www.amapro.cz [Český jazyk pro šestou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učivo obsahuje úvod do obecné gramatiky českého jazyka. Zajímavostí může být logická orientace ve větných rozborech, což byl vždy kámen úrazu kdejakého žáka. Lze zde najít jakousi analogii k vývojovým diagramům a k myšlení pro programátora.


Přítomný tvar slovesaPřítomný tvar slovesa


plnovýznamová - mají samostatný věcný význam: akční (činnostní) - vyjadřují činnost, vycházející od nějakého činitele: předmětová - váží k sobě předmět ustálenou vazbou (předložkově, bezpředložkově, v 2., 3. nebo 4. pádě): psát dopis, dosáhnout cíle, věnovat synovi peníze
bezpředmětová: jít, slzet
zvratná - pojí se s předmětem zvratného (reflexivního) zájmena ve 3. (si) nebo 4. pádě (se): myslet si, posadit se; některá slovesa nelze bez zvratného zájmena použít (tzv. reflexíva tantum): bát se, umínit si

stavová - vyjadřují stav nebo změnu stavu: stárnout, hořknout

pomocná - vyskytují se ve spojení s významovým slovesem: vlastní pomocná slovesa - být, bývat, mít, mívat: byl bych zůstal
sponová: být, bývat, stát se, stávat se: stal se králem
modální - pojí se s infinitivem významového slovesa: vlastní modální slovesa: chtít, mít (povinnost), moci, muset, smět
jiná slovesa, která mohou mít modální význam: hodlat, umět, dovést, dokázat, troufnout si, dát se, nechat se, je možno, je nutno, lze...

fázová - vyjadřují fáze děje významového slovesa: začít, začínat, počít, ustat, zůstat

Český jazyk 6.
Obsahuje úvod do obecné gramatiky českého jazyka.
knihy/cesky_jazyk_6
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Český jazyk 8.
Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy.
knihy/cesky_jazyk_8
Pravidla českého pravopisu
Mluvnice, gramatika, psaní slov v českém jazyce.
knihy/pravidla_cz
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Odkazník o Čj
Rejstřík klíčových slov pro český jazyk ve vyhledávačích.
seznam/cesky_jazyk
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro