www.amapro.cz [Český jazyk pro pátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice nás seznamuje se základy mateřského jazyka. Uvádíme jako učivo pro druhý stupeň základní školy. Obsah nemusí být již chronologicky odpovídající dnešním požadavkům.


Předložky, dělení slov

směr dolů, směr vzhůru, dělení slov, spojení se 2. pádem, spojení se 7. pádem, vzor, slovo, předložka

Předložky, dělení slov
Související stránky v této knize

Slova opačného významu
Stavba slova
Střídání samohlásek, souhlásek
Obojetné souhlásky
Tvarosloví, druhy slov
Podstatná jména
Měkké a tvrdé slovo
Slovesa
Zájmena
Skloňování zájmen on, ona, ono
Neohebná slova
Grafická stavba věty
Spojení větných členů
Mužský rod, vzory
Ženský a střední rod, vzory


Související stránky v knihovně

Časový řadič kanálů
Definice koncovek
Definice na koncovku slova se změnou (musí být v DBF)
Definice předpony s filtrem na druh slova dle skupiny koncovek
Definice předpony slova se změnou koncovky (musí být v DBF)
Definice skupiny koncovek s vlastností filtru
Definice skupiny předpon pro filtr druhu slova
Definice skupiny slov
dsCislovka (Číslovky)
dsPodstatneJm (Podstatná jména)
dsZajmena (Zájmena)
Jednoduchá definice na koncovku slova (musí být v DBF)
Jednoduchá definice na koncovku slova pro druh slova (musí být v DBF)
Jednoduchá definice s předponou slova a filtrem vlastnosti
Jednoduché dědění vlastnosti tříd
Nejjednodušší definice (jedno elementová fráze, bez filtru vlastností)
Nejjednodušší definice (jedno elementová fráze, s filtrem vlastností)
Odstranění znaků v řetězci AnsiString
Přesun mezi pamětí a registry CPU
Převedení znaků na malá písmena
Převedení znaků na velká písmena
Test prázdného Ansi řetězce
Textová jednotka
TObjektSlovo
Tvar generování (Požadavek)
Vlastnost filtru
Vlastnosti textové jednotky
Volná definice (jedno elementová fráze, bez filtru vlastností)
Výběr podřetězce z řetězce Ansi
Vyhledání indexu počátku shodného řetězce
Vyhledání indexu počátku shodného řetězce
Výhybky a reproduktory
Výkonná část translace (Generování tvaru)
Výstupní fáze translace
Zdrojové slovíčko
Zprávy/signály řídící a stavové
Členící znaménka, Tečka
Filtrační papír
Slovník spisovné češtiny
Koncovka ohebných slov
Rozkazovací a přací věta
Věta hlavní, interpunkce
Předložka, druhý a sedmý pád
Přívlastek, přivlastňovací pád
Dělení slov, vykřičník, výjimky
Rozdíl mezi českým a německým pravopisem
Dělení slov, neohebná slova
Skloňování v množném čísle, vzory
Předložky neben, unter, vorFulltextový vyhledávač AmaProVyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Československé dějiny
Ucelený přehled dějin naší republiky.
knihy/ceskoslovenske_dejiny
Český jazyk 8.
Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy.
knihy/cesky_jazyk_8
Český jazyk 5.
Seznamuje se základy mateřského jazyka.
knihy/cesky_jazyk_5
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Český jazyk 6.
Obsahuje úvod do obecné gramatiky českého jazyka.
knihy/cesky_jazyk_6
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Jazykové rozbory
Usnadní práci s vyhledáváním vhodných textů k rozborům.
knihy/_cesky_jazyk
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro