www.amapro.cz [Školní mluvnice anglického jazyka]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Výslovnost, pravopis, stavba věty, nauka o větě. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Příslovce místa, příslovce času

příslovce inside, příslovce out, příslovce up, příslovce here, příslovce where, příslovce often

Příslovce místa, příslovce času


Odkazník o Nj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/nemecky_jazyk
Německý jazyk
Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Nj gramatika a mluvnice
Učebnice němčiny pro střední školy.
knihy/nemecka_gramatika
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Německy přímou metodou
Při řízené konverzaci jde o systém otázka odpověď.
obsah_nemeckyprimoumetodou.php
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl anglický jazyk
Tvoří se zpravidla z přídavných jmen přidáním přípony - ly.

exact     přesný         exactly   přesně

slow   pomalý              slowly    pomalu končí-li na -l přípona -ly se zdvojuje na -lly

usual  obvyklý               usually  obvykle

real    skutečný       really   skutečně končí-li na -y mění  se  -y  na -i

easy       snadný      easily    snadno

happy    šťastný         happily     šťastně

 

Nepravidelná tvorba příslovcí

good          dobrý             well dobře

near          blízký                         near blízko

high          vysoký                       high vysoko

early    časný                        early časně

only     jediný, pouhý      only pouze

 

Některá příslovce mají tvar přídavného jména i koncovku    -ly  ,ale s odlišným významem.

direct      přímý, přímo         directly       hned

hadr                tvrdý, tvrdě                     hardly           stěží, sotva

low                  nízký, nízko          lowly             skromný

near               blízký, blízko         nearly           téměř, skoro

 

 

 

 Stupňování

 

 Podobně  jako u přídavných jmen se stupňují příslovce příponami   -er a -est   nebo opisem  a přidáním slůvek   more  a   mostyell3_1.gif

Příponami se stupňují pouze jednoslabičná příslovce

 

1. stupeň

2.stupeň

3.stupeň

fast      rychle faster    rychleji fastest   nejrychleji
near            blízko nearer       blíže nearest   nejblíže
soon            brzy sooner   dříve soonest      nejdříve

 

ostatní příslovce se stupňují opisem s přidáním more či mostyell3_1.gif

 

1. stupeň

2.stupeň

3.stupeň

quickly      rychle more quickly      rychleji most quickly   nejrychleji
slowly        pomalu more slowly    pomaleji most slowly    nejpomaleji
easily        snadno more easily        snadněji most easily    nejsnadněji

 

 Nepravidelné stupňováníyell3_1.gif

 

1.stupeň

2.stupeň

3. stupeň

well         dobře better      lépe best      nejlépe
badly       špatně worse      hůře worst    nejhůře
little        málo less         méně least     nejméně
much, many  mnoho more        více most     nejvíce

 Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro