www.amapro.cz [Český jazyk pro šestou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učivo obsahuje úvod do obecné gramatiky českého jazyka. Zajímavostí může být logická orientace ve větných rozborech, což byl vždy kámen úrazu kdejakého žáka. Lze zde najít jakousi analogii k vývojovým diagramům a k myšlení pro programátora.


Projevy mluvené a psanéProjevy mluvené a psané


MLUVENÝ PROJEV:

primárně mluvné (v běžné komunikaci)

sekundárně mluvené (proslov, přednáška)


částečně nebo úplně připravený (oficiální charakter)

nepřipravený (neoficiální charakter), např. osobní konverzace- v projevech prostě sdělovacích jsou mluvené projevy základní;
- v odborných projevech doplňují projevy písemné
- v publicistice jsou mluvené projevy časté v dialogizovaném zpravodajství, v řečnických projevech
- v uměleckých projevech je mluvenost ve stylizované (upravené) podobě zachycena v promluvových pásmech postav ( např. v přímé nebo polopřímé řeči)
PÍSEMNÝ PROJEV (psaný projev):

- psaná forma je základní v textech odborných, uměleckých, publicistických a až druhotná (doprovodná) v projevech prostě sdělných

- psané projevy nejsou vázány na aktuální situaci, nejsou proto tak živé jako projevy mluvené
- jsou připravené, kontakt mezi autorem a adresátem není přímý, zpravidla jsou tyto projevy monologické a mívají převážně veřejný ráz

- písemný projev vzniká na základě ucelené představy, autor vybírá výrazové prostředky uvědoměle, promyšleně je komponuje a vhodně slohově stylizuje

- základní jazykové prostředky psaného projevu jsou spisovné, stylově neutrální až knižní (nebo stylově vhodně přizpůsobené dané oblasti)Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Odkazník o Čj
Rejstřík klíčových slov pro český jazyk ve vyhledávačích.
seznam/cesky_jazyk
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Československé dějiny
Ucelený přehled dějin naší republiky.
knihy/ceskoslovenske_dejiny
Jazykové rozbory
Usnadní práci s vyhledáváním vhodných textů k rozborům.
knihy/_cesky_jazyk
Český jazyk 6.
Obsahuje úvod do obecné gramatiky českého jazyka.
knihy/cesky_jazyk_6
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Český jazyk 8.
Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy.
knihy/cesky_jazyk_8
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro