www.amapro.cz [Český jazyk pro osmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učivo pro techniky, které nebývá zpravidla zábavné. Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy. Obsahuje také nějaká cvičení, diktáty a doplňovačky.


Souřadné spojení větných členůSouřadné spojení větných členů


poměr stupňovací (gradační): druhá věta je obsahově závažnější, než první (platí A, ale nadto platí B), spojky: ba, dokonce, ba i, ba dokonce, ale i, nejen-ale i, nejen-nýbrž i
Nevěřili mu, ba pokládali ho i za lháře. S životem o samotě se nejen smířil, ale našel v něm i zalíbení.
poměr odporovací (adverzativní): druhá věta popírá obsah první věty (nesoulad, protiklad nebo omezení; B je v rozporu s A), spojky: ale, avšak, však, leč, nýbrž, nicméně, jenže, ale zato, a (odporovací), sice-ale
Tvrdil to s jistotou, ale my mu přesto nevěřili. Říká se to, ale (a) není to pravda.
poměr vylučovací (disjunktivní, alternativní): jedna věta vylučuje platnost druhé (jestliže platí A, nemůže platit B a naopak), spojky: nebo, anebo, buď-buď, buď-nebo, v otázce: či, či ne
Buď se neučil, nebo byl příliš nervózní. Rozhodl ses už, či si to ještě rozmyslíš?
poměr důvodový, příčinný (kauzální): druhá věta vysvětluje důvod pro tvrzení v první větě (vysvětlení rázu příčinného; B je důvodem k A), spojky: neboť, vždyť, totiž
Byla jsem unavená, neboť jsem nemohla spát.
poměr důsledkový (konkluzívní): děj věty druhé je důsledkem věty první (B vyplývá z A), spojky: proto, a proto, tedy, tudíž, tak, a tak, a tedy
Nic se mi nedařilo, a proto jsem byla zoufalá.
poměr vysvětlovací (explikativní): druhá věta je vysvětlením věty první (A, tj. i B), týž fakt se podává dvojmo, vysvětlení s odkazem na jiný fakt, spojky: tj., a to, totiž, to, vždyť, však
Domácnost vedla nehospodárně, tj. málo šetřila. Ozvala se rána, to pytlák vystřelil na vysokou.
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Jazykové rozbory
Usnadní práci s vyhledáváním vhodných textů k rozborům.
knihy/_cesky_jazyk
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Český jazyk 7.
Slohové styly pro psaní vyprávění či popisu.
knihy/cesky_jazyk_7
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Český jazyk 8.
Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy.
knihy/cesky_jazyk_8
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro