www.amapro.cz [Český jazyk pro osmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Učivo pro techniky, které nebývá zpravidla zábavné. Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy. Obsahuje také nějaká cvičení, diktáty a doplňovačky.


Věta hlavní a vedlejšíVěta hlavní a vedlejší


Druhy vedlejších vět

Přísudková nahrazuje jmennou část přísudku věty hlavní (řídící)
věta hlavní končí na sponové sloveso
Podmětná kdo, co - nahrazuje podmět věty hlavní (řídící)


Závisí na podstatném jméně? Ano!

Přívlastková jaký


Závisí na podstatném jméně? Ne!

Předmětná pádové otázky: co, koho, čeho, komu, čemu, o kom, o čem, s kým, s čím
Příslovečné: kde, kam, odkud místní
kdy, odkdy, dokdy časová
kdy, za jaké podmínky podmínková
jak, jakým způsobem způsobová
jak hodně měrová
proč, z jaké příčiny příčinná
proč, za jakým účelem účelová
i přes jakou skutečnost přípustková


Závisí na podstatném jméně a slovese zároveň.

Doplňková rozvíjí sloveso přes podstatné jméno
věta hlavní končí na podstatné jméno
vedlejší věta začíná často jak, jako, kterak


Poměry mezi větami hlavními

slučovací „čárka”, a, i, nebo; pouze v poměru slučovacím nepíšeme před spojkami čárku
stupňovací ba, ba i, dokonce, nejen - ale i
odporovací ale, však, avšak, sice - ale
vylučovací nebo, anebo, buď - nebo
příčinný (důvodový) neboť, vždyť, totiž
důsledkový proto, a proto, a tak, a tedy, tudíž
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Odkazník o Čj
Rejstřík klíčových slov pro český jazyk ve vyhledávačích.
seznam/cesky_jazyk
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Pravidla českého pravopisu
Mluvnice, gramatika, psaní slov v českém jazyce.
knihy/pravidla_cz
Český jazyk 6.
Obsahuje úvod do obecné gramatiky českého jazyka.
knihy/cesky_jazyk_6
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro