www.amapro.cz [Český jazyk pro pátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učebnice nás seznamuje se základy mateřského jazyka. Uvádíme jako učivo pro druhý stupeň základní školy. Obsah nemusí být již chronologicky odpovídající dnešním požadavkům.


Zájmena

vyznačené slovo, zájmeno, druhy zájmen

Zájmena


zájmena osobní (též personalia) - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno si,se
zájmena ukazovací (též demonstrativa) - ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
zájmena přivlastňovací (též posesiva) - můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj
zájmena tázací (též interogativa) - kdo?, co?, jaký?, který?, čí?
zájmena vztažná (též relativa) - kdo, co, jaký, který, čí, jenž
zájmena neurčitá (též indefinitiva) - kdo, co, jaký, který, čí

-tvořena pomocí kombinace předpony (ně- , lec- , leda- , kde- , málo- ,málokdy užívané - zřídka- , sotva- , bůhví- apod.) nebo přípony ( -si, -koli, -koliv) a tázacího zájmena
zájmena vymezovací (někdy počítaná mezi neurčitá, jindy naopak jako jejich nadkategorie) zájmena úplnostní (též totalizační) – všichni, každý…
vyjadřující totožnost – týž, samý
vytýkající platnost podstatného jména nebo zájmena – sám, samý
zájmena libovolně vymezovací
zájmena záporně vymezovací

zájmena záporná (též negativa) - nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný
zájmena zvratná (též reflexiva) - se, si, svůj…


Související stránky v této knize

Skloňování zájmen on, ona, ono


Související stránky v knihovně

Zájmena
dsZajmena (Zájmena)
Nejdelší možná fráze (5 elementů)
Složená fráze tří elementů
Předmět přímý a nepřímý
Opis, zájmeno, odsuvník, předsudné slovoFulltextový vyhledávač AmaProČeský jazyk 8.
Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy.
knihy/cesky_jazyk_8
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Jazykové rozbory
Usnadní práci s vyhledáváním vhodných textů k rozborům.
knihy/_cesky_jazyk
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Český jazyk 5.
Seznamuje se základy mateřského jazyka.
knihy/cesky_jazyk_5
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro