www.amapro.cz [Český jazyk pro osmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učivo pro techniky, které nebývá zpravidla zábavné. Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy. Obsahuje také nějaká cvičení, diktáty a doplňovačky.


Nářečí, národní jazyk

obecná čeština, nářečí, jazyk spisovný, mateřština, znaky jazyka

Nářečí, národní jazyk


Každý z nás ví z vlastní zkušenosti, že nářečí českého jazyka postupně zanikají, ať již
masivním působením sdělovacích prostředků, častějšími vzájemnými kontakty obyvatel i ze
vzdálenějších částí naší vlasti, nebo i vlivem nejrůznějších dalších nivelizačních faktorů – to
je dnes obecně probíhající proces, kterému nelze zabránit. V dialektologickém oddělení
Ústavu pro jazyk český AV ČR se čas od času setkáváme s názory veřejnosti, že je třeba
„obrozovat“ nářeční mluvu, vyučovat ve škole místní nářečí (třeba jako další volitelný „cizí“
jazyk), napsat učebnice jednotlivých místních nářečí a podobně. Je třeba přiznat, že všechny
tyto požadavky pocházejí od lidí, kteří mají o svou mateřštinu opravdový zájem a kteří
s obavami sledují, jak řeč jejich rodičů a prarodičů upadá v zapomnění. Jak se ale říká, tudy
cesta nevede. Veškeré aktivity orientované tímto směrem by vlastně postupovaly proti
jazykovému vývoji a v praxi by se s úspěchem nesetkaly.

Související stránky v knihovně

Nářečí, spisovný jazykFulltextový vyhledávač AmaProTelekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Český jazyk 8.
Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy.
knihy/cesky_jazyk_8
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Jazykové rozbory
Usnadní práci s vyhledáváním vhodných textů k rozborům.
knihy/_cesky_jazyk
Český jazyk 5.
Seznamuje se základy mateřského jazyka.
knihy/cesky_jazyk_5
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro