www.amapro.cz [Školní mluvnice anglického jazyka]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Výslovnost, pravopis, stavba věty, nauka o větě. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Předložky

předložka kolem, předložka o, předložka about

Předložky
Související stránky v této knize

Předložky se sedmým pádem
Předložky off, on, upon
Předložky over, owing, past
Předložky up to, with


Související stránky v knihovně

Předložky, dělení slov
Tvarosloví, druhy slov
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Německy přímou metodou
Při řízené konverzaci jde o systém otázka odpověď.
obsah_nemeckyprimoumetodou.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Nj gramatika a mluvnice
Učebnice němčiny pro střední školy.
knihy/nemecka_gramatika
Odkazník o Nj
Rejstřík klíčových slov pro anglický jazyk ve vyhledávačích.
seznam/nemecky_jazyk
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl anglický jazyk

About

okolo revolution about the sun otáčení kolem slunce
o speak about work mluvit o práci
asi, kolem at about six asi v šest

 

above

nad above zero nad nulou
nad above the table nad stolem

 

after

po ( časově ) after the war po válce
za , po  (prostorově ) one after another jeden za druhým

 

along

podél along the street podél ulice

  

at

u , v ( místně ) at the office v kanceláři
v ( časově ) at five v pět

 

 

before

před ( časově ) before the war před válkou
před ( mítně ) problems before us problémy před námi

 

below

pod below zero pod nulou

 

beside

kromě, mimo besides me kromě  mě

 

besides

kromě , mimo besides me kromě mě

 

between

mezi  (dvojicí) between us mezi námi
mezi  (dvojicí) between 2 and 3 o'clock mezi 2 a 3 hodinou

 

but

kromě, mimo all but me všichni kromě  mě

 

by

u by the sea u moře 
vedle by the door u dveří ( vedle dveří)
kolem , mimo to walk by the house jít kolem domu
od ( autora ) play by Shaw hra od Shawa
v ( časově ) by day ve dne
jakým způsobem by plane letadlem
jakým způsobem answer by phone odpověď  telefonem
jakým způsobem by the way mimochodem

 

down

dolů down the hill dolů z kopce 

 

during

během during my holiday během mé dovolené

 

for

pro letter for you dopis pro vás
po , na ( časově ) for two months na dva měsíce
po, na ( časově ) for a week na týden
na for example například

 

from

od, z far from here  daleko odtud
od, z from experience ze zkušenosti

   

in

v ( na otázku kde? ) in the room v pokoji
v ( na otázku kdy? ) in the evening večer
v ( na otázku kdy? ) in summer v létě
na in the street na ulici
za ( časově ) in an hour za hodinu

 

 

inside

uvnitř, dovnitř inside the house v domě

 

into

dovnitř go into the house běž do domu
na  ( místně ) go into the garden jít na zahradu
do ( časově ) into the night do noci

 

like

jako like she jako ona

 

near

blízko near Brno u Brna, blízko Brna

 

next

poblíž next to the house hned u domu

 

of

( koho, čeho ) a lot of books mnoho knih
z each of us každý z nás 
od south of Prague jižně  od Prahy
od It's kind of you to je o vás hezké
o to speak of mluvit o

 

on

na ( místně ) on the floor na podlaze
na ( místně ) on the way home cestou domů
o a book on photography kníha o fotografii
v ( časově ) on Monday v ponědílí
( jakým způsobem ) on the whole vcelku
( jakým způsobem ) on foot pěšky

 

over

nad over the door nad dveřmi
nad over my head nad mou hlavou
přes over fifty přes padesát 
přes over the wall přes zeď
po all over the world po celém světě
za over the ocean za oceánem

 

round

okolo round the table okolo stolu

 

around

okolo around the table okolo stolu

 

since

(časově) od ( až dosud ) since last week od minulého týdne

 

through

skrz through the window oknem

 

till, untill

až do ( časově ) till tomorrow do zítřka
až do ( časově ) from ... till od ... do

 

to

k , do to the cinema  do kina 
k , do to school do školy

 

under

pod under the window pod oknem
pod he is under sixty není mu ještě šedesát

 

up

vzhůru pick up the phone zvědnout telefon
nahoru up the hill do kopce

 

with

s with pleasure s radostí
s go with me pojď  se mnou
( jakým způsobem ) with a pen perem
( jakým způsobem ) with the left hand levou rukou

 

 

without

bez without money bez peněz


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro