www.amapro.cz [Český jazyk pro sedmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující učivo pro druhý stupeň základní školy. Kromě klasické gramatiky jsou popsány slohové styly pro psaní vyprávění či popisu. Můžeme zde naleznout jakýsi návod pro psaní našich odporných textu, pracovních postupů nebo popisů.


Nespisovné, hovorové vyjadřování

hovorový, neutrální, knižní, text, spis, vyjadřování, charakteristika člověka

Nespisovné, hovorové vyjadřování
Související stránky v této knize

Spisovné tvary
Zájmena v textu
Infinitiv, neurčitky
Užívání předložek s/z
Rčení, obrazné názvy
Synonyma
Synonyma
Odborné názvy
Tvoření slov
Rozkazovací a přací věta
Rozkazovací a přací věta
Přívlastek volný
Autor originálního textu
Slohová práce, charakteristika
Úvod, zápletka, vyvrcholení
Základní styly slohu
Základní styly slohu
Základní styly slohu
Základní styly slohu


Související stránky v knihovně

Automatické odeslání nového e-mailu
Časová pole
Časový rámec PCM I.
Čidla, zpracování vnějších jevů
Článek (zdroj textu)
Definice předpony slova se změnou koncovky (musí být v DBF)
Definice vstupně výstupních požadavků
Digitalizace v telekomunikacích
Filtr elementu
Forma řízení HSP
Formátovací znaky
Funkcionalita a implementace signálů rozhraní V pro ústředny V. generace
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Jednoduchá definice s předponou slova ležícího v DBF
Jednotka videografiky
Nejjednodušší definice (jedno elementová fráze, bez filtru vlastností)
Nultá generace přenosových systémů
Obecné dělení a konstrukce HSP
Obecný popis HW pro rozhraní U
Obecný popis rozhraní V
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou triodou
Princip spojovacího pole s diodou
Program pro získávání názvů e-mailových adres
Program pro získávání názvů www stránek
Prostorová orientace
Specifikace rozhraní U v ústředně páté generace
Teorie ZKCH (zpětná korekce chyb)
Test prázdného Ansi řetězce
Textová jednotka
TObjektSlovo
Tří a půltá generace ústředen
Umělá inteligence
Určování vzdálenosti a rozměrů objektů
Věty (zdroj slov)
Vlastnosti textové jednotky
Volná definice (jedno elementová fráze, bez filtru vlastností)
Výstupní fáze translace
Výstupní požadavek
Vzácné plyny
Štěpení hydroxidu
Alkalický, neutrální, sulfitový způsob
text-align
text-decoration
text-indent
text-transformFulltextový vyhledávač AmaProČeský jazyk 6.
Obsahuje úvod do obecné gramatiky českého jazyka.
knihy/cesky_jazyk_6
Český jazyk 5.
Seznamuje se základy mateřského jazyka.
knihy/cesky_jazyk_5
Český jazyk 8.
Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy.
knihy/cesky_jazyk_8
Československé dějiny
Ucelený přehled dějin naší republiky.
knihy/ceskoslovenske_dejiny
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro