www.amapro.cz [Český jazyk pro sedmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující učivo pro druhý stupeň základní školy. Kromě klasické gramatiky jsou popsány slohové styly pro psaní vyprávění či popisu. Můžeme zde naleznout jakýsi návod pro psaní našich odporných textu, pracovních postupů nebo popisů.


Tvoření slov

odvozování příponami, slova v textu, základové slovo, názvy osob, názvy dějů, podle činnosti

Tvoření slov


Tvoření slov odvozováním: (derivace)

- Slova odvozená: tvoří se ze základového slova připojením různých částí (morfémů)

- Základové slovo: slovo, ze kterého bylo příslušné odvozené slovo bezprostředně odvozeno

- Slovotvorný základ-kmen: společná část slova odvozeného a základového (část slova,

o která přešla ze základového slova bez koncovky)

- Slovotvorné prostředky-afixy: 1) přípona = sufix

o 2) předpona = prefix

- koncovka – mění se při skloňování a časování

- Slovní čeleď: slovní rodina, skupina slov se stejným kořenem, slova příbuzná

o Při odvozování dochází často k obměně (alternaci) hlásek

§ Samohlásek: - krácení (ráno – ranní)

- dloužení (hrad – hrádek)

- střídání (schod – schůdek)

- záměna dvojhlásek (brousit – brusný)

- vznik nebo zánik hlásky (jádro – jadérko)

§ Souhlásek: - měkčení nebo střídání hlásek

h-> ž, k->č, ch->š, c->č, g->ž…

- tvrdnutí: ž -> hSouvisející stránky v této knize

Odvozování příponami


Související stránky v knihovně

Tvoření slov, odvozování slov, přehláskyFulltextový vyhledávač AmaProSlovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Český jazyk 6.
Obsahuje úvod do obecné gramatiky českého jazyka.
knihy/cesky_jazyk_6
Český jazyk 7.
Slohové styly pro psaní vyprávění či popisu.
knihy/cesky_jazyk_7
Odkazník o Čj
Rejstřík klíčových slov pro český jazyk ve vyhledávačích.
seznam/cesky_jazyk
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Český jazyk 5.
Seznamuje se základy mateřského jazyka.
knihy/cesky_jazyk_5
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro