www.amapro.cz [Československé dějiny]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Československé dějiny

Ucelený přehled dějin naší republiky od dob dlouho před naším letopočtem, až po socialistickou republiku po druhé světové válce. Významní lidé a události dřívějšího Československa.


Československé dějiny
Doba prvobytně pospolné společnosti
Homo Sapiens
Střední doba kamenná
Výměnný obchod
Doba bronzová, náboženství
Primitivní otrokářství
Keltská kultura
Zvoncový pohár
Bronzové předměty
Zbytky staroslovanské pece
Hunské nájezdy
Životní styl starých Slovanů
Vznik a rozvoj feudalismu

Sámova říše
Velkomoravská říše
Pád Velkomoravské říše
Český stát desátém století
Břetislav I.
Pohanství a křesťanství
Stříbrná náušnice velké Moravy
Opevnění hradiště
Románská bazilika
Románský sloh
Rozkvět feudální společnosti
Rozvoj hornictví
Feudální monarchie
Přemysl Otakar II.
Založení Karlovy univerzity 1348

Husitské revoluční hnutí
Mistr Jan Hus
Dekret kutnohorský
Gotický spišský hrad
Opěrné pilíře gotického chrámu
Jan Žižka
Kdož jsů boží bojovníci
Husitství, kalich
Odpor proti Zikmundovi
Jan Želivský
Sirotci, Žiška, husité
Prokop Veliký
Husitské revoluční hnutí

Třicetiletá válka
Jiří z Poděbrad
Matyáš Korvín
Rozvoj šlechtického podnikání
Lidové povstání v Uhrách
Habsburská monarchie
Česká konference 1575
Kulturní vývoj pohusitké doby
Pobělohorská doba
Habsburský odboj
Hornictví a hutnictví
Bitva na Bílé hoře 1620
Poprava českých pánů
Jan Ámos Komenský
Selská povstání lidu
Zvyšování dávek a daní
Velké nevolnické povstání 1680
Chodské rebelie
Lidová slovesná tvorba
Rozvoj manufaktur
Absolutistický centralismus

Reformy Marie Terezie
Soukenická manufaktura
Autoportrét Kupeckého
Prokop Diviš, hromosvod
Průmyslová výroba v době feudalismu
Velké nevolnické povstání
Zrušení nevolnictví 1781

Národní obrození
Toleranční patent 1781
Třídní boje, průmyslová revoluce
Vykořisťování proletariátu
Počátky dělnického hnutí
Ruchadlo bratranců Veverkových
Příjezd prvního vlaku do Prahy
Josef Dobrovský, František Palacký
Jan Kolár, Pavel Josef Šafařík
Ludovít Štůr
Osvícenecká věda
Vlastenecké divadlo Bouda
Buržoazní revoluce 1848
Pád Metternichovského absolutismu
Austroslavismus
Pražské povstání
Říjnové povstání ve Vídni

Červnové povstání 1848
Srážka vojska s lidem
Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský
Karel Jaromír Erben, Janko Kráľ
Slovenská Matice
Pronikání strojů do výroby
Zrušení cechů
Bachovský absolutismus
Slovanské memorandum 1861
Prosincová ústava 1867
Josef Mánes

Hospodářská krize
Vystěhovalci do Ameriky
Ladislav Zápotocký
Bedřich Smetana, Jan Neruda
Národní divadlo v Praze
Nezaměstnanost a proletariát
Socialistické hnutí 1889
Lidové hnutí
Třídní uvědomění proletariátu
Dělnická strana
Fundamentálky 1871
Kapitalismus v českých zemí
Vybudování Národního divadla
Pozitivizmus
Foto Alois Jirásek, Leoš Janáček
Automobil Prezident

Nástup imperialismu
Rozvoj světové techniky
Dělnické hnutí, demokratická práva
Demonstrace 1893
České dělnické hnutí
Generální stávka 1905
Boj za samostatnost Československa
Germanizace a maďarnizace
Vladimír Iljič Lenin
Manifestace 1918, Václavské náměstí
Kontrarevoluční boj
Protisovětské vystoupení
České hudební umění
Malířství a sochařství 19. století
Buržoazní Československá republika
Vojenský strategický význam Československa

Pozemková reforma
Intervence maďarské republiky
Útok dělnické strany
Vznik komunistické strany
Perzekuce komunistů
Malá dohoda
Hospodářská krize 1930
Parlamentní volby 1935
Protifašistická lidová fronta
Srážka dělníků a četníků
Noviny, Rudé Právo
Jiří Wolker, Stanislav Kostka Neumann
Foto Klement Gottwald
Mobilizace v květnu 1938

Mnichovská dohoda
Oslabení vlivu náboženství
Kulturní levice
Kinematografie, hudba, sochařství a umění
Boj Československa za svobodu
Národní strana práce
Germanizace a drancování české země
Fašistický teror a ilegalita komunistů
Londýnské centrum odboje
Zásah gestapa, německé policie

Vyhlášení stanného práva
Julius Fučík
Domácí odboj, partyzáni
Osvobození sovětskou armádou
Dukelská operace
Nacistická armáda, Lidice
Foto Jan Nálepka, Otakar Jaroš
Slovenské národní povstání
Foto Jan Šverma
Sovětští partizáni
Košický vládní program

České národní povstání
Pochod sovětských vojsk
Socialistická revoluce
Orgány lidové moci
Odsun německého obyvatelstva
Sjezd Komunistické strany Československa
Dvouletý plán hospodářské obnovy
Květnové pražské povstání 1945
Lidové shromáždění na Staroměstském náměstí
Kolektivizace zemědělství
Antonín Zápotocký
Sovětská pomoc obilí
Akční výbory národní fronty
Budování socialistické společnosti
Dělnická třída, pětiletka
Antonín Novotný prezident

Kulturní revoluce
Vítězství socialismu, 1960
Tajemník komunistické strany Československa
Stavba tepelné elektrárny
Orlická přehrada na Vltavě
Stavby v době socialismu, sídliště
Spartakiáda

Časová osa, feudalismus
Časová osa, slovanské národy
Časová osa, kapitalismus
Časová osa, socialismus
Časová osa, buržoazie
Časová osa, hospodářská krize
Časová osa, komunismus

Obsah knihy I.
Obsah knihy II.
Obsah knihy III.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro