www.amapro.cz [Český jazyk pro sedmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující učivo pro druhý stupeň základní školy. Kromě klasické gramatiky jsou popsány slohové styly pro psaní vyprávění či popisu. Můžeme zde naleznout jakýsi návod pro psaní našich odporných textu, pracovních postupů nebo popisů.


Základní styly slohu

shrnutí o slohu, základní styly, hovorový výraz, druh projevu, aktuální události, publicista, autor, redaktor, pisatel

Základní styly slohu


Funkční styly (slohy)

Jazykové vyjadřování, zvláště spisovné, mívá velmi různý cíl a účel ( funkci ): někdy jde pouze o to dorozumět se o běžných záležitostech denního života, jindy je cílem projevu sdělení závažných rozhodnutí ( např. ve styku veřejnosti s úřady ) a projednání důležitých otázek ( např. obchodních ); jindy zase, např. v článku v odborném časopise, jde o to vyložit nové poznatky nebo objevy atd. Různá fce má velký vliv na zpracování projevu.

Podle toho, jakou má projev funkci, rozlišují se 4 základní styly:

1) Styl prostě sdělovací

- v těchto projevech nejde o nic jiného než o to dorozumět se. Do této oblasti patří všechny běžné rozmluvy, zprávy, oznámení, upozornění, jednoduché popisy a vyprávění. Tyto projevy se vyznačují volbou nehledaných slov, jednoduchou větnou stavbou a kompozicí

2) Styl odborný

- a) styl prakticky odborný - patří sem též styl administrativní, jednací
- při projednávání otázek pracovních ve výrobě a administrativě, ve styku úředním, obchodním atd. jde o závažná a speciální sdělení; přitom musí být sdělení podáno v takové podobě, aby se informace, které obsahuje, daly snadno zpracovávat. Užívá se zde proto mnoho ustálených prostředků a mnohdy i celých formulací ( např. v obchodní korespondenci nebo ve styku úředním )

- b) styl vědecký a naučný - zvláště velké požadavky se kladou na vyjadřování v oblasti odborné práce výzkumné a vědecké. Cílem vědeckého projevu je podat přesné, výstižné a úplné poučení o zkoumaném jevu. Při vědecké práci se zkoumají složité problémy, k jejichž řešení je nutná schopnost abstraktně myslet a zobecňovat poznatky. Proto tu nejvíce záleží na přesnosti a jednoznačnosti: té se dosahuje důsledným užíváním vědecké terminologie a propracovanou větnou stavbou

- styl vědeckých projevů bývá ovšem značně pojmově náročný a neodborníkům často nepřístupný, protože se ve věci dostatečně nevyznají a neovládají ani terminologii

- vědecké poznání a vůbec výsledky odborné práce jsou zpřístupňovány široké veřejnosti v pracích popularizačních. V nich se neužívá terminologie příliš speciální ( nebo se jednotlivé termíny v textu vysvětlují ) a vyjádření se různým způsobem oživuje

3) Styl publicistiocký

- a) styl novin, časopisů a publikací věnovaných aktuálním společenským otázkám

- b) styl projevů řečnických

- všechny takové projevy jsou určeny široké veřejnosti a jejich fcí je nejen čtenáře nebo posluchače informovat a poučit, ale i přesvědčit o politicky a morálně správných zásadách a získat je pro určité cíle. Aby bylo publicistické vyjadřování působivé, užívají autoři hojně aktualizovaných pojmenování, zvl. obrazných, slov citově zabarvených, vzbuzují zájem čtenářů přitažlivými nadpisy

4) Styl slovesných děl uměleckých

- zvláštní postavení má jazyk v dílech slovesného umění, v umělecké literatuře. Základem díla bývá jazyk spisovný, ale autoři využívají nejednou i prostředků jiných útvarů národního jazyka; např. bratří Mrštíkové hanáckého nářečí, Čapek-Chod a jiní češtiny obecné, v dílech A. Jiráska je mnoho výrozů z češtiny doby husitské, pobělohorské atd.

- způsob využití jazykových prostředků tu bývá neobyčejně rozmanitý. V některých dílech , zvláště ve veršované poezii, vystupuje jazyková stránka a jednotlivé její složky ( např. rytmus nebo obraznost ) velmi silně do popředí. V jiných, např. v dramatu, se často jazykové vyjádření neliší nápadněji od běžné řeči
Fulltextový vyhledávač AmaProDigitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Československé dějiny
Ucelený přehled dějin naší republiky.
knihy/ceskoslovenske_dejiny
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Český jazyk 7.
Slohové styly pro psaní vyprávění či popisu.
knihy/cesky_jazyk_7
Jazykové rozbory
Usnadní práci s vyhledáváním vhodných textů k rozborům.
knihy/_cesky_jazyk
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro