www.amapro.cz [Zeměpis pro pátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice nás uvádí do studia předmětu zeměpis s učivem pro základní školy. Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií. Je popsaná atmosféra planety a rozdělení na kontinenty. Politické a číselné informace jsou poplatné době před revolucí!


Výškové stupně rostlinstva

suché oblasti, Kavkaz, věčný led, sníh, tundra, pastviny, dusné nížiny, těžba dřeva, tropický les

Výškové stupně rostlinstva


Přirozená vegetační pásma jsou na mnoha místech přerušena horskými pásmy. Podnebí se totiž nemění jen směrem od rovníku k pólům, ale i s nadmořskou výškou. S rostoucí výškou klesá průměrná teplota vzduchu a asi do 2500 m n. m. roste úhrn srážek. Výšková stupňovitost je dobře patrná ve vysokých pohořích, avšak je značně asymetrická, protože je ovlivňována směrem pásem a orientací svahů vůči slunci a větru. Vlivem nadmořské výšky se samozřejmě mění i rostlinstvo a živočišstvo. Vytváří se tak přírodní krajiny výškových stupňů.


Související stránky v této knize

Atmosférické srážky a vítr
Nadmořská výška
Lov mořských ryb


Související stránky v knihovně

Německý útok na Stalingrad
Atomy a molekuly
Vegetační pásy a živočišstvo
Severní Amerika, Kanada
Charakteristika Ameriky
Půdní zdroje planety
Živočišná výroba, rybolov
Loviště velryb, lov ryb
Lesní a vodní hospodářství
Krajská rozloha orné půdy
Hornomoravský úval
Rostlinstvo a živočišstvo Evropy
Moskva a Rusko
Význam kovů, rudy a surovin
Tundry, tajgy a stepi
Podíl průmyslu na zaměstnanostiFulltextový vyhledávač AmaProDigitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Zeměpis 6
Informace o počtech obyvatelstva, politického zřízení a průmyslu jsou datovány ke konci 20. století.
obsah_zemepis6.php
Zeměpis 8
Učebnice se zabývá geografií naší republiky.
obsah_zemepis8.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Publikace o zeměpisu
Abecední seznam článků o státech a kontinentech.
internet/katalog_zemepis.php
Naše rostliny
Seznam léčivých rostlin včetně fotografií listů a květů.
prirodopis/lecive_rostliny
Katalog houby
Abecední seznam hub
internet/katalog_houby.php
Zeměpis 7
Učebnice nás seznamuje s politickým a sociálním uspořádání světa před revolučním rokem 1989.
obsah_zemepis7.php
Odkazník o zeměpise
Rejstřík klíčových slov pro zeměpisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/zemepis
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl zeměpisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro