www.amapro.cz [Zeměpis pro pátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice nás uvádí do studia předmětu zeměpis s učivem pro základní školy. Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií. Je popsaná atmosféra planety a rozdělení na kontinenty. Politické a číselné informace jsou poplatné době před revolucí!


Počasí a podnebí

teplý vzduch, zahřívání, ochlazování, oblast vyššího tlaku, tlak, vichřice, počasí, podnebí, ovzduší, silný vítr

Počasí a podnebí


Počasí je okamžitý stav atmosféry v určitém místě, vyjádřený souborem hodnot meteorologických prvků ( tlak, teplota, vlhkost, oblačnost...).
Meteorologie je věda o atmosféře, o její stavbě, vlastnostech a fyzikálních dějích v ní probíhajících.


Související stránky v této knize

Geografická sféra
Vznik pohoří
Atmosférické srážky a vítr
Klimatické podmínky
Klimatické podmínky
Tepelné pásy
Tepelné pásy
Vliv vzdušných proudů
Ráz pozemského povrchu
Nadmořská výška
Tropické lesy
Velká útesová bariéra
Tichý oceán
Antarktis


Související stránky v knihovně

Časový a zátěžový test
Mikrofon (Součástka)
Napěťové poměry PN přechodů
Napěťové poměry PN přechodů
Teplotní závislost PN přechodů
Vliv funkčního bloku na okolí
Vliv teploty na změnu Io a U2
Vliv teploty na změnu proudu Io a napětí U2
Vložení jiného řetězce do AsnsiString
Mladší doba kamenná
Podnebí, způsob obživy
Vodní kapka
Těžiště a stabilita
Setrvačník váhy
Atmosféra a plyn
Atmosférický tlak, Barometr, Kapalinový manometr
Aneroid Vidiho, Bourdonův
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Vypalovací režim, karbid křemíku
Frontální systém, teplotní inverze
Měření teploty, Anders Celsius
Bimetalický pásek, bimetal
Počasí, termograf
Směsi, minerály
Alkeny a Alkiny
Benzín, krakování
Polyvinylchlorid, polystyren
Pracovní postup
Rozklad peroxidu vodíku
Vzduch pro vysokou pec
Výroba oceli
Karbit železa
Kalení oceli
Přetlak, manometr, počasí
Chlad, vedení tepla, chlazení
Tání a tuhnutí
Srážkometr, předpověď počasí
Indie a Čína
Čidlo, pohyb, chuť, čich
Fázový diagram, hustota, tlak
Barytová voda
Atlantský oceán
Podnebí Euroasie
Jihozápadní Asie
Město a životní prostředí
Členitost Evropy
Výživa obyvatel, znečištění ovzduší
tížnice - tlak
Počasí, ošklivo, déšť
Teplota, mlha, počasí, předpověďFulltextový vyhledávač AmaProKatalog houby
Abecední seznam hub
internet/katalog_houby.php
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Zeměpis 5
Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Zeměpis 9
ČSFR a Evropa těsné po pádu socialistického zřízení.
obsah_zemepis9.php
Publikace o zeměpisu
Abecední seznam článků o státech a kontinentech.
internet/katalog_zemepis.php
Naše rostliny
Seznam léčivých rostlin včetně fotografií listů a květů.
prirodopis/lecive_rostliny
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl zeměpisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro