www.amapro.cz [Zeměpis pro pátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice nás uvádí do studia předmětu zeměpis s učivem pro základní školy. Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií. Je popsaná atmosféra planety a rozdělení na kontinenty. Politické a číselné informace jsou poplatné době před revolucí!


Povrch Měsíce, kráter

Měsíc, Země, Slunce, objem, hmotnost, meteorická tělesa, voda, meteorit

Povrch Měsíce, kráter


Vzhledem k malé velikosti gravitačního zrychlení na povrchu Měsíce nemá Měsíc atmosféru a nikdy neměl vodní obal. Stopy jakéhokoliv života na něm nebyly při přímém průzkumu zjištěny. Absence atmosféry a vody znamená, že na jeho povrchu nedochází k větrné ani vodní erozi, ale pouze k erozi meteorické.

Související stránky v této knize

Tvar a rozměry Země
Pohyby Země
Oběh Země okolo Slunce
Oběh Země okolo Slunce
Sluneční soustava
Sluneční soustava
Sluneční soustava
Planety Mars, Jupiter, Saturn, Venuše
Planety Mars, Jupiter, Saturn, Venuše
Planety Mars, Jupiter, Saturn, Venuše
Vesmír, hvězdná soustava
Vesmír, hvězdná soustava
Vesmír, hvězdná soustava
Vladimír Remek
Vladimír Remek
Vladimír Remek
Kosmonaut Vladimír Remek
Glóbus a mapy
Glóbus a mapy
Zeměpisné mapy
Čas na zeměkouli
Čas na zeměkouli
Geografická sféra
Příkopové propadliny
Činnost větru, zvětrávání
Vývoj svahů
Denní pohyb Slunce
Polární kruh, obratník
Hydrosféra, oceány a moře
Pohyby mořské vody
Podpovrchové vody
Rozmanitý život v tropech
Vodstvo v Africe
Indický oceán
Podzemní artéská voda
Země a její pohyby
Zeměpisné tabulky I.
Zeměpisné tabulky II.
Zeměpisné tabulky III.


Související stránky v knihovně

Rok 1964 až rok 1967
Věcný rejstřík písmeno V
Nebeská tělesa
Obsah knihy
Měření hmoty
Měření času
Pohyb hmotného bodu. Pohyby těles.
Volný pád
Pohyb ve vzduchoprázdnu
Dvojice sil
Kapaliny, plyny, tekutiny
Vlastnosti plynů
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Statický tlak, hustota proudnic
Rotační energie v kapalinách
Objemová roztažnost látek
Kalorimetrická rovnice
Síla odstředivá, kuličky
Dostředivé zrychlení planet
Kapacita deskového kondenzátoru
Intenzita, indukce magnetického pole
Polarizace elektrod, akumulátory
Astronomická refrakce
Existence hmoty
Normy spotřeby materiálů
Obsah míchačky, mleté vápno
Ohyb a odrazy vln na zeměkouli
Předmluva ke knize
Látka a těleso
Gravitační síla, gravitační pole
Neuspořádaný pohyb částic
Vlastnosti kapalin a plynů
Elektrické pole
Póly magnetů
Magnetické pole Země
Jednotka objemu, litr
Měření objemu kapalného tělesa
Hmotnost tělesa, kilogram
Rovnoramenné váhy, gram
Jednotky hmotnosti, váhy
Hustota, hustota látky
Cukr, sůl, naftalen
Saponát, pěna, aerosoly
Oddělování vody a oleje
Filtrační papír
Voda v domácnosti
Anion, vodík
Zákon zachování hmotnosti
Rozpuštěná látka
Rozpustnost pevných látekFulltextový vyhledávač AmaProOdkazník o zeměpise
Rejstřík klíčových slov pro zeměpisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/zemepis
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Katalog rostlin
Seznam rostlin a pokojových květin.
internet/katalog_rostlin.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Zeměpis 5
Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Katalog houby
Abecední seznam hub
internet/katalog_houby.php
Zeměpis 9
ČSFR a Evropa těsné po pádu socialistického zřízení.
obsah_zemepis9.php
Naše rostliny
Seznam léčivých rostlin včetně fotografií listů a květů.
prirodopis/lecive_rostliny
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl zeměpisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro