www.amapro.cz [Český jazyk pro osmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učivo pro techniky, které nebývá zpravidla zábavné. Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy. Obsahuje také nějaká cvičení, diktáty a doplňovačky.


Věta hlavní, interpunkce

věta hlavní, interpunkce, autorův záměr, spojka aby, slovo, slabika

Věta hlavní, interpunkce
Související stránky v této knize

Souvětí souřadné a podřadné
Věta hlavní a vedlejší
Věta doplňková
Odporovací význam
Interpunkce vět


Související stránky v knihovně

Časový řadič kanálů
Definice koncovek
Definice na koncovku slova se změnou (musí být v DBF)
Definice předpony s filtrem na druh slova dle skupiny koncovek
Definice předpony slova se změnou koncovky (musí být v DBF)
Definice skupiny koncovek s vlastností filtru
Definice skupiny předpon pro filtr druhu slova
Definice skupiny slov
dsZajmena (Zájmena)
Jednoduchá definice na koncovku slova (musí být v DBF)
Jednoduchá definice na koncovku slova pro druh slova (musí být v DBF)
Jednoduchá definice s předponou slova a filtrem vlastnosti
Jednoduché dědění vlastnosti tříd
Nejjednodušší definice (jedno elementová fráze, bez filtru vlastností)
Nejjednodušší definice (jedno elementová fráze, s filtrem vlastností)
Odstranění znaků v řetězci AnsiString
Přesun mezi pamětí a registry CPU
Převedení znaků na malá písmena
Převedení znaků na velká písmena
Test prázdného Ansi řetězce
Textová jednotka
TObjektSlovo
Tvar generování (Požadavek)
Vlastnosti textové jednotky
Volná definice (jedno elementová fráze, bez filtru vlastností)
Výběr podřetězce z řetězce Ansi
Vyhledání indexu počátku shodného řetězce
Vyhledání indexu počátku shodného řetězce
Výhybky a reproduktory
Výkonná část translace (Generování tvaru)
Výstupní fáze translace
Zdrojové slovíčko
Zprávy/signály řídící a stavové
Funkční bloky mikropočítačů
Středník, Otazník
Předložky, dělení slov
Slovník spisovné češtiny
Interpunkce, počátek věty
Slabikově orientované instrukce
Omezení kapacity zásobníku
Německá slova
Způsobová slovesa sollen, müssen, mögen, dürfen
Přítomnost, budoucnost děje,damit, aby
Předmětná věta, daß, aby
Podstatná jménaFulltextový vyhledávač AmaProVyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Český jazyk 6.
Obsahuje úvod do obecné gramatiky českého jazyka.
knihy/cesky_jazyk_6
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Český jazyk 5.
Seznamuje se základy mateřského jazyka.
knihy/cesky_jazyk_5
Československé dějiny
Ucelený přehled dějin naší republiky.
knihy/ceskoslovenske_dejiny
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Odkazník o Čj
Rejstřík klíčových slov pro český jazyk ve vyhledávačích.
seznam/cesky_jazyk
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro