www.amapro.cz [Československé dějiny]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Ucelený přehled dějin naší republiky od dob dlouho před naším letopočtem, až po socialistickou republiku po druhé světové válce. Významní lidé a události dřívějšího Československa.


Reformy Marie Terezie

umělecký směr, Kocel, Dobrovský, panské zámky, kácení stromů, venkovské obyvatelstvo, reakční vláda, opera, ozdoby, oblouk, Tiso, neplnoprávní občané, politika, Lebeda, věda, samovládce, bojiště, průmysl, architektura, česká buržoazie, přistěhovalci, Spartak, žací stroj

Reformy Marie Terezie


Rok 1740 - nástup Marie Terezie na habsburský trůn - díky pragmatické sankci

Říše - rakouské, české, uherské, italské země + jižní Nizozemí

Slezské války => ztráta Slezska a Kladska

Spravování země - dvorské úřady + moc šlecht. stavovských sněmů

Reformy M.T. - jejich cílem centralizace + místo šlechticů spravují jednotlivé země císařští úředníci podřízení panovnici

1774 – povinná školní docházka (školy triviální a hlavní)

1775 – nový robotní řád

1773 - zrušení jezuitského řádu

Josef II. - nástup po smrti matky r. 1780 (1765 spoluvladařem a císařem SŘŘ)

1781 – toleranční patent (+ protestantská a řeckokatolická víra) + zrušil "pro stát neužitečné" kláštery a měnil je na kasárna, nemocnice a chudobince

1.11.1781 – odstranění nevolnictví (× poddanství a robota)

=> konec osobní závislosti na vrchnosti

* magistráty (konec městské samosprávy), zrušil trest smrti

Snaha daňově zrovnoprávnit šlechtický a poddanský majetek × duchovenstvo a šlechta

Východní část monarchie - na konci života zrušil téměř všechny své reformy

1790 - úmrtí - nástup bratra Leopolda II., který zrušil daňovou reformu
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro