www.amapro.cz [Český jazyk pro pátou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Obsah použitých slov v knize Český jazyk 5


antonymum
Slova opačného významu
antonym
Slova opačného významu
antonymie
Slova opačného významu
antonymii
Slova opačného významu
antonymní
Slova opačného významu
aktuálně
Obojetné souhlásky
abstraktní
Tvarosloví, druhy slov
akční
Slovesa
aktuální
Přítomný tvar
anebo
Sloh, vypravování
abychom
Sloh, popis
Popis obrázku
blízká
Slova příbuzná
bychom
Předpony s/z
bývá
Předpony s/z
Podmět
Přísudek
bratrského
Obojetné souhlásky
bezkopcý).[3]
Obojetné souhlásky
budoucnu
Obojetné souhlásky
boty
Opakování učiva i/y
brány
Opakování učiva i/y
běží
Opakování učiva i/y
bratři
Opakování učiva i/y
bezpředložkově
Slovesa
bezpředmětová
Slovesa
bývat
Slovesa
budoucí
Přítomný tvar
budoucnost
Přítomný tvar
budoucích
Přítomný tvar
budu
Přítomný tvar
budeš
Přítomný tvar
bůhví
Zájmena
bezpodmětná
Věta jednoduchá
běžném
Sloh, popis
chápán
Mateřský jazyk
citoslovce
Slova opačného významu
Tvarosloví, druhy slov
chytat
Opakování učiva i/y
cizí
Opakování učiva i/y
cítit
Opakování učiva i/y
chlapci
Opakování učiva i/y
chtít
Tvarosloví, druhy slov
Slovesa
cizinec
Podstatná jména
cíle
Slovesa
celek
Věta jednoduchá
Souvětí
cest
Sloh, popis
českém
Mateřský jazyk
Přímá řeč ve vyprávění
částech
Mateřský jazyk
číslovky
Slova opačného významu
čtou
Předpony s/z
českého
Obojetné souhlásky
čistý
Opakování učiva i/y
čípek
Opakování učiva i/y
číslo
Tvarosloví, druhy slov
Mužský rod, vzory
časování
Tvarosloví, druhy slov
členu
Tvarosloví, druhy slov
čárkami
Podstatná jména
čísle
Podstatná jména
Přísudek
činnostní
Slovesa
činnost
Slovesa
Podmět
Přísudek
činitele
Slovesa
češtině
Přítomný tvar
Číslovky
časy
Přítomný tvar
času
Přítomný tvar
Příslovce
čísla
Číslovky
číslovkám
Číslovky
číselný
Číslovky
část
Věta jednoduchá
členy
Věta jednoduchá
časové
Sloh, vypravování
čísel
Přímá řeč ve vyprávění
částí
Popis obrázku
daném
Mateřský jazyk
druh
Slova opačného významu
Přídavná jména
dochází
Slova opačného významu
dbát
Předpony s/z
dobrovský
Obojetné souhlásky
druhé
Obojetné souhlásky
dobrovského
Obojetné souhlásky
dvou
Obojetné souhlásky
Číslovky
Souvětí
dotklo
Obojetné souhlásky
drahý
Opakování učiva i/y
dychtit
Opakování učiva i/y
dýha
Opakování učiva i/y
družice
Opakování učiva i/y
dobří
Opakování učiva i/y
druhy
Tvarosloví, druhy slov
Podmět
dveře
Podstatná jména
dveřmi
Podstatná jména
dopis
Slovesa
dovést
Slovesa
dokázat
Slovesa
děje
Slovesa
Podmět
Přísudek
dělal
Přítomný tvar
Podmět
dělali
Přítomný tvar
dělala
Přítomný tvar
dělalo
Přítomný tvar
dělaly
Přítomný tvar
dělám
Přítomný tvar
děláš
Přítomný tvar
dělá
Přítomný tvar
Přísudek
děláme
Přítomný tvar
děláte
Přítomný tvar
dělají
Přítomný tvar
dvojím
Přítomný tvar
dokonavých
Přítomný tvar
dělat
Přítomný tvar
doplňku
Přídavná jména
demonstrativa
Zájmena
dvoje
Číslovky
druhové
Číslovky
druhů
Číslovky
dvojí
Číslovky
doktor
Číslovky
distributivní
Číslovky
dokdy
Příslovce
důvodu
Příslovce
důvod
Příslovce
dvojici
Přísudek
Věta jednoduchá
dvojčlenné-též
Věta jednoduchá
denním
Sloh, popis
doplněn
Popis obrázku
dopisy
Telegram, dopis
datum
Telegram, dopis
dopisní
Telegram, dopis
elové
Přítomný tvar
e-mail
Telegram, dopis
funkce
Mateřský jazyk
fázová
Slovesa
fáze
Slovesa
futurum
Přítomný tvar
funkci
Přídavná jména
Číslovky
firma
Telegram, dopis
gramaticky
Číslovky
hlásky
Obojetné souhlásky
hrad
Obojetné souhlásky
Podstatná jména
Mužský rod, vzory
hynout
Opakování učiva i/y
hýbat
Opakování učiva i/y
hrady
Opakování učiva i/y
Mužský rod, vzory
hihihi
Opakování učiva i/y
hřib
Opakování učiva i/y
hraji
Opakování učiva i/y
hromadná
Tvarosloví, druhy slov
hořknout
Slovesa
hodlat
Slovesa
hodně
Příslovce
hlásili
Podmět
holé
Věta jednoduchá
hradu
Mužský rod, vzory
hochu
Mužský rod, vzory
hrade
Mužský rod, vzory
hradě,-u
Mužský rod, vzory
hradem
Mužský rod, vzory
hradů
Mužský rod, vzory
hradům
Mužský rod, vzory
hoších
Mužský rod, vzory
hradech
Mužský rod, vzory
hříbcích
Mužský rod, vzory
identifikuje
Mateřský jazyk
infinitiv
Tvarosloví, druhy slov
infinitivem
Slovesa
infinitivu
Přítomný tvar
interogativa
Zájmena
jazyk
Mateřský jazyk
jiná
Mateřský jazyk
Slovesa
jakém
Slova opačného významu
josef
Obojetné souhlásky
jazyka
Obojetné souhlásky
jména
Obojetné souhlásky
Tvarosloví, druhy slov
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
jazyková
Obojetné souhlásky
jimi
Opakování učiva i/y
jitro
Opakování učiva i/y
jízda
Opakování učiva i/y
jmenné
Tvarosloví, druhy slov
jíst
Tvarosloví, druhy slov
jmen
Podstatná jména
Přídavná jména
jiří
Podstatná jména
jméno
Přídavná jména
jazycích
Přídavná jména
jindy
Zájmena
judr.
Číslovky
jméne
Podmět
jménem
Podmět
Přísudek
jmenný
Přísudek
jmenném
Přísudek
jdou
Věta jednoduchá
jazyce
Přímá řeč ve vyprávění
jevů
Sloh, popis
kritérií
Mateřský jazyk
kritérium
Mateřský jazyk
kompetence
Mateřský jazyk
kontextu
Slova opačného významu
kořenem
Slova příbuzná
klasifikace
Obojetné souhlásky
končící
Obojetné souhlásky
kecy
Obojetné souhlásky
kynout
Opakování učiva i/y
kýta
Opakování učiva i/y
kikirikí
Opakování učiva i/y
kykyryký
Opakování učiva i/y
kaši
Opakování učiva i/y
kategorie
Tvarosloví, druhy slov
kuře
Podstatná jména
kost
Podstatná jména
Ženský a střední rod, vzory
kurzívou
Podstatná jména
kolísají
Podstatná jména
kostmi
Podstatná jména
Ženský a střední rod, vzory
králem
Slovesa
koncovky
Přítomný tvar
kmeni
Přítomný tvar
koncovek
Přítomný tvar
kombinace
Zájmena
koli
Zájmena
koliv
Zájmena
každý…
Zájmena
kardinální
Číslovky
konrkétního
Podmět
korespondence
Telegram, dopis
kosti
Ženský a střední rod, vzory
kostí
Ženský a střední rod, vzory
kostem
Ženský a střední rod, vzory
kostech
Ženský a střední rod, vzory
lingvisté
Obojetné souhlásky
lučina
Opakování učiva i/y
látková
Tvarosloví, druhy slov
liší
Podstatná jména
lze.
Slovesa
leda
Zájmena
libovolně
Zájmena
lidi
Podmět
logické
Sloh, vypravování
linka
Telegram, dopis
lese
Mužský rod, vzory
mateřský
Mateřský jazyk
mluvila
Mateřský jazyk
matka
Mateřský jazyk
mluvnici
Obojetné souhlásky
měkkou
Obojetné souhlásky
mylná
Obojetné souhlásky
měkkým
Obojetné souhlásky
měchýř
Opakování učiva i/y
měchy
Opakování učiva i/y
měkký
Opakování učiva i/y
měkké
Opakování učiva i/y
Mužský rod, vzory
muži
Opakování učiva i/y
Mužský rod, vzory
mlčí
Opakování učiva i/y
mechanické
Tvarosloví, druhy slov
město
Podstatná jména
moře
Podstatná jména
mnohá
Podstatná jména
mužský
Podstatná jména
myslet
Slovesa
mívat
Slovesa
modální
Slovesa
moci
Slovesa
muset
Slovesa
možno
Slovesa
minulý
Přítomný tvar
minulého
Přítomný tvar
minulé
Přítomný tvar
minulému
Přítomný tvar
málokdy
Zájmena
multiplikativní
Číslovky
mnohokrát
Číslovky
místa
Příslovce
místo
Příslovce
míry
Příslovce
míru
Příslovce
maminka
Podmět
myslíme
Podmět
myšlenku
Věta jednoduchá
mezery
Přímá řeč ve vyprávění
musíme
Sloh, popis
mobil
Telegram, dopis
množné
Mužský rod, vzory
Ženský a střední rod, vzory
muže
Mužský rod, vzory
muži,-ovi
Mužský rod, vzory
mužem
Mužský rod, vzory
muži,-ové
Mužský rod, vzory
mužů
Mužský rod, vzory
mužům
Mužský rod, vzory
muži!,-ové
Mužský rod, vzory
mužích
Mužský rod, vzory
nejčastěji
Mateřský jazyk
Přídavná jména
Podmět
Přísudek
naučil
Mateřský jazyk
nejvýznamněji
Mateřský jazyk
nejvíc
Mateřský jazyk
nemají
Slova opačného významu
neřídí
Předpony s/z
níže
Předpony s/z
nepárovými
Předpony s/z
nedochází
Předpony s/z
namísto
Předpony s/z
nohavica
Obojetné souhlásky
nepodléhaly
Obojetné souhlásky
nachýlit
Opakování učiva i/y
nohy
Opakování učiva i/y
nynější
Opakování učiva i/y
neohebná
Tvarosloví, druhy slov
neurčité
Tvarosloví, druhy slov
nespisovnost
Tvarosloví, druhy slov
nejznámější
Podstatná jména
nalézt
Podstatná jména
následujícím
Podstatná jména
nikoli
Podstatná jména
neživotný
Podstatná jména
Mužský rod, vzory
nádraží
Podstatná jména
nějakého
Slovesa
nechat
Slovesa
nutno
Slovesa
nedokonavých
Přítomný tvar
neurčitá
Zájmena
naopak
Zájmena
nadkategorie
Zájmena
negativa
Zájmena
nijaký
Zájmena
ničí
Zájmena
nářadí
Číslovky
násobné
Číslovky
násobek
Číslovky
nahoře
Příslovce
nahoru
Příslovce
náhodou
Příslovce
nositele
Podmět
nevyjádřený
Podmět
nikoho
Podmět
nějakou
Přísudek
Sloh, popis
neurčitý
Věta jednoduchá
nepodstatného
Sloh, popis
náčrtky
Popis obrázku
označován
Mateřský jazyk
osoba
Mateřský jazyk
Tvarosloví, druhy slov
ovládaný
Mateřský jazyk
opozitum
Slova opačného významu
označuje
Slova opačného významu
Přídavná jména
opačného
Slova opačného významu
obojetné.[3][4]
Obojetné souhlásky
obojetnou
Obojetné souhlásky
odůvodněné
Obojetné souhlásky
označujících
Opakování učiva i/y
označují
Opakování učiva i/y
Číslovky
ohebná
Tvarosloví, druhy slov
odvozováním
Tvarosloví, druhy slov
odděleny
Podstatná jména
osobě
Přítomný tvar
Přísudek
odpadají
Přítomný tvar
osobních
Přítomný tvar
ohebný
Přídavná jména
osobní
Zájmena
onen
Zájmena
ordinální
Číslovky
osmý
Číslovky
obdobné
Číslovky
obojí
Číslovky
obojího
Číslovky
odpovídá
Příslovce
odkdy
Příslovce
odkud
Příslovce
otázku
Příslovce
otázkou
Podmět
oběd.
Podmět
oběd
Podmět
okolností
Podmět
objevuje
Souvětí
osob
Sloh, popis
osobu
Sloh, popis
odlišovat
Sloh, popis
objektu
Popis obrázku
opatřit
Telegram, dopis
odvolací
Telegram, dopis
o)pánu,-ovi
Mužský rod, vzory
občané
Mužský rod, vzory
o)pánech
Mužský rod, vzory
obyvatelé
Mužský rod, vzory
prostředí
Mateřský jazyk
podílela
Mateřský jazyk
používaný
Mateřský jazyk
protikladného
Slova opačného významu
popřípadě
Slova opačného významu
protějšek
Slova opačného významu
příbuzná
Slova příbuzná
předpony
Předpony s/z
Zájmena
psaní
Předpony s/z
pravidly
Předpony s/z
popsanými
Předpony s/z
patřičnou
Předpony s/z
problematická
Předpony s/z
předpona
Předpony s/z
pečlivé
Předpony s/z
pravopisu
Obojetné souhlásky
překlasifikoval
Obojetné souhlásky
polovině
Obojetné souhlásky
platného
Obojetné souhlásky
původu
Obojetné souhlásky
píše
Obojetné souhlásky
Opakování učiva i/y
případů
Obojetné souhlásky
podstatná
Obojetné souhlásky
prvním
Obojetné souhlásky
pádu
Obojetné souhlásky
Podstatná jména
přídavná
Obojetné souhlásky
překlasifikováno
Obojetné souhlásky
poradna
Obojetné souhlásky
považuje
Obojetné souhlásky
pravděpodobné
Obojetné souhlásky
pravděpodobně
Obojetné souhlásky
především
Obojetné souhlásky
předseda
Obojetné souhlásky
Podstatná jména
podvzorům
Obojetné souhlásky
písmenech
Opakování učiva i/y
pravopisně
Opakování učiva i/y
pozn
Opakování učiva i/y
pravidlo
Opakování učiva i/y
pomnožná
Tvarosloví, druhy slov
přejatých
Tvarosloví, druhy slov
pravopis
Tvarosloví, druhy slov
poznávat
Tvarosloví, druhy slov
příslovečné
Tvarosloví, druhy slov
prostý
Tvarosloví, druhy slov
Sloh, popis
předložkový
Tvarosloví, druhy slov
podřadicí-pozor
Tvarosloví, druhy slov
platnost
Tvarosloví, druhy slov
Zájmena
podstatných
Podstatná jména
Přídavná jména
publikace
Podstatná jména
píseň
Podstatná jména
Ženský a střední rod, vzory
přičemž
Podstatná jména
podvzory
Podstatná jména
pádech
Podstatná jména
paňáca
Podstatná jména
plnovýznamová
Slovesa
předmětová
Slovesa
předmět
Slovesa
Sloh, popis
předložkově
Slovesa
pádě
Slovesa
psát
Slovesa
peníze
Slovesa
pojí
Slovesa
předmětem
Slovesa
posadit
Slovesa
použít
Slovesa
pomocná
Slovesa
povinnost
Slovesa
počít
Slovesa
používají
Přítomný tvar
préteritum
Přítomný tvar
příčestí
Přítomný tvar
přítomných
Přítomný tvar
podmětu
Přítomný tvar
Přísudek
přítomný
Přítomný tvar
prezens
Přítomný tvar
používá
Přítomný tvar
přítomnému
Přítomný tvar
přítomného
Přítomný tvar
přídavné
Přídavná jména
podstatného
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
přívlastku
Přídavná jména
personalia
Zájmena
přivlastňovací
Zájmena
posesiva
Zájmena
přípony
Zájmena
počítaná
Zájmena
počet
Číslovky
pojmenovávají
Číslovky
polovina
Číslovky
pořadí
Číslovky
Popis obrázku
Telegram, dopis
přídavného
Číslovky
příslovce
Číslovky
Příslovce
ponožky
Číslovky
patero
Číslovky
povlečení
Číslovky
pomnožným
Číslovky
převážně
Číslovky
pětkrát
Číslovky
podílné
Číslovky
podíl
Číslovky
probíhá
Příslovce
příčiny
Příslovce
příčinu
Příslovce
proč
Příslovce
podmět
Podmět
Přísudek
Věta jednoduchá
původce
Podmět
ptáme
Podmět
pádovou
Podmět
podstatným
Podmět
přídavným
Podmět
poznáme
Podmět
přísudku
Podmět
Přísudek
Věta jednoduchá
přesně
Podmět
přísudek
Přísudek
podstatě
Přísudek
přisuzuje
Přísudek
podmětem
Přísudek
podmětů
Věta jednoduchá
petr
Věta jednoduchá
pavel
Věta jednoduchá
přísudek…
Věta jednoduchá
podmětové-mají
Věta jednoduchá
podmětovou
Věta jednoduchá
přísudkovou
Věta jednoduchá
příběh
Sloh, vypravování
posloupnosti
Sloh, vypravování
píšeme
Přímá řeč ve vyprávění
přímou
Přímá řeč ve vyprávění
píší
Přímá řeč ve vyprávění
popisu
Sloh, popis
Popis obrázku
popis
Sloh, popis
Popis obrázku
popisy
Sloh, popis
předmětů
Sloh, popis
pracovních
Sloh, popis
postupů
Sloh, popis
podstatné
Sloh, popis
představu
Popis obrázku
popisovaném
Popis obrázku
papíry
Telegram, dopis
předtisknout
Telegram, dopis
pána
Mužský rod, vzory
pánu,-ovi
Mužský rod, vzory
pane
Mužský rod, vzory
pánem
Mužský rod, vzory
páni,-ové
Mužský rod, vzory
pánů
Mužský rod, vzory
pánům
Mužský rod, vzory
pány
Mužský rod, vzory
páni!,-ové
Mužský rod, vzory
písně
Ženský a střední rod, vzory
písni
Ženský a střední rod, vzory
písní
Ženský a střední rod, vzory
písním
Ženský a střední rod, vzory
písních
Ženský a střední rod, vzory
písněmi
Ženský a střední rod, vzory
rozšířenějších
Mateřský jazyk
různými
Slova opačného významu
ryba
Opakování učiva i/y
rorýs
Opakování učiva i/y
rudý
Opakování učiva i/y
rod,vid
Tvarosloví, druhy slov
růže
Podstatná jména
Ženský a střední rod, vzory
růžemi
Podstatná jména
Ženský a střední rod, vzory
rodič
Podstatná jména
rikša
Podstatná jména
reflexivního
Slovesa
reflexíva
Slovesa
rozlišuje
Přítomný tvar
rodu
Přítomný tvar
Přísudek
rozlišují
Přídavná jména
rody
Přídavná jména
rodem
Přídavná jména
rozvíjí
Přídavná jména
relativa
Zájmena
reflexiva
Zájmena
roli
Číslovky
ráno
Příslovce
rozlišujeme
Podmět
Přísudek
rozhlase
Podmět
rozvité
Věta jednoduchá
různých
Sloh, popis
rubrikami
Telegram, dopis
růži
Ženský a střední rod, vzory
růží
Ženský a střední rod, vzory
růžím
Ženský a střední rod, vzory
růžích
Ženský a střední rod, vzory
říkat
Opakování učiva i/y
řadové
Číslovky
řadu
Sloh, vypravování
říkáme
Sloh, popis
státu
Mateřský jazyk
státního
Mateřský jazyk
slovo
Slova opačného významu
slova
Slova opačného významu
Slova příbuzná
Předpony s/z
Opakování učiva i/y
Tvarosloví, druhy slov
společným
Slova příbuzná
spodoby
Předpony s/z
splývají
Předpony s/z
správa
Předpony s/z
sběh
Předpony s/z
souhláskami
Předpony s/z
spodobě
Předpony s/z
svolat
Předpony s/z
slabičných
Předpony s/z
splývá
Předpony s/z
souhlásku
Obojetné souhlásky
skutečnosti
Obojetné souhlásky
souhláskou.[3][5]
Obojetné souhlásky
slovech
Obojetné souhlásky
slov
Obojetné souhlásky
Tvarosloví, druhy slov
skica
Obojetné souhlásky
souhlásky
Opakování učiva i/y
suchý
Opakování učiva i/y
sušit
Opakování učiva i/y
sluší
Opakování učiva i/y
skloňování
Tvarosloví, druhy slov
Podstatná jména
stupňování
Tvarosloví, druhy slov
slovesa
Tvarosloví, druhy slov
Slovesa
Přítomný tvar
spřežky
Tvarosloví, druhy slov
souřadicí
Tvarosloví, druhy slov
stavení
Podstatná jména
stroj
Podstatná jména
Mužský rod, vzory
soudce
Podstatná jména
seznamu
Podstatná jména
sestaveném
Podstatná jména
student
Podstatná jména
samostatný
Slovesa
sobě
Slovesa
synovi
Slovesa
slzet
Slovesa
stavová
Slovesa
stav
Slovesa
Přísudek
stavu
Slovesa
Podmět
stárnout
Slovesa
spojení
Slovesa
Souvětí
slovesem
Slovesa
Přísudek
sponová
Slovesa
stát
Slovesa
smět
Slovesa
sloves
Přítomný tvar
slovní
Přídavná jména
shoduje
Přídavná jména
Přísudek
shodného
Přídavná jména
si,se
Zájmena
sotva
Zájmena
samý
Zájmena
svůj…
Zájmena
souborové
Číslovky
syntakticky
Číslovky
sterý
Číslovky
shora
Příslovce
slovními
Podmět
slovesný
Přísudek
sponou
Přísudek
skladební
Přísudek
syntaktickou
Věta jednoduchá
souvětí
Souvětí
souřadnosti-koordinace
Souvětí
samotnou
Sloh, vypravování
setkáváme
Sloh, popis
schématy
Popis obrázku
stroje
Mužský rod, vzory
stroji
Mužský rod, vzory
strojem
Mužský rod, vzory
strojů
Mužský rod, vzory
strojům
Mužský rod, vzory
strojích
Mužský rod, vzory
škále
Slova opačného významu
široký
Opakování učiva i/y
špatně
Příslovce
tvrdé
Obojetné souhlásky
Opakování učiva i/y
Mužský rod, vzory
typech
Obojetné souhlásky
tácy
Obojetné souhlásky
trojvýchodná
Obojetné souhlásky
týkat
Opakování učiva i/y
tvary
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar
tvarem
Tvarosloví, druhy slov
Číslovky
tvarosloví
Tvarosloví, druhy slov
tantum
Slovesa
troufnout
Slovesa
tvarů
Přítomný tvar
tvar
Přítomný tvar
Přísudek
takový
Zájmena
tentýž
Zájmena
tvůj
Zájmena
tázací
Zájmena
tvořena
Zájmena
tázacího
Zájmena
totalizační
Zájmena
totožnost
Zájmena
třicet
Číslovky
troje
Číslovky
trojí
Číslovky
trojnásobný
Číslovky
tvaru
Podmět
Přísudek
Přímá řeč ve vyprávění
ťuhýk
Opakování učiva i/y
určený
Mateřský jazyk
určité
Slova opačného významu
Tvarosloví, druhy slov
uvedenými
Předpony s/z
upozornili
Obojetné souhlásky
určování
Tvarosloví, druhy slov
uvedeny
Podstatná jména
ustálenou
Slovesa
umínit
Slovesa
umět
Slovesa
Sloh, popis
ustat
Slovesa
udělám
Přítomný tvar
ukazovací
Zájmena
užívané
Zájmena
určitém
Přísudek
určen
Přísudek
udává
Sloh, vypravování
událostí
Sloh, vypravování
událost
Sloh, vypravování
uvozovek
Přímá řeč ve vyprávění
učinit
Popis obrázku
úplnostní
Zájmena
úmyslně
Příslovce
úplně
Příslovce
úřední
Telegram, dopis
údaje
Telegram, dopis
úřad
Telegram, dopis
účelné
Telegram, dopis
výchově
Mateřský jazyk
významu
Slova opačného významu
významy
Slova opačného významu
významové
Slova opačného významu
významů
Slova opačného významu
vztahuje
Slova opačného významu
významově
Slova příbuzná
výslovnosti
Předpony s/z
vlivem
Předpony s/z
výslovností
Předpony s/z
vyskytují
Předpony s/z
Slovesa
výslovnost
Předpony s/z
varian
Předpony s/z
vzduch
Předpony s/z
vzoru
Obojetné souhlásky
Podstatná jména
vzorů
Obojetné souhlásky
Podstatná jména
vlaky
Opakování učiva i/y
věrný
Opakování učiva i/y
vedle
Opakování učiva i/y
vedoucí
Opakování učiva i/y
vzor
Tvarosloví, druhy slov
vědět
Tvarosloví, druhy slov
vedlejších
Tvarosloví, druhy slov
větného
Tvarosloví, druhy slov
vzory
Podstatná jména
Mužský rod, vzory
varianty
Podstatná jména
využívají
Podstatná jména
vyznačeny
Podstatná jména
voják
Podstatná jména
věcný
Slovesa
význam
Slovesa
vyjadřují
Slovesa
Číslovky
vycházející
Slovesa
váží
Slovesa
vazbou
Slovesa
věnovat
Slovesa
významovým
Slovesa
významového
Slovesa
vyjadřuje
Přítomný tvar
Příslovce
Podmět
Přísudek
vlastnosti
Přídavná jména
Podmět
vztahy
Přídavná jména
větě
Přídavná jména
vztažná
Zájmena
vymezovací
Zájmena
všichni
Zájmena
vyjadřující
Zájmena
Věta jednoduchá
vytýkající
Zájmena
věcí
Číslovky
vyjádřených
Číslovky
večer
Příslovce
vyjadřovat
Podmět
vyjádřen
Podmět
Přísudek
vyjádřený
Podmět
vařila
Podmět
vařil
Podmět
všeobecný
Podmět
všeobecně
Podmět
vlastnost
Přísudek
věta
Věta jednoduchá
větný
Věta jednoduchá
ven-podmět
Věta jednoduchá
věty
Věta jednoduchá
větné
Věta jednoduchá
vyšší
Souvětí
větami
Souvětí
vypravování
Sloh, vypravování
vyskytuje
Sloh, popis
výstižně
Sloh, popis
výstižný
Popis obrázku
volba
Popis obrázku
vaše
Telegram, dopis
vyřizuje
Telegram, dopis
vybrat
Telegram, dopis
vyřizování
Telegram, dopis
zřízení
Mateřský jazyk
zejména
Slova opačného významu
znělosti
Předpony s/z
zpráva
Předpony s/z
zběh
Předpony s/z
zvolat
Předpony s/z
zevrubné
Obojetné souhlásky
závazné
Opakování učiva i/y
zvukomalebná
Opakování učiva i/y
zpravidla
Opakování učiva i/y
Přídavná jména
Číslovky
způsob
Tvarosloví, druhy slov
Příslovce
zdrojů
Podstatná jména
závorkách
Podstatná jména
zvláštní
Podstatná jména
zvratná
Slovesa
Zájmena
zvratného
Slovesa
zájmena
Slovesa
Zájmena
změnu
Slovesa
začít
Slovesa
zůstat
Slovesa
Telegram, dopis
způsobem
Přítomný tvar
zvratné
Zájmena
zájmeno
Zájmena
zřídka
Zájmena
záporně
Zájmena
záporná
Zájmena
základní
Číslovky
Přísudek
Věta jednoduchá
základním
Číslovky
způsobou
Číslovky
zastaralé
Číslovky
zítra
Příslovce
způsobu
Příslovce
zájmenem
Podmět
závisí
Přísudek
závislosti-podřadnosti
Souvětí
zařízení
Sloh, popis
značka
Telegram, dopis
zachováno
Telegram, dopis
žena
Obojetné souhlásky
Podstatná jména
Ženský a střední rod, vzory
žákyně
Opakování učiva i/y
živý
Opakování učiva i/y
životný
Podstatná jména
Mužský rod, vzory
ženský
Podstatná jména
životě
Sloh, popis
ženy
Ženský a střední rod, vzory
ženě
Ženský a střední rod, vzory
ženu
Ženský a střední rod, vzory
ženo
Ženský a střední rod, vzory
ženou
Ženský a střední rod, vzory
ženám
Ženský a střední rod, vzory
ženách
Ženský a střední rod, vzory
ženami
Ženský a střední rod, vzory

Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro