www.amapro.cz [Český jazyk pro osmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učivo pro techniky, které nebývá zpravidla zábavné. Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy. Obsahuje také nějaká cvičení, diktáty a doplňovačky.


Podřadné souvětíPodřadné souvětí


podřadné souvětí se zde dělí na souvětí s vedlejšími větami obsahovými, doplňovacími vztažnými a příslovečně určovacími. Jednotnost kritérií Bauerova třídění je poněkud narušena formálním hlediskem, které přistupuje navíc při vyčlenění doplňovacích vět vztažných (vztažné jsou ovšem i některé věty příslovečně určovací, např. velká část vedlejších vět místních). Nesporným přínosem je Bauerovo teoretické vymezení obsahových vět; i zde však zůstávají některé problémy nedořešeny, např. hranice mezi obsahovými větami oznamovacími a tázacími, jestliže jsou připojovány tázacími zájmeny, příslovci nebo částicemi, dále přesnější postižení funkcí spojky aby v obsahových větách oznamovacích aj. Nejzávažnějším úkolem tu ovšem zůstává sémantická klasifikace sloves (i dějových jmen) ve větě řídící, doplňované obsahovou větou oznamovací, tázací nebo žádací. Tato klasifikace je velmi obtížná už vzhledem k značnému rozsahu sloves; nadto však musíme brát u každého slovesa v úvahu úlohu kategorií vidu, způsobu a času, dále funkci záporu, ale i postojovou a voluntativní modálnost věty řídící.Český jazyk 7.
Slohové styly pro psaní vyprávění či popisu.
knihy/cesky_jazyk_7
Jazykové rozbory
Usnadní práci s vyhledáváním vhodných textů k rozborům.
knihy/_cesky_jazyk
Pravidla českého pravopisu
Mluvnice, gramatika, psaní slov v českém jazyce.
knihy/pravidla_cz
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Český jazyk 6.
Obsahuje úvod do obecné gramatiky českého jazyka.
knihy/cesky_jazyk_6
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro