www.amapro.cz [Český jazyk pro pátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice nás seznamuje se základy mateřského jazyka. Uvádíme jako učivo pro druhý stupeň základní školy. Obsah nemusí být již chronologicky odpovídající dnešním požadavkům.


Slovesa

oznamovací způsob, rozkazovací způsob, podmiňovací způsob, tvrdý vzor, měkké písmeno, pravidlo

Slovesa


plnovýznamová - mají samostatný věcný význam: akční (činnostní) - vyjadřují činnost, vycházející od nějakého činitele: předmětová - váží k sobě předmět ustálenou vazbou (předložkově, bezpředložkově, v 2., 3. nebo 4. pádě): psát dopis, dosáhnout cíle, věnovat synovi peníze
bezpředmětová: jít, slzet
zvratná - pojí se s předmětem zvratného (reflexivního) zájmena ve 3. (si) nebo 4. pádě (se): myslet si, posadit se; některá slovesa nelze bez zvratného zájmena použít (tzv. reflexíva tantum): bát se, umínit si

stavová - vyjadřují stav nebo změnu stavu: stárnout, hořknout

pomocná - vyskytují se ve spojení s významovým slovesem: vlastní pomocná slovesa - být, bývat, mít, mívat: byl bych zůstal
sponová: být, bývat, stát se, stávat se: stal se králem
modální - pojí se s infinitivem významového slovesa: vlastní modální slovesa: chtít, mít (povinnost), moci, muset, smět
jiná slovesa, která mohou mít modální význam: hodlat, umět, dovést, dokázat, troufnout si, dát se, nechat se, je možno, je nutno, lze...

fázová - vyjadřují fáze děje významového slovesa: začít, začínat, počít, ustat, zůstatSouvisející stránky v této knize

Opakování učiva i/y


Související stránky v knihovně

Slovesa, délka samohlásek, přejatá slova
Slovesa, přehled časování
Slovesa, předpřítomný čas
Slovesa, předpminulý čas, čas budoucí
Slovesa, podmiňovací způsob přítomný
Slovesa, infinitiv, rozkazovací způsob, trpný rod
Slovesa, čas minulý
Slovesa, čas předminulý
Slovesa, čas budoucí, předbudoucí čas
Slovesa, příčestí perfekta
Slovesa, trpný rod
Slovesa, modální, významová, způsobová
Slovesa, rozkazovací způsob
Slovesa, rod trpný
Tečka a závorka
Věty výsledkové
Oznamovací způsob, předminulý čas
Infinitiv s zu a bez zuFulltextový vyhledávač AmaProČeský jazyk 5.
Seznamuje se základy mateřského jazyka.
knihy/cesky_jazyk_5
Odkazník o Čj
Rejstřík klíčových slov pro český jazyk ve vyhledávačích.
seznam/cesky_jazyk
Jazykové rozbory
Usnadní práci s vyhledáváním vhodných textů k rozborům.
knihy/_cesky_jazyk
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Český jazyk 8.
Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy.
knihy/cesky_jazyk_8
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Československé dějiny
Ucelený přehled dějin naší republiky.
knihy/ceskoslovenske_dejiny
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Český jazyk 7.
Slohové styly pro psaní vyprávění či popisu.
knihy/cesky_jazyk_7
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro