www.amapro.cz [Český jazyk pro sedmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující učivo pro druhý stupeň základní školy. Kromě klasické gramatiky jsou popsány slohové styly pro psaní vyprávění či popisu. Můžeme zde naleznout jakýsi návod pro psaní našich odporných textu, pracovních postupů nebo popisů.


Vedlejší věta podmětnáVedlejší věta podmětná


Vedlejší věta podmětná
Otázka: Kdo, co, jaká věc? (1. pádová otázka)
Spojovací výrazy: kdo, co, že , aby ...
Příklad: Kdo se bojí, nesmí do lesa. (Kdo nesmí do lesa?)
Je nezbytné, aby se dostavil. (Co je nezbytné? Jaká věc je nezbytná?)
Co říká, je pravda. (Co je pravda? Jaká věc je pravda?)

Vedlejší věta přísudková
Otázka: Jak, jako co?
Spojovací výrazy: jak, jako
Příklad: Obloha byla, jako když ji vymete. (Jako co byla obloha?)
Jirka byl takový, jako by mu uletěly včely. (Jako co byl Jirka?)
Poznámka: Vedlejší věta nahrazuje jmennou část přísudku jmenného se sponou. Ve větě hlavní stojí sponové sloveso (být, bývat, stát se, stávat se).

Vedlejší věta předmětná
Otázka: Pádové otázky kromě otázky 1. pádu
Spojovací výrazy: že, aby, jak ...
Příklad: Řekl, že se vrátí v pět hodin. (Co řekl? Jakou věc řekl?)
Nechěl, abych to tajemsví prozradil. (Co nechtěl? Jakou věc nechtěl?)
Nevěděla, jak by se mi omluvila. (Co nevěděla? Jakou věc nevěděla?)
Poznámka: Pro určení VV předmětné je dobré se ptát Koho, co, jakou věc?

Vedlejší věta přívlastková
Otázka: Jaký, který, čí?
Spojovací výrazy: kdo, který, jenž, aby, jak, kde, kdy
Příklad: Půjčila jsem mu knížku, kterou jsem si velmi oblíbila. (Jakou knížku jsem mu půjčila?)
Poznámka: VV přívlastková rozvíjí jedno slovo VH.

Vedlejší věta doplňková
Spojovací výrazy: jak, jako
Příklad: Učeň pozoroval mistra, jak ošetřuje stroj.
V televizi ukazovali žáky, jak se dovedou zapojit do diskuse.
Poznámka: VV doplňková závisí na dvou členech VH. VV doplňková často následuje po slovese smyslového vnímání.

Vedlejší věta příslovečná místní
Otázky: Kde, kam, kudy, odkud?
Spojovací výrazy: kde, kam, kudy...
Příklad: Vrátil se tam, kde mu bývalo dobře. (Kam se vrátel?)
Sejdeme se tam, kde se spojuje Arbesova ulice s Alšovou. (Kde se sejdeme?)
Půjdeme tudy, kudy jsme choívali s babičkou. (Kudy půjdme?)

Vedlejší věta příslovečná časová
Otázky: Kdy, odkdy, dokdy?
Spojovací výrazy: když, jakmile, až, dokud...
Příklad: Počkám, dokud nepřijedeš. (Dokdy počkám?)
Až se vrátíš, budeš žasnout. (Kdy budeš žasnout?)
Vedlejší věta příslovečná způsobová
Otázky: Jak, jakým způsobem?
Spojovací výrazy: jak, že, pokud, aby...
Příklad: Udělal to lépe, než jsem počítal. (Jak to udělal?)
Udělej to tak, abys byl spokojený. (Jak to udělej?)

Vedlejší věta příslovečná měrová
Otázky: Jak, do jaké míry, jak mnoho?
Spojovací výrazy: že, až, co
Příklad: Zlata mu dal král tolik, co mohl unést. (Jak mnoho zlata mu král dal?)
Křičel, až nám zaléhaly uši. (Jak moc křičel? Do jaké míry křičel?)

Vedlejší věta příslovečná příčinná
Otázky: Proč, z jakého důvodu?
Spojovací výrazy: protože, poněvadž, že
Příklad: Nepřišel, protože byl nemocný. (Proč nepřišel? Z jakého důvodu nepřišel?)
Neodjel jsem na výlet, protože jsem zaspal. (Proč, z jaké příčiny jsem neodjel?)
Poznámka: VV příslovečná příčinná se často plete s VV příslovečnou účelovou. VV příčinná pojmenovává příčinu nějaké události. Abychom předešli záměně, ptáme se na ni Proč, z jaké příčiny.

Vedlejší věta příslovečná účelová
Otázky: Proč, za jakým účelem? (Proč, s jakým cílem, záměrem?)
Spojovací výrazy: aby, ať
Příklad: Chvátal, aby stihl vlak. (Proč chvátal? Za jakým účelem chvátal?)
Jitka koupila ovoce, aby mohla udělat salát. (Proč, za jakým účelem koupila ovoce?)
Poznámka: VV příslovečná účelová se často plete s VV příslovečnou příčinnou. VV účelová pojmenovává účel nějaké události, cíl. Abychom předešli záměně, ptáme se na ni Proč, za jakým účelem.

Vedlejší věta příslovečná podmínková
Otázky: Za jaké podmínky?
Spojovací výrazy: kdyby, jestliže, - li, když
Příklad: Kdyby bylo pěkné počasí, jeli bychom na výlet. (Za jaké podmínky bychom jeli?)
Přijde-li Petr, zůstanu doma. (Za jaké podmínky zůstanu doma?)

Vedlejší věta příslovečná přípustková
Otázky: I přes co, i v kterém případě, navzdory čemu?
Spojovací výrazy: i když, i kdyby, přestože, třebaže, ač, ačkoli
Příklad: Přišel, přestože hustě sněžilo. (I přes co přišel?)
Třebaže se celou noc učil, u zkoušky neuspěl. ( Navzdory čemu neuspěl?)
Poznámka: Význam věty vedlejší je v rozporu s významem věty řídící.
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Jazykové rozbory
Usnadní práci s vyhledáváním vhodných textů k rozborům.
knihy/_cesky_jazyk
Český jazyk 6.
Obsahuje úvod do obecné gramatiky českého jazyka.
knihy/cesky_jazyk_6
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Český jazyk 7.
Slohové styly pro psaní vyprávění či popisu.
knihy/cesky_jazyk_7
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Pravidla českého pravopisu
Mluvnice, gramatika, psaní slov v českém jazyce.
knihy/pravidla_cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro