www.amapro.cz [Zeměpis pro sedmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Zeměpis pro sedmou třídu

Učebnice nás seznamuje s politickým a sociálním uspořádání světa před revolučním rokem 1989. Ačkoliv již významově se jedné o historický data, oblasti průmyslu a zemědělství jsou podobné jako dnes.


A

absolutistická monarchie [6]
Albánie [8]
atmosférický kyslík [40]
automatizace [28]
automobilový průmysl [28]
Austrálie [39]
automobil [43]
B

baláty [36]
banány [37]
bavlník [37]
BAM [44]
bakteriologické zbraně [58]
Benelux [9]
biosféra [57]
bohatství oceánů [23]
bohatství ropy [56]
C

centrální části [16]
celulóza [30]
chov dobytka [16]
Chicago [18]
chemický průmysl [21]
chemie [29]
chovatelství [32]
chemizace [35]
chov skotu [38]
chov drůbeže [39]
chemické zbraně [58]
chování veřejnosti [67]
civilizační choroby [64]
Č

černoši [13]
černošské gettho [16]
čerstvé mléko [38]
čistá voda [42]
členské státy [8][53]
člověk [57]
D

devastace přírody [59]
dešťové srážky [60]
dělba práce [50][53]
divoká zvěř [61]
dlouhodobé plány [63]
dobývání uhlí [24]
doprava [42]
dopravní prostředek [45]
doprava velkoměsta [62]
domovní odpad [64]
drancování přírody [57]
drahé bydlení [65]
dřevo [31]
E

ekonomická integrace [53]
elektrárenství [21]
elektrárna [28]
energetika [23]
energetická špička [26]
eroze [40][60]
Eurasie [15]
exhalace [62][63]
F

finanční prostředky [56]
Filipíny [56]
fyzickogeografické sféry [1]
H

hliník [27]
hlína [31]
hlavní tah [43]
hlučnost [64]
hnojiva [30]
hospodářská pomoc [23]
hospodářské předpoklady [50]
hospodářský rozvoj [53]
hustota zalidnění [16]
hutnictví [26]
hutní kombináty [27]
humusová půda [60]
hustě osídlené město [65]
I

imperialismus [58]
industrializace [31]
J

jaderná energie [24]
jaderná elektrárna [25]
japonské přístavy [29]
jaderný odpad [66]
jezero [18]
Jugoslávie [8]
K

kapitalismus [6]
kapitalistické státy [9][55]
kasava [36]
kaučukovník [38]
kaskáda vodních děl [41]
kanadská jezera [46]
kámen [31]
keramika [31]
klimatické lázně [52]
konstituční monarchie [6]
komunismus [8]
kočovník [16]
koksárny [30]
kožedělný průmysl [31]
konzervárny [32]
krmná zrnina [36]
krmivo [38]
kravíny [42]
krajina [57]
Kuba [8]
kukuřice [36]
kulatina [40]
kultura cestování [52]
kulturní krajina [59]
kvalifikovaní pracovníci [21]
L

latex [38]
lapač prachu [64]
lehký průmysl [19]
lesy [40]
lesní masívy [40]
lesní požár [40]
lesní hospodářství [41]
letecká linka [43]
letecká doprava [49]
lidstvo [15]
louky [34]
M

maniok [36]
maso [38]
Malajsie [56]
mechanizace [28][35]
mezinárodní obchod [47]
méně vyvinuté státy [54]
městský způsob života [13]
měď [27]
minerály [61]
monzunová oblast [16]
modernizace [33]
mořská pláž [52]
mrakodrapy [17]
mrazírny [32]
muži [12]
N

NATO [9][10]
narušování rovnováhy [67]
národ [15]
národnost [15]
námořní přístav [43]
námořní doprava [47]
nákladní letadlová doprava [48]
neokolonialismus [10]
nezaměstnanost [14]
nerostné suroviny [22]
nešetrná těžba [63]
Nový Zéland [39]
O

obyvatelstvo [11]
obuvnický průmysl [31]
oblasti lesů [34]
obilnářství [35]
obilnice [35]
obrat z obchodu [51]
ochrana životního prostředí [57][66]
ochrana vodních zdrojů [67]
oděvní průmysl [31]
odolnost proti vodě [59]
odolnost proti větru [59]
odpadky [64]
ohrožení zdraví [62]
Organizace spojených národů [5]
orná půda [34]
OSN [5][66]
osídlování [13]
otázky a úkoly [4]
otrokáři [13]
ovládání země [10]
ovocnářství [37]
ovzduší [64]
P

pastviny [34][39]
perský záliv [47]
pěstitelství [32]
pěstování plodin [33]
pěstitelské práce [35]
plazma [25]
plastické hmoty [30]
politická mapa [7]
porodnost [12]
počet občanů [12]
podvýživa [12]
postavení žen [14]
poměštěná území [18]
potrubní doprava [44]
povodí [46]
povrchové doly [59]
pohonné hmoty [62]
podzemní voda [63]
pobřeží Japonska [65]
pohyb vzduchu [66]
produktivní věk [13]
pracující [14]
pracovní síly [20]
produkce ropy [23]
produkce plynu [24]
prostředky proti škůdcům [30]
pracovní síla [35]
průplavy [46]
průmyslové zemědělství [54]
průmyslová hnojiva [61]
přirozená měna [11]
přirozený přírůstek [12]
přeprava surovin [43]
přebytečná elektřina [45]
přístavy [47]
příroda [57]
pšenice [36]
R

ráz krajiny [65]
republika [6]
rezervní zásoby [24]
rekreační středisko [52]
reakční stát [56]
rozvojové země [6]
rozpad koloniální soustavy [7]
rozmístění výroby [11]
rozvoj hutnictví [22]
rostlinná výroba [34]
rozchod kolejnic [44]
rozvod elektřiny [44]
ropovod [45]
ropovod Družba [45]
ropa [47]
ropná monopoly [55]
rozorání půdy [59]
rostlinný pokryv [60]
RVHP [23][54]
rybářská osada [17]
rybolov [39]
rychlovlak [44]
rychlá přeprava lidí [49]
rýže [36]
rýžová pole [37]
Ř

řepný cukr [37]
řízení výroby [20]
říční doprava [41]
S

savana [61]
Severní moře [25]
silnice [43]
silný provoz [62]
skandinávské země [40]
skládky [64]
slitiny kovů [27]
sladké brambory [36]
slunečnicové semeno [37]
sluneční záření [63]
smlouva o přátelství [9]
smog [64]
socioekonomická sféra [1]
socialismus [6]
socialistický stát [7]
socialistická republika [8]
socialistická orientace [10]
Sovětský svaz [31]
soumarská doprava [45]
socio ekonomická sféra [57]
soli [61]
společnost [14]
společenská třída [15]
spolupráce [19]
spotřeba proudu [26]
specializace průmyslu [29]
spotřeba vody [30]
spotřební průmysl [32]
spojení kontinentů [49]
specializace výroby [53]
spotřeba energie [57]
stroje [20][35]
strojírenství [21][28]
stavební hmoty [31]
step [38][61]
stabilita přírody [67]
suché oblasti [38]
světový trh [22]
světová výroba [29]
světový oceán [39]
T

technická základna [20]
termojaderná elektrárna [25]
tepelná elektrárna [26]
technický pokrok [29]
technické plodiny [37]
teplo [60]
těžký průmysl [19]
těžba ropy [22]
těžební plošina [25]
těžba dřeva [40]
tropy [40]
typ výživy [36]
U

uhlí [27]
upevňování míru [51]
urbanus [13]
urbanizace [64]
Ú

úrodnost [34][61]
územní celek [8]
územní členění [50]
V

Varšavská smlouva [9]
válečné přípravy [58]
venkovské obyvatelstvo [17]
velkovýrobna [20]
vepříny [42]
velmoci [50]
vědeckotechnická revoluce [22]
vnitrozemská doprava [46]
vodní přehrada [41]
vodní cesta [46]
vojenské bloky [55]
voda [60][61]
VŘSR [7]
vykořisťovatelé [10]
vyspělé země [19]
vykládka surovin [48]
vykořisťování kolonií [56]
vysoké pece [63]
vysoký tlak [66]
výrobní komplexy [21]
výroba elektřiny [26]
výživa lidí [33]
výrobní odvětví [51]
výrobní konkurence [55]
výkrmny prasat [61]
výfukové plyny [62]
vzdušná cesta [49]
vzájemný obchod [53]
Z

zaměstnanost [13]
zahraniční obchod [51]
zavlažování [60]
zákazy a předpisy [14]
základní potraviny [35]
zásoby vody [60]
zájem společnosti [65]
zbrojení [66]
zdroje paliva [24]
zeměkoule [15]
zemědělské stroje [28]
zemědělský výrobek [32]
zemědělství [33]
znečišťování ovzduší [58][63]
zpracování obilovin [32]
Ž

ženy [12]
železná ruda [26]
železnice [43]
železniční magistrála [44]
životní středisko [52]
životní prostředí [57]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro