www.amapro.cz [Český jazyk pro šestou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Obsah použitých slov v knize Český jazyk 6


antonymum
Pravopisný slovník
antonym
Pravopisný slovník
antonymie
Pravopisný slovník
antonymii
Pravopisný slovník
antonymní
Pravopisný slovník
aktuálně
Opakování věty jednoduché
abstraktní
Stavba souvětí
Abstraktní, pomnožná, látková jména
akční
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
aktuální
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
Projevy mluvené a psané
anebo
Tvoření slovesných tvarů
abychom
Hovorové tvary sloves
Časová posloupnost
automatizace
Jazykověda
apod.
Jazykověda
aplikované
Jazykověda
a/nebo
Důraz na slovo
adjektivní
Zájmeno dle vzoru mladý
adjektiv
Zájmeno dle vzoru mladý
adjektivního
Zájmeno dle vzoru mladý
adjekt
Zájmeno dle vzoru mladý
angličtině
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
aktivní
Příčestí trpné
autorem
Projevy mluvené a psané
adresátem
Projevy mluvené a psané
autor
Projevy mluvené a psané
blízká
Zvuková stránka slova
bychom
Tempo a pauzy
bývá
Tempo a pauzy
Skloňování zájmen
Vzory zájmen
Pravopisný slovník
Důraz na slovo
bratrského
Opakování věty jednoduché
bezkopcý).[3]
Opakování věty jednoduché
budoucnu
Opakování věty jednoduché
boty
Věty a souvětí
brány
Věty a souvětí
běží
Věty a souvětí
bratři
Věty a souvětí
bezpředložkově
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
bezpředmětová
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
bývat
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
budoucí
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
budoucnost
Abstraktní, pomnožná, látková jména
budoucích
Abstraktní, pomnožná, látková jména
budu
Abstraktní, pomnožná, látková jména
budeš
Abstraktní, pomnožná, látková jména
bůhví
Koncovky podstatných jmen
bezpodmětná
Druhové číslovky
běžném
Hovorové tvary sloves
babička
Shoda přísudku s podmětem
blízko
Vzor podstatných jmen
bílý
Ostatní přídavná jména
bere
Časování sloves
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
běžně
Příčestí trpné
běžné
Projevy mluvené a psané
chápán
Stručná mluvnice česká
citoslovce
Pravopisný slovník
Stavba souvětí
chytat
Věty a souvětí
cizí
Věty a souvětí
Ostatní přídavná jména
cítit
Věty a souvětí
chlapci
Věty a souvětí
Ostatní přídavná jména
chtít
Stavba souvětí
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
cizinec
Opakování řeči přímé a nepřímé
cíle
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
celek
Druhové číslovky
Časování sloves
Důraz na slovo
Rozvíjející větné členy
Hromadná podstatná jména
cest
Hovorové tvary sloves
chybami
Pravopisný slovník
chlapi
Koncovky podstatných jmen
chlapovi
Koncovky podstatných jmen
chlapy
Koncovky podstatných jmen
chyba
Stupňování přídavných jmen
cosi
Vzory zájmen
českém
Stručná mluvnice česká
Podstatná jména slovesná
částech
Stručná mluvnice česká
číslovky
Pravopisný slovník
Druhové číslovky
čtou
Tempo a pauzy
českého
Opakování věty jednoduché
čistý
Věty a souvětí
čípek
Věty a souvětí
číslo
Stavba souvětí
Popis předmětu
Hromadná podstatná jména
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
časování
Stavba souvětí
členu
Stavba souvětí
čárkami
Opakování řeči přímé a nepřímé
čísle
Opakování řeči přímé a nepřímé
Vzory zájmen
Shoda přísudku s podmětem
Hromadná podstatná jména
Příčestí trpné
činnostní
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
činnost
Tvarosloví, druhy slov
Skloňování zájmen
Vzory zájmen
Přítomný tvar slovesa
činitele
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
češtině
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Podstatná jména i/y
Druhové číslovky
Dokonavá slovesa
časy
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
času
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Psaní i/y u přídavných jmen
Příčestí trpné
čísla
Podstatná jména i/y
Vzory přídavných jmen
Druhové číslovky
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
číslovkám
Podstatná jména i/y
číselný
Podstatná jména i/y
část
Druhové číslovky
Členění na odstavce
členy
Druhové číslovky
Rozvíjející větné členy
časové
Tvoření slovesných tvarů
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
čísel
Podstatná jména slovesná
částí
Časová posloupnost
činnosti
Jazykověda
člen
Rozvíjející větné členy
členem
Rozvíjející větné členy
čapí
Ostatní přídavná jména
člověk
Ostatní přídavná jména
části
Zájmeno jenž, jehož, jejž
číslovka
Zájmeno dle vzoru mladý
číslovek
Druhové číslovky
číslovkou
Druhové číslovky
činný
Časování sloves
časujeme
Časování sloves
časovat
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
článku
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
češtiny
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
čeština
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
češu
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
češou
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
češi
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
činné
Příčestí trpné
číslem
Příčestí trpné
členění
Členění na odstavce
částečně
Projevy mluvené a psané
časté
Projevy mluvené a psané
daném
Stručná mluvnice česká
druh
Pravopisný slovník
Hromadná podstatná jména
dochází
Pravopisný slovník
dbát
Tempo a pauzy
dobrovský
Opakování věty jednoduché
druhé
Opakování věty jednoduché
Důraz na slovo
dobrovského
Opakování věty jednoduché
dvou
Opakování věty jednoduché
Podstatná jména i/y
Časování sloves
dotklo
Opakování věty jednoduché
drahý
Věty a souvětí
Vzory přídavných jmen
dychtit
Věty a souvětí
dýha
Věty a souvětí
družice
Věty a souvětí
dobří
Věty a souvětí
druhy
Stavba souvětí
Skloňování zájmen
dveře
Opakování řeči přímé a nepřímé
dveřmi
Opakování řeči přímé a nepřímé
dopis
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
dovést
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
dokázat
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
děje
Tvarosloví, druhy slov
Skloňování zájmen
Vzory zájmen
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
Přítomný tvar slovesa
Příčestí trpné
dělal
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Skloňování zájmen
dělali
Abstraktní, pomnožná, látková jména
dělala
Abstraktní, pomnožná, látková jména
dělalo
Abstraktní, pomnožná, látková jména
dělaly
Abstraktní, pomnožná, látková jména
dělám
Abstraktní, pomnožná, látková jména
děláš
Abstraktní, pomnožná, látková jména
dělá
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Vzory zájmen
Časování sloves
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
děláme
Abstraktní, pomnožná, látková jména
děláte
Abstraktní, pomnožná, látková jména
dělají
Abstraktní, pomnožná, látková jména
dvojím
Abstraktní, pomnožná, látková jména
dokonavých
Abstraktní, pomnožná, látková jména
dělat
Abstraktní, pomnožná, látková jména
doplňku
Hromadná podstatná jména
Shoda přísudku s podmětem
demonstrativa
Koncovky podstatných jmen
dvoje
Podstatná jména i/y
druhové
Podstatná jména i/y
druhů
Podstatná jména i/y
dvojí
Podstatná jména i/y
doktor
Podstatná jména i/y
distributivní
Podstatná jména i/y
dokdy
Psaní i/y u přídavných jmen
důvodu
Psaní i/y u přídavných jmen
důvod
Psaní i/y u přídavných jmen
dvojici
Vzory zájmen
Druhové číslovky
dvojčlenné-též
Druhové číslovky
denním
Hovorové tvary sloves
doplněn
Časová posloupnost
dopisy
Popis místnosti
datum
Popis místnosti
dopisní
Popis místnosti
desetiletích
Jazykověda
dědeček
Shoda přísudku s podmětem
druhu
Hromadná podstatná jména
dříví
Hromadná podstatná jména
duby
Koncovky podstatných jmen
domy
Koncovky podstatných jmen
děvčatům
Ostatní přídavná jména
děvčat
Ostatní přídavná jména
děvčatech
Ostatní přídavná jména
dětmi
Ostatní přídavná jména
děvčaty
Ostatní přídavná jména
dobrá
Stupňování přídavných jmen
dvojici.jeden
Stupňování přídavných jmen
druhého
Stupňování přídavných jmen
dotýkala
Zájmeno jenž, jehož, jejž
deset
Druhové číslovky
době
Druhové číslovky
dvoutvará
Druhové číslovky
deklinace
Druhové číslovky
dělíme
Časování sloves
dokonavý
Časování sloves
dokonavá
Dokonavá slovesa
dvojicích
Dokonavá slovesa
druhým
Dokonavá slovesa
dokonavé
Dokonavá slovesa
druhá
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
dějů
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
doplňují
Projevy mluvené a psané
dialogizovaném
Projevy mluvené a psané
druhotná
Projevy mluvené a psané
doprovodná
Projevy mluvené a psané
dané
Projevy mluvené a psané
elové
Abstraktní, pomnožná, látková jména
e-mail
Popis místnosti
existují
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
exkluzivní
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
funkce
Stručná mluvnice česká
fázová
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
fáze
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
futurum
Abstraktní, pomnožná, látková jména
funkci
Hromadná podstatná jména
Podstatná jména i/y
Rozvíjející větné členy
Shoda přísudku s podmětem
firma
Popis místnosti
fonémů
Důraz na slovo
fonémem
Důraz na slovo
formální
Důraz na slovo
francouzi
Koncovky podstatných jmen
forma
Projevy mluvené a psané
gramaticky
Podstatná jména i/y
grafických
Pravopisný slovník
gramatický
Důraz na slovo
genitivu
Druhové číslovky
gramatická
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
grafického
Členění na odstavce
grafickým
Členění na odstavce
hlásky
Opakování věty jednoduché
hrad
Opakování věty jednoduché
Opakování řeči přímé a nepřímé
Popis předmětu
Vzor podstatných jmen
Koncovky podstatných jmen
hynout
Věty a souvětí
hýbat
Věty a souvětí
hrady
Věty a souvětí
Popis předmětu
hihihi
Věty a souvětí
hřib
Věty a souvětí
hraji
Věty a souvětí
hromadná
Stavba souvětí
Hromadná podstatná jména
hořknout
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
hodlat
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
hodně
Psaní i/y u přídavných jmen
hlásili
Skloňování zájmen
holé
Druhové číslovky
hradu
Popis předmětu
hochu
Popis předmětu
hrade
Popis předmětu
hradě,-u
Popis předmětu
hradem
Popis předmětu
hradů
Popis předmětu
hradům
Popis předmětu
hoších
Popis předmětu
Ostatní přídavná jména
hradech
Popis předmětu
hříbcích
Popis předmětu
hloubky
Jazykověda
historii
Jazykověda
hovorového
Zvuková stránky, výslovnost
hereckých
Zvuková stránky, výslovnost
hlásek
Důraz na slovo
hmotné
Abstraktní, pomnožná, látková jména
holubi
Koncovky podstatných jmen
holuby
Koncovky podstatných jmen
hrdý
Vzory přídavných jmen
holubí
Ostatní přídavná jména
holubího
Ostatní přídavná jména
hochem
Ostatní přídavná jména
hochům
Ostatní přídavná jména
hochů
Ostatní přídavná jména
hochy
Ostatní přídavná jména
hlediska
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
Členění na odstavce
hovorové
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
identifikuje
Stručná mluvnice česká
infinitiv
Stavba souvětí
infinitivem
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
infinitivu
Abstraktní, pomnožná, látková jména
interogativa
Koncovky podstatných jmen
institucí
Pravopisný slovník
instrumentálu
Druhové číslovky
inkluzivní
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
identická
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
jazyk
Stručná mluvnice česká
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
jiná
Stručná mluvnice česká
Tvarosloví, druhy slov
Zájmeno dle vzoru mladý
Přítomný tvar slovesa
jakém
Pravopisný slovník
josef
Opakování věty jednoduché
jazyka
Opakování věty jednoduché
Jazykověda
Pravopisný slovník
Zvuková stránky, výslovnost
Důraz na slovo
jména
Opakování věty jednoduché
Stavba souvětí
Opakování řeči přímé a nepřímé
Hromadná podstatná jména
Koncovky podstatných jmen
Podstatná jména i/y
Vzory přídavných jmen
jazyková
Opakování věty jednoduché
jimi
Věty a souvětí
Skloňování zájmen
jitro
Věty a souvětí
jízda
Věty a souvětí
jmenné
Stavba souvětí
jíst
Stavba souvětí
jmen
Opakování řeči přímé a nepřímé
Hromadná podstatná jména
Koncovky podstatných jmen
Ostatní přídavná jména
Stupňování přídavných jmen
jiří
Opakování řeči přímé a nepřímé
jméno
Hromadná podstatná jména
Shoda přísudku s podmětem
Vzory přídavných jmen
jazycích
Hromadná podstatná jména
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
jindy
Koncovky podstatných jmen
judr.
Podstatná jména i/y
jméne
Skloňování zájmen
jménem
Skloňování zájmen
Vzory zájmen
Shoda přísudku s podmětem
jmenný
Vzory zájmen
jmenném
Vzory zájmen
jdou
Druhové číslovky
jazyce
Podstatná jména slovesná
jevů
Hovorové tvary sloves
Jazykověda
jazykovědné
Jazykověda
jevy
Jazykověda
jazykem
Jazykověda
Zvuková stránky, výslovnost
jazykověda
Jazykověda
jiného
Pravopisný slovník
jazykovědci
Zvuková stránky, výslovnost
jeviští
Zvuková stránky, výslovnost
jazykové
Důraz na slovo
Projevy mluvené a psané
jazykovědě
Důraz na slovo
jehměsto
Vzor podstatných jmen
jeteli
Koncovky podstatných jmen
jarní
Ostatní přídavná jména
Zájmeno dle vzoru mladý
jemu
Skloňování zájmen
jich
Skloňování zájmen
jakýž
Vztažná zájmena
jejíž
Vztažná zájmena
Zájmeno dle vzoru mladý
jejímaž
Zájmeno jenž, jehož, jejž
jakýmaž
Zájmeno jenž, jehož, jejž
jimiž
Zájmeno jenž, jehož, jejž
jiný
Zájmeno dle vzoru mladý
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
jazyků
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
jazyky
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
kritérií
Stručná mluvnice česká
kritérium
Stručná mluvnice česká
kompetence
Stručná mluvnice česká
kontextu
Pravopisný slovník
kořenem
Zvuková stránka slova
klasifikace
Opakování věty jednoduché
končící
Opakování věty jednoduché
kecy
Opakování věty jednoduché
Koncovky podstatných jmen
kynout
Věty a souvětí
kýta
Věty a souvětí
kikirikí
Věty a souvětí
kykyryký
Věty a souvětí
kaši
Věty a souvětí
kategorie
Stavba souvětí
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
kuře
Opakování řeči přímé a nepřímé
Vzor podstatných jmen
kost
Opakování řeči přímé a nepřímé
Členění na odstavce
Vzor podstatných jmen
Koncovky podstatných jmen
Druhové číslovky
kurzívou
Opakování řeči přímé a nepřímé
kolísají
Opakování řeči přímé a nepřímé
kostmi
Opakování řeči přímé a nepřímé
Členění na odstavce
králem
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
koncovky
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Koncovky podstatných jmen
kmeni
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
koncovek
Abstraktní, pomnožná, látková jména
kombinace
Koncovky podstatných jmen
koli
Koncovky podstatných jmen
koliv
Koncovky podstatných jmen
každý…
Koncovky podstatných jmen
kardinální
Podstatná jména i/y
konrkétního
Skloňování zájmen
korespondence
Popis místnosti
kosti
Členění na odstavce
kostí
Členění na odstavce
kostem
Členění na odstavce
kostech
Členění na odstavce
kodifikace
Zvuková stránky, výslovnost
každé
Rozvíjející větné členy
konkrétní
Abstraktní, pomnožná, látková jména
kámen
Abstraktní, pomnožná, látková jména
křoví
Hromadná podstatná jména
každém
Vzor podstatných jmen
koncovkách
Koncovky podstatných jmen
Ostatní přídavná jména
košili
Koncovky podstatných jmen
košilí
Koncovky podstatných jmen
kostelích
Koncovky podstatných jmen
koncovce
Koncovky podstatných jmen
Ostatní přídavná jména
kozí
Ostatní přídavná jména
kozími
Ostatní přídavná jména
kontrolu
Stupňování přídavných jmen
kontrola.při
Stupňování přídavných jmen
kurzorem
Stupňování přídavných jmen
kontrolou.tak
Stupňování přídavných jmen
kdokoli
Vzory zájmen
kdosi
Vzory zájmen
kdož
Vztažná zájmena
kategorii
Druhové číslovky
kryje
Časování sloves
kupuje
Časování sloves
kategorií
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
knižní
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
Projevy mluvené a psané
kývu
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
kývám
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
kmenem
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
kondicionálu
Příčestí trpné
kmene
Příčestí trpné
koncovkami
Příčestí trpné
koncem
Členění na odstavce
komunikaci
Projevy mluvené a psané
konverzace
Projevy mluvené a psané
komponuje
Projevy mluvené a psané
lingvisté
Opakování věty jednoduché
lučina
Věty a souvětí
látková
Stavba souvětí
liší
Opakování řeči přímé a nepřímé
Vzory přídavných jmen
lze.
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
leda
Koncovky podstatných jmen
libovolně
Koncovky podstatných jmen
lidi
Skloňování zájmen
logické
Tvoření slovesných tvarů
linka
Popis místnosti
lese
Popis předmětu
logiky
Jazykověda
lingvistiky
Jazykověda
lidské
Jazykověda
lingvistice
Jazykověda
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
lexikální
Důraz na slovo
lehce
Důraz na slovo
lidé
Shoda přísudku s podmětem
láska
Abstraktní, pomnožná, látková jména
listí
Hromadná podstatná jména
listů
Hromadná podstatná jména
lampy
Koncovky podstatných jmen
lesích
Koncovky podstatných jmen
leckdo
Vzory zájmen
lecco
Vzory zájmen
lidského
Zájmeno jenž, jehož, jejž
l-ové
Příčestí trpné
mateřský
Stručná mluvnice česká
mluvila
Stručná mluvnice česká
matka
Stručná mluvnice česká
mluvnici
Opakování věty jednoduché
měkkou
Opakování věty jednoduché
mylná
Opakování věty jednoduché
měkkým
Opakování věty jednoduché
měchýř
Věty a souvětí
měchy
Věty a souvětí
měkký
Věty a souvětí
Vzory přídavných jmen
měkké
Věty a souvětí
Popis předmětu
Koncovky podstatných jmen
Ostatní přídavná jména
Zájmeno dle vzoru mladý
muži
Věty a souvětí
Popis předmětu
mlčí
Věty a souvětí
mechanické
Stavba souvětí
město
Opakování řeči přímé a nepřímé
Vzor podstatných jmen
Koncovky podstatných jmen
moře
Opakování řeči přímé a nepřímé
Vzor podstatných jmen
Koncovky podstatných jmen
mnohá
Opakování řeči přímé a nepřímé
mužský
Opakování řeči přímé a nepřímé
myslet
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
mívat
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
modální
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
moci
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
muset
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
možno
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
minulý
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
minulého
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Příčestí trpné
minulé
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Příčestí trpné
minulému
Abstraktní, pomnožná, látková jména
málokdy
Koncovky podstatných jmen
multiplikativní
Podstatná jména i/y
mnohokrát
Podstatná jména i/y
místa
Psaní i/y u přídavných jmen
místo
Psaní i/y u přídavných jmen
míry
Psaní i/y u přídavných jmen
míru
Psaní i/y u přídavných jmen
maminka
Skloňování zájmen
myslíme
Skloňování zájmen
myšlenku
Druhové číslovky
mezery
Podstatná jména slovesná
musíme
Hovorové tvary sloves
mobil
Popis místnosti
množné
Popis předmětu
Členění na odstavce
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
muže
Popis předmětu
muži,-ovi
Popis předmětu
mužem
Popis předmětu
muži,-ové
Popis předmětu
mužů
Popis předmětu
mužům
Popis předmětu
muži!,-ové
Popis předmětu
mužích
Popis předmětu
metodologických
Jazykověda
matematiky
Jazykověda
matematické
Jazykověda
mluvívá
Jazykověda
mluvená
Zvuková stránky, výslovnost
mluvčí
Zvuková stránky, výslovnost
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
mající
Důraz na slovo
mluvnicky
Rozvíjející větné členy
mluvnickou
Rozvíjející větné členy
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
mrtvou
Shoda přísudku s podmětem
můžeme
Abstraktní, pomnožná, látková jména
množství
Hromadná podstatná jména
myslel
Vzor podstatných jmen
mýdly
Koncovky podstatných jmen
mužského
Vzory přídavných jmen
mrzutý
Vzory přídavných jmen
mladý
Vzory přídavných jmen
Ostatní přídavná jména
Stupňování přídavných jmen
Zájmeno dle vzoru mladý
malý
Vzory přídavných jmen
malé
Vzory přídavných jmen
mrak
Ostatní přídavná jména
měkkých
Stupňování přídavných jmen
mnou
Skloňování zájmen
mluvnické
Časování sloves
maže
Časování sloves
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
mine
Časování sloves
mluvnice
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
množného
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
mnohosti
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
míře
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
modus
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
morfologii
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
mažu
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
mažou
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
maži
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
mohu,mohou
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
můžu
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
můžou
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
množném
Příčestí trpné
mluvený
Projevy mluvené a psané
mluvné
Projevy mluvené a psané
mluvené
Projevy mluvené a psané
mluvenost
Projevy mluvené a psané
monologické
Projevy mluvené a psané
mívají
Projevy mluvené a psané
nejčastěji
Stručná mluvnice česká
Hromadná podstatná jména
Skloňování zájmen
Vzory zájmen
naučil
Stručná mluvnice česká
nejvýznamněji
Stručná mluvnice česká
nejvíc
Stručná mluvnice česká
nemají
Pravopisný slovník
neřídí
Tempo a pauzy
níže
Tempo a pauzy
Stupňování přídavných jmen
nepárovými
Tempo a pauzy
nedochází
Tempo a pauzy
namísto
Tempo a pauzy
nohavica
Opakování věty jednoduché
nepodléhaly
Opakování věty jednoduché
nachýlit
Věty a souvětí
nohy
Věty a souvětí
Zájmeno jenž, jehož, jejž
nynější
Věty a souvětí
neohebná
Stavba souvětí
neurčité
Stavba souvětí
Časování sloves
nespisovnost
Stavba souvětí
nejznámější
Opakování řeči přímé a nepřímé
nalézt
Opakování řeči přímé a nepřímé
následujícím
Opakování řeči přímé a nepřímé
nikoli
Opakování řeči přímé a nepřímé
neživotný
Opakování řeči přímé a nepřímé
Popis předmětu
Vzor podstatných jmen
nádraží
Opakování řeči přímé a nepřímé
nějakého
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
nechat
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
nutno
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
nedokonavých
Abstraktní, pomnožná, látková jména
neurčitá
Koncovky podstatných jmen
Vzory zájmen
naopak
Koncovky podstatných jmen
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
nadkategorie
Koncovky podstatných jmen
negativa
Koncovky podstatných jmen
nijaký
Koncovky podstatných jmen
Vzory zájmen
ničí
Koncovky podstatných jmen
Vzory zájmen
nářadí
Podstatná jména i/y
násobné
Podstatná jména i/y
násobek
Podstatná jména i/y
nahoře
Psaní i/y u přídavných jmen
nahoru
Psaní i/y u přídavných jmen
náhodou
Psaní i/y u přídavných jmen
nositele
Skloňování zájmen
nevyjádřený
Skloňování zájmen
nikoho
Skloňování zájmen
nějakou
Vzory zájmen
Hovorové tvary sloves
Hromadná podstatná jména
neurčitý
Druhové číslovky
nepodstatného
Hovorové tvary sloves
náčrtky
Časová posloupnost
neboli
Zvuková stránky, výslovnost
nese
Důraz na slovo
Časování sloves
němuž
Shoda přísudku s podmětem
našli
Shoda přísudku s podmětem
nezvěstné
Shoda přísudku s podmětem
nemůžeme
Abstraktní, pomnožná, látková jména
nesla
Vzor podstatných jmen
nedobude
Vzor podstatných jmen
nespisovné
Koncovky podstatných jmen
navzájem
Vzory přídavných jmen
neklikejte
Stupňování přídavných jmen
najetím
Stupňování přídavných jmen
najděte
Stupňování přídavných jmen
napsána
Stupňování přídavných jmen
nej-/nejmladší
Stupňování přídavných jmen
něho
Skloňování zájmen
němu
Skloňování zájmen
někdo
Vzory zájmen
Zájmeno dle vzoru mladý
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
něčí
Vzory zájmen
Zájmeno dle vzoru mladý
nohama
Zájmeno jenž, jehož, jejž
netvoří
Zájmeno jenž, jehož, jejž
nepravidelné
Zájmeno dle vzoru mladý
nesklonné
Zájmeno dle vzoru mladý
nevyjadřují
Časování sloves
nedokonavý
Časování sloves
neohraničený
Časování sloves
nedokonavá
Dokonavá slovesa
následujících
Dokonavá slovesa
nedokonavé
Dokonavá slovesa
naleznete
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
numerus
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
nerozlišují
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
následnosti
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
nenetština
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
n/t-ové
Příčestí trpné
novém
Členění na odstavce
nepřipravený
Projevy mluvené a psané
neoficiální
Projevy mluvené a psané
neutrální
Projevy mluvené a psané
označován
Stručná mluvnice česká
osoba
Stručná mluvnice česká
Stavba souvětí
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
ovládaný
Stručná mluvnice česká
opozitum
Pravopisný slovník
označuje
Pravopisný slovník
Hromadná podstatná jména
opačného
Pravopisný slovník
obojetné.[3][4]
Opakování věty jednoduché
obojetnou
Opakování věty jednoduché
Vzory přídavných jmen
odůvodněné
Opakování věty jednoduché
označujících
Věty a souvětí
označují
Věty a souvětí
Podstatná jména i/y
Hromadná podstatná jména
ohebná
Stavba souvětí
odvozováním
Stavba souvětí
odděleny
Opakování řeči přímé a nepřímé
osobě
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Vzory zájmen
odpadají
Abstraktní, pomnožná, látková jména
osobních
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Skloňování zájmen
ohebný
Hromadná podstatná jména
osobní
Koncovky podstatných jmen
Vzory zájmen
Projevy mluvené a psané
onen
Koncovky podstatných jmen
Vzory zájmen
Zájmeno dle vzoru mladý
ordinální
Podstatná jména i/y
osmý
Podstatná jména i/y
obdobné
Podstatná jména i/y
obojí
Podstatná jména i/y
obojího
Podstatná jména i/y
odpovídá
Psaní i/y u přídavných jmen
odkdy
Psaní i/y u přídavných jmen
odkud
Psaní i/y u přídavných jmen
otázku
Psaní i/y u přídavných jmen
otázkou
Skloňování zájmen
oběd.
Skloňování zájmen
oběd
Skloňování zájmen
okolností
Skloňování zájmen
objevuje
Časování sloves
osob
Hovorové tvary sloves
osobu
Hovorové tvary sloves
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
odlišovat
Hovorové tvary sloves
objektu
Časová posloupnost
Vztažná zájmena
opatřit
Popis místnosti
odvolací
Popis místnosti
o)pánu,-ovi
Popis předmětu
občané
Popis předmětu
o)pánech
Popis předmětu
obyvatelé
Popis předmětu
odvětví
Jazykověda
oblasti
Jazykověda
Projevy mluvené a psané
obory
Jazykověda
osvojováním
Jazykověda
oborů
Jazykověda
obecně
Pravopisný slovník
odborníkem
Pravopisný slovník
ovlivněna
Zvuková stránky, výslovnost
oblastí
Zvuková stránky, výslovnost
osobností
Zvuková stránky, výslovnost
ortoepie
Zvuková stránky, výslovnost
odpovídala
Důraz na slovo
obuvi
Koncovky podstatných jmen
obuví
Koncovky podstatných jmen
obilí
Koncovky podstatných jmen
obilím
Koncovky podstatných jmen
orli
Koncovky podstatných jmen
orly
Koncovky podstatných jmen
odlišují
Vzory přídavných jmen
označte
Stupňování přídavných jmen
obrázek,kde
Stupňování přídavných jmen
obrázek,druhý
Stupňování přídavných jmen
označujícími
Zájmeno jenž, jehož, jejž
očima
Zájmeno jenž, jehož, jejž
oznamovací
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
ohraničený
Časování sloves
osoby
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
objevují
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
odchylky
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
omezené
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
období
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
opakování
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
odlišnost
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
os.jed.č
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
os.mn.č
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
označované
Příčestí trpné
opisného
Příčestí trpné
odstavec
Členění na odstavce
odsazeném
Členění na odstavce
okraje
Členění na odstavce
optickým
Členění na odstavce
obsahové
Členění na odstavce
oficiální
Projevy mluvené a psané
odborných
Projevy mluvené a psané
prostředí
Stručná mluvnice česká
podílela
Stručná mluvnice česká
používaný
Stručná mluvnice česká
protikladného
Pravopisný slovník
popřípadě
Pravopisný slovník
protějšek
Pravopisný slovník
příbuzná
Zvuková stránka slova
předpony
Tempo a pauzy
Koncovky podstatných jmen
psaní
Tempo a pauzy
Pravopisný slovník
pravidly
Tempo a pauzy
popsanými
Tempo a pauzy
patřičnou
Tempo a pauzy
problematická
Tempo a pauzy
předpona
Tempo a pauzy
pečlivé
Tempo a pauzy
pravopisu
Opakování věty jednoduché
Pravopisný slovník
překlasifikoval
Opakování věty jednoduché
polovině
Opakování věty jednoduché
platného
Opakování věty jednoduché
původu
Opakování věty jednoduché
píše
Opakování věty jednoduché
Věty a souvětí
Koncovky podstatných jmen
Ostatní přídavná jména
případů
Opakování věty jednoduché
podstatná
Opakování věty jednoduché
Hromadná podstatná jména
Koncovky podstatných jmen
prvním
Opakování věty jednoduché
Dokonavá slovesa
pádu
Opakování věty jednoduché
Opakování řeči přímé a nepřímé
Vzory přídavných jmen
Zájmeno jenž, jehož, jejž
přídavná
Opakování věty jednoduché
Vzory přídavných jmen
překlasifikováno
Opakování věty jednoduché
poradna
Opakování věty jednoduché
považuje
Opakování věty jednoduché
pravděpodobné
Opakování věty jednoduché
pravděpodobně
Opakování věty jednoduché
především
Opakování věty jednoduché
předseda
Opakování věty jednoduché
Opakování řeči přímé a nepřímé
Vzor podstatných jmen
podvzorům
Opakování věty jednoduché
písmenech
Věty a souvětí
pravopisně
Věty a souvětí
pozn
Věty a souvětí
Koncovky podstatných jmen
pravidlo
Věty a souvětí
pomnožná
Stavba souvětí
přejatých
Stavba souvětí
pravopis
Stavba souvětí
Pravopisný slovník
poznávat
Stavba souvětí
příslovečné
Stavba souvětí
prostý
Stavba souvětí
Hovorové tvary sloves
předložkový
Stavba souvětí
podřadicí-pozor
Stavba souvětí
platnost
Stavba souvětí
Koncovky podstatných jmen
podstatných
Opakování řeči přímé a nepřímé
Hromadná podstatná jména
Koncovky podstatných jmen
publikace
Opakování řeči přímé a nepřímé
píseň
Opakování řeči přímé a nepřímé
Členění na odstavce
Vzor podstatných jmen
Koncovky podstatných jmen
přičemž
Opakování řeči přímé a nepřímé
podvzory
Opakování řeči přímé a nepřímé
pádech
Opakování řeči přímé a nepřímé
paňáca
Opakování řeči přímé a nepřímé
plnovýznamová
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
předmětová
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
předmět
Tvarosloví, druhy slov
Hovorové tvary sloves
Druhové číslovky
Přítomný tvar slovesa
předložkově
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
pádě
Tvarosloví, druhy slov
Shoda přísudku s podmětem
Přítomný tvar slovesa
psát
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
peníze
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
pojí
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
předmětem
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
posadit
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
použít
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
pomocná
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
povinnost
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
počít
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
používají
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Zájmeno jenž, jehož, jejž
préteritum
Abstraktní, pomnožná, látková jména
příčestí
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Příčestí trpné
přítomných
Abstraktní, pomnožná, látková jména
podmětu
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Vzory zájmen
Shoda přísudku s podmětem
Příčestí trpné
přítomný
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
prezens
Abstraktní, pomnožná, látková jména
používá
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Příčestí trpné
přítomnému
Abstraktní, pomnožná, látková jména
přítomného
Abstraktní, pomnožná, látková jména
přídavné
Hromadná podstatná jména
Shoda přísudku s podmětem
Vzory přídavných jmen
podstatného
Hromadná podstatná jména
Koncovky podstatných jmen
Podstatná jména i/y
přívlastku
Hromadná podstatná jména
personalia
Koncovky podstatných jmen
přivlastňovací
Koncovky podstatných jmen
Vzory zájmen
Vztažná zájmena
posesiva
Koncovky podstatných jmen
přípony
Koncovky podstatných jmen
počítaná
Koncovky podstatných jmen
počet
Podstatná jména i/y
Hromadná podstatná jména
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
pojmenovávají
Podstatná jména i/y
polovina
Podstatná jména i/y
pořadí
Podstatná jména i/y
Časová posloupnost
Popis místnosti
přídavného
Podstatná jména i/y
příslovce
Podstatná jména i/y
Psaní i/y u přídavných jmen
ponožky
Podstatná jména i/y
patero
Podstatná jména i/y
povlečení
Podstatná jména i/y
pomnožným
Podstatná jména i/y
převážně
Podstatná jména i/y
Projevy mluvené a psané
pětkrát
Podstatná jména i/y
podílné
Podstatná jména i/y
podíl
Podstatná jména i/y
probíhá
Psaní i/y u přídavných jmen
Časování sloves
příčiny
Psaní i/y u přídavných jmen
příčinu
Psaní i/y u přídavných jmen
proč
Psaní i/y u přídavných jmen
podmět
Skloňování zájmen
Vzory zájmen
Druhové číslovky
Časování sloves
původce
Skloňování zájmen
ptáme
Skloňování zájmen
pádovou
Skloňování zájmen
podstatným
Skloňování zájmen
přídavným
Skloňování zájmen
poznáme
Skloňování zájmen
Vzory přídavných jmen
přísudku
Skloňování zájmen
Vzory zájmen
Druhové číslovky
přesně
Skloňování zájmen
přísudek
Vzory zájmen
podstatě
Vzory zájmen
přisuzuje
Vzory zájmen
podmětem
Vzory zájmen
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
podmětů
Druhové číslovky
petr
Druhové číslovky
pavel
Druhové číslovky
přísudek…
Druhové číslovky
podmětové-mají
Druhové číslovky
podmětovou
Druhové číslovky
přísudkovou
Druhové číslovky
příběh
Tvoření slovesných tvarů
posloupnosti
Tvoření slovesných tvarů
píšeme
Podstatná jména slovesná
přímou
Podstatná jména slovesná
píší
Podstatná jména slovesná
popisu
Hovorové tvary sloves
Časová posloupnost
popis
Hovorové tvary sloves
Časová posloupnost
popisy
Hovorové tvary sloves
předmětů
Hovorové tvary sloves
pracovních
Hovorové tvary sloves
postupů
Hovorové tvary sloves
podstatné
Hovorové tvary sloves
představu
Časová posloupnost
popisovaném
Časová posloupnost
papíry
Popis místnosti
předtisknout
Popis místnosti
pána
Popis předmětu
pánu,-ovi
Popis předmětu
pane
Popis předmětu
pánem
Popis předmětu
páni,-ové
Popis předmětu
pánů
Popis předmětu
pánům
Popis předmětu
pány
Popis předmětu
páni!,-ové
Popis předmětu
písně
Členění na odstavce
písni
Členění na odstavce
písní
Členění na odstavce
písním
Členění na odstavce
písních
Členění na odstavce
písněmi
Členění na odstavce
Ostatní přídavná jména
posledních
Jazykověda
projevuje
Jazykověda
postupech
Jazykověda
prostředky
Jazykověda
Projevy mluvené a psané
počítačové
Jazykověda
psycholingvistika
Jazykověda
psychickými
Jazykověda
procesy
Jazykověda
podoby
Pravopisný slovník
příslušnou
Pravopisný slovník
pravopisem
Pravopisný slovník
použitým
Zvuková stránky, výslovnost
původem
Zvuková stránky, výslovnost
považováno
Důraz na slovo
přemístitelnou
Důraz na slovo
případně
Důraz na slovo
pragmatický
Důraz na slovo
příčinou
Důraz na slovo
pozná
Rozvíjející větné členy
přesunout
Rozvíjející větné členy
plnovýznamové
Rozvíjející větné členy
pokládali
Shoda přísudku s podmětem
přechodník
Shoda přísudku s podmětem
představují
Abstraktní, pomnožná, látková jména
papír
Abstraktní, pomnožná, látková jména
pocit
Abstraktní, pomnožná, látková jména
představivost.
Abstraktní, pomnožná, látková jména
ptactvo
Hromadná podstatná jména
ptáků
Hromadná podstatná jména
pojmenovává
Hromadná podstatná jména
pomůcka
Vzor podstatných jmen
přestože
Vzor podstatných jmen
pravý
Vzor podstatných jmen
postavil
Vzor podstatných jmen
počínání
Vzor podstatných jmen
přihlíželi
Vzor podstatných jmen
penězi
Koncovky podstatných jmen
poli
Koncovky podstatných jmen
polí
Koncovky podstatných jmen
polím
Koncovky podstatných jmen
polích
Koncovky podstatných jmen
podst
Koncovky podstatných jmen
plazi
Koncovky podstatných jmen
psovi
Koncovky podstatných jmen
plazy
Koncovky podstatných jmen
puncy
Koncovky podstatných jmen
placy
Koncovky podstatných jmen
plachý
Vzory přídavných jmen
prázdný
Vzory přídavných jmen
přídavných
Ostatní přídavná jména
Stupňování přídavných jmen
psích
Ostatní přídavná jména
procvičování
Stupňování přídavných jmen
prvního
Stupňování přídavných jmen
předponou
Stupňování přídavných jmen
připojují
Vztažná zájmena
párové
Zájmeno jenž, jehož, jejž
počitatelné
Druhové číslovky
počítaný
Druhové číslovky
pěti
Druhové číslovky
pěťú
Druhové číslovky
převahu
Druhové číslovky
přívlastek
Druhové číslovky
pronikl
Druhové číslovky
proběhl
Časování sloves
probíhat
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
podmiňovací
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
probíhající
Časování sloves
příslušejících
Časování sloves
peče
Časování sloves
prosí
Časování sloves
posluchač
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
protikladu
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
probíhal/probíhá/bude
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
předminulý
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
předpřítomný
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
předbudoucí
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
předčasnosti
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
probíhání
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
podobně
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
popisuje
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
přítomném
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
pláču
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
pláčou
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
pláči
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
považovány
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
přítomné
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
přítomným
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
pomůže
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
pomohu
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
pomohou
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
pomůžu
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
pomůžou
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
pomoz
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
pomozme
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
pomozte
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
participium
Příčestí trpné
pomocného
Příčestí trpné
perfekta
Příčestí trpné
přišel
Příčestí trpné
podmiňovacího
Příčestí trpné
pasivní
Příčestí trpné
pomocným
Příčestí trpné
pasiva
Příčestí trpné
psaného
Členění na odstavce
Projevy mluvené a psané
projevu
Členění na odstavce
Projevy mluvené a psané
prostředkem
Členění na odstavce
projev
Projevy mluvené a psané
primárně
Projevy mluvené a psané
proslov
Projevy mluvené a psané
přednáška
Projevy mluvené a psané
připravený
Projevy mluvené a psané
projevech
Projevy mluvené a psané
prostě
Projevy mluvené a psané
projevy
Projevy mluvené a psané
písemné
Projevy mluvené a psané
publicistice
Projevy mluvené a psané
podobě
Projevy mluvené a psané
promluvových
Projevy mluvené a psané
pásmech
Projevy mluvené a psané
postav
Projevy mluvené a psané
polopřímé
Projevy mluvené a psané
písemný
Projevy mluvené a psané
psaný
Projevy mluvené a psané
psaná
Projevy mluvené a psané
publicistických
Projevy mluvené a psané
připravené
Projevy mluvené a psané
přímý
Projevy mluvené a psané
představy
Projevy mluvené a psané
promyšleně
Projevy mluvené a psané
přizpůsobené
Projevy mluvené a psané
rozšířenějších
Stručná mluvnice česká
různými
Pravopisný slovník
ryba
Věty a souvětí
rorýs
Věty a souvětí
rudý
Věty a souvětí
rod,vid
Stavba souvětí
růže
Opakování řeči přímé a nepřímé
Členění na odstavce
Vzor podstatných jmen
Koncovky podstatných jmen
růžemi
Opakování řeči přímé a nepřímé
Členění na odstavce
rodič
Opakování řeči přímé a nepřímé
rikša
Opakování řeči přímé a nepřímé
reflexivního
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
reflexíva
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
rozlišuje
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
rodu
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Vzory zájmen
Vzor podstatných jmen
Vzory přídavných jmen
Příčestí trpné
rozlišují
Hromadná podstatná jména
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
rody
Hromadná podstatná jména
rodem
Hromadná podstatná jména
Příčestí trpné
rozvíjí
Hromadná podstatná jména
Jazykověda
relativa
Koncovky podstatných jmen
reflexiva
Koncovky podstatných jmen
roli
Podstatná jména i/y
ráno
Psaní i/y u přídavných jmen
rozlišujeme
Skloňování zájmen
Vzory zájmen
rozhlase
Skloňování zájmen
rozvité
Druhové číslovky
různých
Hovorové tvary sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
rubrikami
Popis místnosti
růži
Členění na odstavce
Vzor podstatných jmen
růží
Členění na odstavce
růžím
Členění na odstavce
růžích
Členění na odstavce
rozvojem
Jazykověda
rozšiřování
Jazykověda
rozporu
Pravopisný slovník
roviny
Důraz na slovo
různorodost
Důraz na slovo
rozvíjen
Rozvíjející větné členy
rodě
Shoda přísudku s podmětem
ryzí
Ostatní přídavná jména
rukama
Zájmeno jenž, jehož, jejž
rozkazovací
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
rozdělují
Dokonavá slovesa
rozštěpena
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
rozlišovat
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
relativní
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
ruska
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
rodovými
Příčestí trpné
rovněž
Příčestí trpné
říkat
Věty a souvětí
řadové
Podstatná jména i/y
řadu
Tvoření slovesných tvarů
říkáme
Hovorové tvary sloves
řadě
Jazykověda
řeči
Zvuková stránky, výslovnost
Projevy mluvené a psané
řadou
Důraz na slovo
řídí
Příčestí trpné
řádku
Členění na odstavce
řečnických
Projevy mluvené a psané
státu
Stručná mluvnice česká
státního
Stručná mluvnice česká
slovo
Pravopisný slovník
Důraz na slovo
Rozvíjející větné členy
Hromadná podstatná jména
slova
Pravopisný slovník
Zvuková stránka slova
Tempo a pauzy
Věty a souvětí
Stavba souvětí
Rozvíjející větné členy
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Vztažná zájmena
společným
Zvuková stránka slova
spodoby
Tempo a pauzy
splývají
Tempo a pauzy
správa
Tempo a pauzy
sběh
Tempo a pauzy
souhláskami
Tempo a pauzy
spodobě
Tempo a pauzy
svolat
Tempo a pauzy
slabičných
Tempo a pauzy
splývá
Tempo a pauzy
souhlásku
Opakování věty jednoduché
Vzory přídavných jmen
skutečnosti
Opakování věty jednoduché
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
souhláskou.[3][5]
Opakování věty jednoduché
slovech
Opakování věty jednoduché
slov
Opakování věty jednoduché
Stavba souvětí
Zvuková stránky, výslovnost
Důraz na slovo
Vztažná zájmena
skica
Opakování věty jednoduché
souhlásky
Věty a souvětí
suchý
Věty a souvětí
sušit
Věty a souvětí
sluší
Věty a souvětí
skloňování
Stavba souvětí
Opakování řeči přímé a nepřímé
Skloňování zájmen
Zájmeno dle vzoru mladý
stupňování
Stavba souvětí
Stupňování přídavných jmen
slovesa
Stavba souvětí
Tvarosloví, druhy slov
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Časování sloves
Dokonavá slovesa
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
Přítomný tvar slovesa
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
Příčestí trpné
spřežky
Stavba souvětí
souřadicí
Stavba souvětí
stavení
Opakování řeči přímé a nepřímé
Vzor podstatných jmen
Koncovky podstatných jmen
stroj
Opakování řeči přímé a nepřímé
Popis předmětu
Vzor podstatných jmen
Koncovky podstatných jmen
soudce
Opakování řeči přímé a nepřímé
Vzor podstatných jmen
seznamu
Opakování řeči přímé a nepřímé
sestaveném
Opakování řeči přímé a nepřímé
student
Opakování řeči přímé a nepřímé
samostatný
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
sobě
Tvarosloví, druhy slov
Skloňování zájmen
Přítomný tvar slovesa
synovi
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
slzet
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
stavová
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
stav
Tvarosloví, druhy slov
Vzory zájmen
Přítomný tvar slovesa
stavu
Tvarosloví, druhy slov
Skloňování zájmen
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
Přítomný tvar slovesa
stárnout
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
spojení
Tvarosloví, druhy slov
Časování sloves
Zájmeno jenž, jehož, jejž
Druhové číslovky
Přítomný tvar slovesa
Příčestí trpné
slovesem
Tvarosloví, druhy slov
Vzory zájmen
Dokonavá slovesa
Přítomný tvar slovesa
Příčestí trpné
sponová
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
stát
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
smět
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
sloves
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Časování sloves
slovní
Hromadná podstatná jména
Důraz na slovo
shoduje
Hromadná podstatná jména
Vzory zájmen
Shoda přísudku s podmětem
shodného
Hromadná podstatná jména
si,se
Koncovky podstatných jmen
sotva
Koncovky podstatných jmen
samý
Koncovky podstatných jmen
svůj…
Koncovky podstatných jmen
souborové
Podstatná jména i/y
syntakticky
Podstatná jména i/y
sterý
Podstatná jména i/y
shora
Psaní i/y u přídavných jmen
slovními
Skloňování zájmen
slovesný
Vzory zájmen
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
sponou
Vzory zájmen
skladební
Vzory zájmen
syntaktickou
Druhové číslovky
souvětí
Časování sloves
souřadnosti-koordinace
Časování sloves
samotnou
Tvoření slovesných tvarů
setkáváme
Hovorové tvary sloves
schématy
Časová posloupnost
stroje
Popis předmětu
stroji
Popis předmětu
strojem
Popis předmětu
strojů
Popis předmětu
strojům
Popis předmětu
strojích
Popis předmětu
souvislosti
Jazykověda
sdělovací
Jazykověda
souvisí
Jazykověda
sociolingvistika
Jazykověda
soustavně
Jazykověda
souvisejícími
Jazykověda
spisovného
Pravopisný slovník
Zvuková stránky, výslovnost
systémem
Pravopisný slovník
státní
Pravopisný slovník
skupinou
Pravopisný slovník
správná
Zvuková stránky, výslovnost
součástí
Zvuková stránky, výslovnost
správné
Zvuková stránky, výslovnost
skupina
Důraz na slovo
straně
Důraz na slovo
slovům
Důraz na slovo
struktury
Rozvíjející větné členy
spojují
Rozvíjející větné členy
shoda
Shoda přísudku s podmětem
sedí
Shoda přísudku s podmětem
stolu
Shoda přísudku s podmětem
shrbený
Shoda přísudku s podmětem
shrbená
Shoda přísudku s podmětem
sáhnout
Abstraktní, pomnožná, látková jména
strom
Abstraktní, pomnožná, látková jména
strach
Abstraktní, pomnožná, látková jména
skupinu
Hromadná podstatná jména
stejných
Hromadná podstatná jména
soubor
Hromadná podstatná jména
souhrn
Hromadná podstatná jména
stejného
Hromadná podstatná jména
stromořadí
Hromadná podstatná jména
stromů
Hromadná podstatná jména
stálo
Vzor podstatných jmen
stepmi
Koncovky podstatných jmen
soukolími
Koncovky podstatných jmen
stavby
Koncovky podstatných jmen
slovy
Koncovky podstatných jmen
Zájmeno jenž, jehož, jejž
sklepích
Koncovky podstatných jmen
skloňujeme
Vzory přídavných jmen
starý
Vzory přídavných jmen
sokolí
Ostatní přídavná jména
soví
Ostatní přídavná jména
sokolímu
Ostatní přídavná jména
správnou
Stupňování přídavných jmen
stejný
Stupňování přídavných jmen
stupeň
Stupňování přídavných jmen
sebou
Skloňování zájmen
skupiny
Vztažná zájmena
střídá
Vztažná zájmena
správným
Zájmeno jenž, jehož, jejž
skloň
Zájmeno dle vzoru mladý
substantivní
Druhové číslovky
skloňovaly
Druhové číslovky
stál
Druhové číslovky
smyslóv
Druhové číslovky
staré
Druhové číslovky
substantivum
Druhové číslovky
specifická
Druhové číslovky
slovesné
Časování sloves
slovesná
Časování sloves
slovesných
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
sází
Časování sloves
sloveso
Dokonavá slovesa
související
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
systému
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
struktura
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
složitější
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
skrze
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
sypu
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
sypám
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
slovesného
Příčestí trpné
sekundárně
Projevy mluvené a psané
sdělovacích
Projevy mluvené a psané
stylizované
Projevy mluvené a psané
sdělných
Projevy mluvené a psané
situaci
Projevy mluvené a psané
slohově
Projevy mluvené a psané
stylizuje
Projevy mluvené a psané
spisovné
Projevy mluvené a psané
stylově
Projevy mluvené a psané
škále
Pravopisný slovník
široký
Věty a souvětí
špatně
Psaní i/y u přídavných jmen
šíře
Jazykověda
školách
Zvuková stránky, výslovnost
tvrdé
Opakování věty jednoduché
Věty a souvětí
Popis předmětu
Koncovky podstatných jmen
Vzory přídavných jmen
Ostatní přídavná jména
typech
Opakování věty jednoduché
tácy
Opakování věty jednoduché
Koncovky podstatných jmen
trojvýchodná
Opakování věty jednoduché
týkat
Věty a souvětí
tvary
Stavba souvětí
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Vzory přídavných jmen
Zájmeno jenž, jehož, jejž
Časování sloves
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
Příčestí trpné
tvarem
Stavba souvětí
Podstatná jména i/y
Zájmeno jenž, jehož, jejž
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
tvarosloví
Stavba souvětí
tantum
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
troufnout
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
tvarů
Abstraktní, pomnožná, látková jména
tvar
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Vzory zájmen
Zájmeno jenž, jehož, jejž
Druhové číslovky
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
takový
Koncovky podstatných jmen
Vzory zájmen
tentýž
Koncovky podstatných jmen
Vzory zájmen
tvůj
Koncovky podstatných jmen
Vzory zájmen
tázací
Koncovky podstatných jmen
Vzory zájmen
Zájmeno dle vzoru mladý
tvořena
Koncovky podstatných jmen
Důraz na slovo
tázacího
Koncovky podstatných jmen
totalizační
Koncovky podstatných jmen
totožnost
Koncovky podstatných jmen
třicet
Podstatná jména i/y
troje
Podstatná jména i/y
trojí
Podstatná jména i/y
trojnásobný
Podstatná jména i/y
tvaru
Skloňování zájmen
Vzory zájmen
Podstatná jména slovesná
techniky
Jazykověda
tradici
Zvuková stránky, výslovnost
tvořící
Důraz na slovo
termín
Důraz na slovo
taková
Hromadná podstatná jména
tvrdý
Vzory přídavných jmen
tvrdá
Vzory přídavných jmen
tvrdého
Vzory přídavných jmen
Zájmeno dle vzoru mladý
tvrdých.návod
Stupňování přídavných jmen
textu
Stupňování přídavných jmen
Vztažná zájmena
Členění na odstavce
textem
Stupňování přídavných jmen
tebe
Skloňování zájmen
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
tobě
Skloňování zájmen
tebou
Skloňování zájmen
tázacích
Vztažná zájmena
těla
Zájmeno jenž, jehož, jejž
tato,…
Zájmeno dle vzoru mladý
typu
Zájmeno dle vzoru mladý
totéž
Zájmeno dle vzoru mladý
týká
Druhové číslovky
třídu
Časování sloves
trpný
Časování sloves
třída
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
tříd
Časování sloves
těmto
Časování sloves
třídám
Časování sloves
tiskne
Časování sloves
trpí
Časování sloves
typicky
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
třetí
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
telugštině
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
tempus
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
tvoření
Příčestí trpné
trpné
Příčestí trpné
trpného
Příčestí trpné
tímto
Členění na odstavce
textech
Projevy mluvené a psané
ťuhýk
Věty a souvětí
určený
Stručná mluvnice česká
určité
Pravopisný slovník
Stavba souvětí
Časování sloves
uvedenými
Tempo a pauzy
upozornili
Opakování věty jednoduché
určování
Stavba souvětí
uvedeny
Opakování řeči přímé a nepřímé
ustálenou
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
umínit
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
umět
Tvarosloví, druhy slov
Hovorové tvary sloves
Přítomný tvar slovesa
ustat
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
udělám
Abstraktní, pomnožná, látková jména
ukazovací
Koncovky podstatných jmen
Vzory zájmen
užívané
Koncovky podstatných jmen
určitém
Vzory zájmen
určen
Vzory zájmen
udává
Tvoření slovesných tvarů
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
událostí
Tvoření slovesných tvarů
událost
Tvoření slovesných tvarů
uvozovek
Podstatná jména slovesná
učinit
Časová posloupnost
užívajících
Jazykověda
užíváním
Jazykověda
uplatňují
Jazykověda
užité
Jazykověda
ustálený
Pravopisný slovník
Důraz na slovo
uznáván
Pravopisný slovník
užívaný
Pravopisný slovník
určitým
Pravopisný slovník
užívání
Pravopisný slovník
udržována
Zvuková stránky, výslovnost
ustálená
Důraz na slovo
uspokojivá
Důraz na slovo
usmívaje
Shoda přísudku s podmětem
usmívajíc
Shoda přísudku s podmětem
usmívajíce
Shoda přísudku s podmětem
učiteli
Koncovky podstatných jmen
ukáže
Stupňování přídavných jmen
určí
Stupňování přídavných jmen
utvoříme
Stupňování přídavných jmen
uvádějí
Vztažná zájmena
umře
Časování sloves
určete
Dokonavá slovesa
ukončeného
Příčestí trpné
upravené
Projevy mluvené a psané
ucelené
Projevy mluvené a psané
úplnostní
Koncovky podstatných jmen
úmyslně
Psaní i/y u přídavných jmen
úplně
Psaní i/y u přídavných jmen
Projevy mluvené a psané
úřední
Popis místnosti
údaje
Popis místnosti
úřad
Popis místnosti
účelné
Popis místnosti
účastníků
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
území
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
výchově
Stručná mluvnice česká
významu
Pravopisný slovník
významy
Pravopisný slovník
významové
Pravopisný slovník
významů
Pravopisný slovník
vztahuje
Pravopisný slovník
Shoda přísudku s podmětem
významově
Zvuková stránka slova
výslovnosti
Tempo a pauzy
Zvuková stránky, výslovnost
vlivem
Tempo a pauzy
výslovností
Tempo a pauzy
vyskytují
Tempo a pauzy
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
výslovnost
Tempo a pauzy
Zvuková stránky, výslovnost
varian
Tempo a pauzy
vzduch
Tempo a pauzy
vzoru
Opakování věty jednoduché
Opakování řeči přímé a nepřímé
Koncovky podstatných jmen
Vzory přídavných jmen
Ostatní přídavná jména
Zájmeno dle vzoru mladý
Druhové číslovky
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
vzorů
Opakování věty jednoduché
Opakování řeči přímé a nepřímé
Koncovky podstatných jmen
Časování sloves
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
vlaky
Věty a souvětí
věrný
Věty a souvětí
vedle
Věty a souvětí
Druhové číslovky
vedoucí
Věty a souvětí
vzor
Stavba souvětí
Vzory přídavných jmen
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
vědět
Stavba souvětí
vedlejších
Stavba souvětí
větného
Stavba souvětí
vzory
Opakování řeči přímé a nepřímé
Popis předmětu
Vzor podstatných jmen
varianty
Opakování řeči přímé a nepřímé
Vztažná zájmena
využívají
Opakování řeči přímé a nepřímé
vyznačeny
Opakování řeči přímé a nepřímé
voják
Opakování řeči přímé a nepřímé
věcný
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
význam
Tvarosloví, druhy slov
Důraz na slovo
Přítomný tvar slovesa
vyjadřují
Tvarosloví, druhy slov
Podstatná jména i/y
Vztažná zájmena
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
Přítomný tvar slovesa
vycházející
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
váží
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
vazbou
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
věnovat
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
významovým
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
významového
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
vyjadřuje
Abstraktní, pomnožná, látková jména
Psaní i/y u přídavných jmen
Skloňování zájmen
Vzory zájmen
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
vlastnosti
Hromadná podstatná jména
Skloňování zájmen
vztahy
Hromadná podstatná jména
větě
Hromadná podstatná jména
Důraz na slovo
Rozvíjející větné členy
vztažná
Koncovky podstatných jmen
Vzory zájmen
Vztažná zájmena
vymezovací
Koncovky podstatných jmen
všichni
Koncovky podstatných jmen
Zájmeno dle vzoru mladý
vyjadřující
Koncovky podstatných jmen
Druhové číslovky
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
vytýkající
Koncovky podstatných jmen
věcí
Podstatná jména i/y
Hromadná podstatná jména
vyjádřených
Podstatná jména i/y
večer
Psaní i/y u přídavných jmen
vyjadřovat
Skloňování zájmen
vyjádřen
Skloňování zájmen
Vzory zájmen
vyjádřený
Skloňování zájmen
vařila
Skloňování zájmen
vařil
Skloňování zájmen
všeobecný
Skloňování zájmen
všeobecně
Skloňování zájmen
vlastnost
Vzory zájmen
věta
Druhové číslovky
větný
Druhové číslovky
Rozvíjející větné členy
ven-podmět
Druhové číslovky
věty
Druhové číslovky
Rozvíjející větné členy
Vztažná zájmena
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
větné
Druhové číslovky
Rozvíjející větné členy
vyšší
Časování sloves
větami
Časování sloves
vypravování
Tvoření slovesných tvarů
vyskytuje
Hovorové tvary sloves
výstižně
Hovorové tvary sloves
výstižný
Časová posloupnost
volba
Časová posloupnost
vaše
Popis místnosti
vyřizuje
Popis místnosti
vybrat
Popis místnosti
vyřizování
Popis místnosti
vědními
Jazykověda
všímající
Jazykověda
vzájemných
Jazykověda
vztahů
Jazykověda
výsledky
Jazykověda
vyhlášený
Pravopisný slovník
vědeckou
Pravopisný slovník
významným
Pravopisný slovník
významnou
Pravopisný slovník
vytváří
Zvuková stránky, výslovnost
vzděláním
Zvuková stránky, výslovnost
výjimečně
Důraz na slovo
vymezitelný
Důraz na slovo
vytvořena
Důraz na slovo
všem
Důraz na slovo
vztažena
Důraz na slovo
významová
Důraz na slovo
větnými
Rozvíjející větné členy
výstavbu
Rozvíjející větné členy
větným
Rozvíjející větné členy
vstoupí
Rozvíjející větné členy
větnou
Rozvíjející větné členy
věci
Abstraktní, pomnožná, látková jména
vlasy.
Abstraktní, pomnožná, látková jména
veselou
Vzor podstatných jmen
větvi
Koncovky podstatných jmen
větví
Koncovky podstatných jmen
větvích
Koncovky podstatných jmen
větvemi
Koncovky podstatných jmen
vrbami
Koncovky podstatných jmen
veselý
Ostatní přídavná jména
veselým
Ostatní přídavná jména
veselých
Ostatní přídavná jména
veselými
Ostatní přídavná jména
využití:obrázky
Stupňování přídavných jmen
výuce
Stupňování přídavných jmen
vámi
Skloňování zájmen
všechen
Vzory zájmen
Zájmeno dle vzoru mladý
vzažná
Vztažná zájmena
vedlejší
Vztažná zájmena
vztažné
Vztažná zájmena
vztah
Vztažná zájmena
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
všechna
Vztažná zájmena
výše
Druhové číslovky
vyjadřovaly
Druhové číslovky
vyjádřit
Časování sloves
vykonává
Časování sloves
vykonáván
Časování sloves
vidu
Dokonavá slovesa
většině
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
většiny
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
včetně
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
vyjádření
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
výsledek
Příčestí trpné
vyznačená
Členění na odstavce
vyznačuje
Členění na odstavce
vázány
Projevy mluvené a psané
veřejný
Projevy mluvené a psané
vzniká
Projevy mluvené a psané
vybírá
Projevy mluvené a psané
výrazové
Projevy mluvené a psané
vhodně
Projevy mluvené a psané
zřízení
Stručná mluvnice česká
zejména
Pravopisný slovník
Jazykověda
Zvuková stránky, výslovnost
znělosti
Tempo a pauzy
zpráva
Tempo a pauzy
zběh
Tempo a pauzy
zvolat
Tempo a pauzy
zevrubné
Opakování věty jednoduché
závazné
Věty a souvětí
zvukomalebná
Věty a souvětí
zpravidla
Věty a souvětí
Hromadná podstatná jména
Podstatná jména i/y
Zvuková stránky, výslovnost
Členění na odstavce
Projevy mluvené a psané
způsob
Stavba souvětí
Psaní i/y u přídavných jmen
Pravopisný slovník
Zvuková stránky, výslovnost
Časování sloves
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
zdrojů
Opakování řeči přímé a nepřímé
závorkách
Opakování řeči přímé a nepřímé
zvláštní
Opakování řeči přímé a nepřímé
zvratná
Tvarosloví, druhy slov
Koncovky podstatných jmen
Přítomný tvar slovesa
zvratného
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
zájmena
Tvarosloví, druhy slov
Koncovky podstatných jmen
Vztažná zájmena
Zájmeno jenž, jehož, jejž
Zájmeno dle vzoru mladý
Přítomný tvar slovesa
změnu
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
začít
Tvarosloví, druhy slov
Přítomný tvar slovesa
zůstat
Tvarosloví, druhy slov
Popis místnosti
Přítomný tvar slovesa
způsobem
Abstraktní, pomnožná, látková jména
zvratné
Koncovky podstatných jmen
Vzory zájmen
Zájmeno dle vzoru mladý
zájmeno
Koncovky podstatných jmen
Vztažná zájmena
Zájmeno dle vzoru mladý
Druhové číslovky
zřídka
Koncovky podstatných jmen
záporně
Koncovky podstatných jmen
záporná
Koncovky podstatných jmen
Vzory zájmen
základní
Podstatná jména i/y
Vzory zájmen
Druhové číslovky
Důraz na slovo
Stupňování přídavných jmen
Projevy mluvené a psané
základním
Podstatná jména i/y
způsobou
Podstatná jména i/y
zastaralé
Podstatná jména i/y
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
zítra
Psaní i/y u přídavných jmen
způsobu
Psaní i/y u přídavných jmen
Příčestí trpné
zájmenem
Skloňování zájmen
závisí
Vzory zájmen
závislosti-podřadnosti
Časování sloves
zařízení
Hovorové tvary sloves
značka
Popis místnosti
zachováno
Popis místnosti
zájmu
Jazykověda
zabývající
Jazykověda
záznamu
Pravopisný slovník
zvukové
Pravopisný slovník
znaků
Pravopisný slovník
zvuky
Zvuková stránky, výslovnost
zásoby
Důraz na slovo
získá
Rozvíjející větné členy
zase
Hromadná podstatná jména
zpívala
Vzor podstatných jmen
zmrzlá
Vzor podstatných jmen
zakončená
Koncovky podstatných jmen
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
zakončení
Vzory přídavných jmen
Časování sloves
Příčestí trpné
zakončeno
Vzory přídavných jmen
zájmen
Skloňování zájmen
Vztažná zájmena
zastupovanému
Vztažná zájmena
zakončené
Zájmeno jenž, jehož, jejž
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
zájmenného
Zájmeno dle vzoru mladý
získávalo
Druhové číslovky
zmíněné
Časování sloves
zakončeny
Časování sloves
začne
Časování sloves
založena
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
znamená
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
záměru
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
způsobů
Sloveso, osoba, číslo, čas a způsob
zobu
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
zobám
Slovesa vzoru maže, bere, dělá
znamenalo
Příčestí trpné
zabit
Příčestí trpné
zakazováno
Příčestí trpné
začátkem
Členění na odstavce
zpravodajství
Projevy mluvené a psané
zachycena
Projevy mluvené a psané
základě
Projevy mluvené a psané
žena
Opakování věty jednoduché
Opakování řeči přímé a nepřímé
Členění na odstavce
Shoda přísudku s podmětem
Vzor podstatných jmen
Koncovky podstatných jmen
žákyně
Věty a souvětí
živý
Věty a souvětí
životný
Opakování řeči přímé a nepřímé
Popis předmětu
Vzor podstatných jmen
ženský
Opakování řeči přímé a nepřímé
životě
Hovorové tvary sloves
ženy
Členění na odstavce
ženě
Členění na odstavce
ženu
Členění na odstavce
ženo
Členění na odstavce
ženou
Členění na odstavce
ženám
Členění na odstavce
Ostatní přídavná jména
ženách
Členění na odstavce
Ostatní přídavná jména
ženami
Členění na odstavce
Koncovky podstatných jmen
Ostatní přídavná jména
žije
Zvuková stránky, výslovnost
ženského
Vzor podstatných jmen
živé
Projevy mluvené a psané

Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro