www.amapro.cz [Československé dějiny]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Československé dějiny

Ucelený přehled dějin naší republiky od dob dlouho před naším letopočtem, až po socialistickou republiku po druhé světové válce. Významní lidé a události dřívějšího Československa.


A

Adolf Hitler [145]
B

Betlémská kaple [32]
biblické jméno [44]
boj na barikádách [86]
bronz [6]
buržoazie [109]
buržoazní reakce [176]
bydlení [104]
C

cenová revoluce [49]
cena stříbra [49]
cechovní malovýroba [62]
chudina [131]
cínovec [6]
císař Josef II. [72]
Č

česká konference [49]
České království [109]
D

Dalibor [98]
Dekret kutnohorský [32]
demokratické uspořádání [80]
dělnická rodina [104]
dělnictvo [131]
Dolní Věstonice [3]
drahé kovy [49]
drobné rolnictvo [131]
druhá světová válka [164]
dřevěné stavby [24]
duchovenstvo [37]
F

fašismus [138]
feudální nevolník [62]
feudální vrchnost [86]
finanční oligarchie [116]
František Palacký [86]
František Křižík [116]
G

gestapo [152]
H

habsburská dynastie [57]
Henleinova srana [138]
hladová chudina [75]
hodnota peněz [49]
hospodářská krize [138]
horníci [138]
hospodářská sabotáž [176]
I

inteligence [80]
J

Jan Hus [32]
Jan Želivský [37]
jakobinské spiknutí [80]
jeskyně [3]
jednotná stávka [138]
jednotná zemědělská družstva [180]
K

Karlova univerzita [32]
kaple [32]
kapitalismus [75][104][169]
kapitalistický živel [131]
Klement Gottwald [180]
kmenový náčelník [12]
Konstantin a Metoděj [17]
kočovné kmeny [17]
kongres strany [131]
komunistická strana [145]
koncentrační tábory [169]
komunismus [183]
království [28]
KSČ [158][180]
KSS [180]
kultovní obřad [6]
kulturní dění [98]
L

letopočet [12]
liturgie [24]
lidové revoluční hnutí [158]
lovecké tlupy [3]
Lucemburkové [28]
M

Markomani [12]
maďarský vpád [17]
maďarská kultura [24]
marxismus [109]
Masaryk [124]
manifest [124]
marxismus leninismus [183]
májové spiknutí [92]
měděná dýka [6]
měšťanstvo [37]
monarchie [68]
monopoly [116]
mocnářství [124]
mýcení lesů [12]
N

náboženství [6]
náboženská svoboda [72]
národní hnutí [80]
Národní divadlo [98]
národní shromáždění [176]
Národní fronta [183]
nezaměstnanost [75]
Německo [152]
německá říše [152]
Nové město pražské [37]
nuzné živobytí [104]
O

občanské právo [92]
odpor lidu [86]
okupace [152]
okupace nacisty [158]
oportunismus [124]
osvobození [86]
osvětlování [116]
otrokářské zřízení [12]
P

patriciát [37]
parní stroj [72]
partizánské oddíly [158]
pád absolutismu [98]
Petr Chelčický [44]
Petr Bohúň [98]
pětiletý hospodářský plán [180]
plynová turbína [116]
pohřbívání [6]
poprava [44]
poddaní [57]
pohraničí [145]
pohotovostní oddíly [164]
pozemková reforma [176]
Pražský hrad [24]
průmyslová revoluce [72]
Prodaná nevěsta [98]
pracující lid [104][169]
protifašistický odboj [152]
Pražské povstání [169]
převzetí státní moci [158]
R

rozvoj řemesel [72]
S

Slovanský sjezd [86]
slavnostní slib [109]
socialisté [109]
Sovětský Svaz [169]
socialismus [169]
socialistická přestavba [180]
socialistická ústava [183]
Sovětský svaz [183]
splavňování řek [68]
Společnost národů [138]
splnění dvouletky [176]
staroslověnské písemnictví [17]
stavba silnic [68]
stravování [104]
svatokupectví [32]
Š

šlechta [92]
T

tajný spolek [124]
tankové jednotky [145]
textilnictví [68]
textilní stávka [109]
těžké ztráty [164]
třicetiletá válka [57]
U

Uhry [17]
uherský trůn [28]
uherská šlechta [72]
Ú

úrazové pojištění [104]
úřednický aparát [158]
V

Václav II. [28]
Václav III. [28]
válečné operace [57]
Vestfálský mír [57]
velkostatkář [86]
Viktor Kaplan [116]
vlastenecké hnutí [145]
vojenský soud [92]
VŘSR [124]
vysoké clo [68]
vykořisťování lidu [131]
vypálení Lidic [164]
vypálení Ležáků [164]
vývoj lidstva [6]
výbuch hněvu [75]
výroba zboží [75]
vývoj hospodářství [183]
Z

Zikmund [44]
zrušení nevolnictví [62]
zvýšení mezd [75]
Ž

žalář [92]
žoldnéřské vojsko [57]
1

1419 [37]
1457 [44]
1627 [57]
1795 [80]
1849 [92]
1863 [98]
1885 [109]
1848 [180]
1917 [124]
1934 [138]
1944 [158]
1945 [169]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro