provoz, UTO
Tarifování v národní síti
Dálnopisná síť
Modulační rychlost
Sítě synchronního systému
Skryté směrové číslo
Zjevné směrové číslo

Kapacita sítě
Hvězdicové sítě se skrytým směrovým číslem
Souběhová zařízení
Hvězdicová síť s podústřednami
Blokové schéma směrového třídiče
Odchozí spojení
Vnitřní spojení
Příčky ve hvězdicové síti

Směrová číslice
Síťový přepočet
Tandemové zapojení ústředen
Synchronní prvky
Křížové spínače
Kódová spolupráce spojování
Hvězdicová síť
Skupinářové stupně
Centrální spojovací systémy
Digitální spojovací systémy
Přenosové systémy PCM
Digitální koncentrátor

Místní telefonní obvod
Meziměstské ústředny
Místní telefonní obvod
Asynchronní systémy
Aditivní kód
Voličové systémy
Rozšíření kapacity ústředny
Velká městská síť
Svazky sdružovacích obvodů
Provozní zatížení sítě
Přenos provozního zatížení
Spojovací stupně v síti
Jednosměrný sdružovací provoz

Asynchronní systém
Sdružovací obvod
Hlavní ústředna
Kódování dle kódu R2
Rozšiřování kapacity
Decentralizace telefonní sítě
Počet účastníků sdružovacího vedení
Podvojky, koncentrátory
Blokové schéma koncentrátoru

Struktura městské sítě
Výstavba digitální sítě
Voličová ústředna
Uzlový telefonní hovor
Seskupení směrových uzlů
Automatická uzlová ústředna
Signalizace v uzlových sítí
Registrová signalizace, linková signalizace
Přehled řídících signálů
Linková signalizace R2
Spojovací systém RFT
Použití direktoru
Směr do vlastní ústředny
Kvazisynchronní spojovací systémy

Systém ATZ
Blokové schéma podústředny
Blokové schéma vedlejší ústředny
Blokové schéma hlavní ústředny
Sdružovací zařízení, PK22
Schéma ústředny PK 22
Spojovací systém PK 201
Spojovací systém PK 202
Spolupráce ústředen
Skupinářový stupeň
Příchozí registr
Tarifování v uzlové síti

Tarifní pásmo
Čtyřdrátový stupeň
Směrový třidič
Přehled služeb, služební stupeň
Očíslovací plán
Statistika a údržba ústředny
Začlenění do sítě
Pobočková technika
Předávání hovorů
Přenos tarifních impulsů 16kHz
Sériové linky, velkosérie
Velkosérie
Přípojné vedení velkosérie
Provolba

Očíslování pobočkových ústředen
Malé reléové ústředny
Pobočkové ústředny TESLA
Třidičové pobočkové ústředny
Telefonní ústředny malé kapacity
Křížový spínač
Ústředna UK11
Článek spojovacího pole
Vlastnosti pobočkových ústředen

Přehledové schéma ústředny
Zpětný dotaz
Identifikace volání
Koncepce pobočkové ústředny
Zjednodušené blokové schéma
Ústředna UE200
Pobočkové sítě
Příčková vedení pbú
Dálkové pobočkové sítě
Uspořádání pobočkové sítě
Národní telefonní síť
Meziměstský provoz
Automatické meziměstské spojování

Tranzitní telefonní síť
Mezitranzitní okruhy
Tvorba směrovacího plánu
Zásady pro směrování hovorů
Spojovací systémy MK 611
Přelivové spojky
Druhy registrů
Přeliv telefonních hovorů
Spolupráce ústředen
Průběh spojení mezi dvěma ústřednami
Vnitřní linková signalizace

Spojovací systém ARM
Kapacita spojovacího pole
Kategorie spojování
Postup řízení spojovacího pochodu
Výběr spojovací cesty
Manuální tarifování
Automatické tarifování
Mezinárodní tranzitní ústředna
Řízení systému AKE 13
Začlenění tranzitní ústředny

Přenášeče
Přehled signálů pro přenašeče
Dvoudrátové přenašeče
Impulsní linková signalizace
Čtyřdrátový přenašeč
Korekce délek impulsů
Impulsní signalizace
Dálkové přenašeče
Skupina písmen
Signalizace v dálkové síti
Stav trvalé signalizace
Vybavení po přihlášení
Výstavba mezilehlé sítě
Poloautomatický provoz
Tranzitní okruhy

Vázaný kód
Útlumový plán
Stabilita spojení
Analogová telefonní síť
Rozdělení útlumu
Vztažný útlum, decibely
Vysílací a přijímací útlum
Útlum místních ústředen

Analogové okruhy
Typ okruhu
Účastnická přípojná síť
Národní síť
Schéma útlumu na vedení
Druhy mezinárodních ústředen
Světový očíslovací plán
Koncepce očíslovacího plánu
Počet čísel telefonní volby
Signální systémy pro mezinárodní provoz
Spojovatelka, CCITT

Signální systém CCITT
Automatický provoz
Signalizace číslo 5
Struktura izokódu
Dopředné signály
Zpětné řídící signály
Princip vázaného přenosu R2 kódu
Skupina řídících dopředných signálů
Signalizace číslo 6
Víceznakové zprávy
Signalizační bity

Signální systém číslo 7
Formát zprávy SS7
Princip asociativního provozu
Dálnopisná síť
Přenos dálnopisného signálu
Diagram signalizace dálnopisu
Zpětné signály
Dálnopisné okruhy
Konfigurace dálnopisné sítě
Přípustnost spojení dle kategorie

Tarifování
Dálnopisný spojovací systém
Oddíl dálnopisné ústředny
Ústředna ARB
Výklad značek dálnopisu
Příchozí spojení
Obousměrný přenašeč
Poloelektronické spojovací systémy
Účastnická sada
Regenerace signálu
Pasivní a aktivní multiplex
Očíslovací plán dálnopisné sítě
Telex

Rejstřík telefonních pojmů I.
Rejstřík telefonních pojmů II.
Rejstřík telefonních pojmů III.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro