www.amapro.cz [Český jazyk pro pátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice nás seznamuje se základy mateřského jazyka. Uvádíme jako učivo pro druhý stupeň základní školy. Obsah nemusí být již chronologicky odpovídající dnešním požadavkům.


Zdvojené souhlásky

skupina hlásek, výslovnost, zdvojené souhlásky, pozorovat, rozdíl, skupiny psané, přídavná jména

Zdvojené souhlásky
Související stránky v této knize

Předpony s/z
Obojetné souhlásky
Tvarosloví, druhy slov
Tvarosloví, druhy slov
Sloh, popis


Související stránky v knihovně

Čtvrtá generace přenosových systémů
Dolní frekvenční propusť
Druhé generace přenosových systémů
Funkcionalita Interface PRI v ústředně páté generace
Hlasová služba
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Jaké jsou reálné šance narušení dominantního postavení SPT Telekomu
Koncový stupeň
Princip proudové ochrany
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou diodou
Přelomový bod
Příkaz elementu
Rozdíl Si a Ge diod a jejich VACh; vliv teploty
Souhrn vlastností PRI a jejich implementace
Specifikace rozhraní ISDN BRA v ústředně páté generace
Struktura MTP Layer 2 pro signalizaci SS7
Tepelný odpor Rth; tepelná nestabilita
Transportní přenosový systém
Více úrovňový digitální signál
Měkké souhlásky ď, ť, ň, párové
Změny souhlásek při odvozování příponami
Dvojice slov různého významu
Přídavná jména, délka samohlásek
Členící znaménka, Tečka
Matematika, aritmetika, sčítání, odčítání
Zvuková stránka slova
Jména a příjmení
Německý jazyk
Německá výslovnost
Výslovnost, tvrdé souhlásky
Slovní druhy, časování slovesa
Přídavná jména, přísudek, doplněk
Přehlasované a nepřehlasované slovo
Silná slovesa, fahren, lassen, laufen
Tabulka znaků a písmen
Výslovnost, intonace, melodie
Rozdíl, zbytek, modul
Rozdíl, druhá mocninaFulltextový vyhledávač AmaProAnimované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Odkazník o Čj
Rejstřík klíčových slov pro český jazyk ve vyhledávačích.
seznam/cesky_jazyk
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Pravidla českého pravopisu
Mluvnice, gramatika, psaní slov v českém jazyce.
knihy/pravidla_cz
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Český jazyk 8.
Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy.
knihy/cesky_jazyk_8
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro