www.amapro.cz [Školní mluvnice anglického jazyka]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Výslovnost, pravopis, stavba věty, nauka o větě. Spolehlivé informace ze zaručeně ověřených zdrojů učiva anglického a německého jazyka. Stránky jsou kompletním řešením gramatiky uvedených jazyků pro střední školy.


Předmět přímý a nepřímý

přímý předmět, nepřímý předmět, spojka, zájmeno, sloveso, slovesný děj

Předmět přímý a nepřímý
Související stránky v této knize

Člen určitý, the
Osobní zájmena
Zvratná zájmena
Ukazovací zájmena
Tázací zájmena
Vztažná zájmena
Předložka při zájmenu
Zájmena one, other, some, any
Slovesa, přehled časování
Předpřítomný čas, druhy časů, konstrukce věty
Konstrukce věty pomocí slovesa have
Významové sloveso
Náhrada konjunktivu, sloveso must
Sloveso may, sloveso smět
Sloveso Shall, minulý infinitiv
Slovesa will, would, ought, need
Přehled nepravidelných sloves
Tabulka sloves nepravidelných
Seznam nepravidelných sloves
Prostý čas přítomný, Simple Present
Slovesa, trpný rod
Infinitiv bez to
Infinitiv s to
Rozlišování užití slovesa to
Čtvrtý pád s infinitivem
Slovesa expect, feel, forbid, doubt
Slovesa make, notice, order, prove, report
Podstatné jméno slovesné
Užití předložek ve větě
Další vazby slov s předložkou
Předložka, druhý a sedmý pád
Spojky souřadné
Spojky podřadné
Užití spojek ve větě
Přísudek, složený přísudek
Shoda podmětu s přísudkem
Prostý čtvrtý pád, předložková vazba
Vazba přímého předmětu věcného
Příslovečné určení, věty časové
Věty místní
Věty místní
Věty způsobové, srovnávací, účinkové
Věty účelové
Věty podmínkové a skutečné
Věty přípustkové
Věty výsledkové
Nepřímá řeč, souslednost časů
Zájmena a příslovce místa a času
Krátké věty, odpověď
Jmenné výrazy, nepřechodné sloveso
Interpunkce, počátek věty
Psaní adres a dopisů, vsuvka
Středník, dvojtečka, americké zvláštnosti


Související stránky v knihovně

Definice předpony s filtrem na druh slova dle skupiny koncovek
Definice skupiny předpon pro filtr druhu slova
dsZajmena (Zájmena)
Nejdelší možná fráze (5 elementů)
Složená fráze tří elementů
Vlastnost filtru
Zobrazovací rovnice pro čočku
Předpona z- (ze), psaní s,z
Spojka -li, Dělení slov
Zájmena
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
Dvojice podstatných jmen
Opis, zájmeno, odsuvník, předsudné slovo
Skladba věty
spojitost - spojka
Sloveso, vedlejší věta
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Německy přímou metodou
Při řízené konverzaci jde o systém otázka odpověď.
obsah_nemeckyprimoumetodou.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Nj gramatika a mluvnice
Učebnice němčiny pro střední školy.
knihy/nemecka_gramatika
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl anglický jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro