www.amapro.cz [Český jazyk pro osmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Český jazyk pro osmou třídu

Učivo pro techniky, které nebývá zpravidla zábavné. Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy. Obsahuje také nějaká cvičení, diktáty a doplňovačky.O řeči a jazyku
Nářečí, národní jazyk
Začátek a konec souvětí
Cvičení a procvičování
Souvětí souřadné a podřadné

Věta hlavní a vedlejší
Druhy vedlejších vět
Věta podmětná
Věta přívlastková
Věta doplňková
Příslovečné věty místní
Věty příčinné a účelové
Vedlejší věta přípustková
Věta hlavní, interpunkce
Podřadné souvětí

Grafické znázornění věty
Souvětí souřadné
Odporovací význam
Spojování vět
Souřadné spojení větných členů
Interpunkce vět

Jazykový rozbor
Podstatná jména abstraktní
Podstatná jména konkrétní
Procvičování tvaru jmen
Doplňování tvarů číslovek
Kolísání podstatných jmen
Tvary podle vzoru píseň
Krácení podstatných kmen
Skloňování přejatých slov
Zvláštní skloňování

Vlastní a osobní jména
Jména a příjmení
Skloňování jmen míst a svátků
Pomnožné jméno místní

Slovesný vid
Slovesa nedokonavá
Přehled tříd a vzorů sloves
Procvičování sloves
Kolísání v slovesných tvarech
Slovesa vzoru tiskne
Slovesa vzoru prosí

Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slovenský jazyk
Slohový výcvik
Základní složky vyprávění
Užití krátkých vět
Slohový popis předmětu
Vedlejší znaky v popisu
Zpráva a oznámení

Výtah z ukázky
Stručný životopis
Žádost o povolení
Proslov
Cvičení se slovy

Obsah učiva I.
Obsah učiva II.


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro