www.amapro.cz [Český jazyk pro osmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Český jazyk pro osmou třídu

Učivo pro techniky, které nebývá zpravidla zábavné. Obecný popis do základů našeho jazyka pro zvládnutí základní školy. Obsahuje také nějaká cvičení, diktáty a doplňovačky.


A

abstraktní [24]
autorův záměr [14]
Č

čas [11]
český jazyk [43]
D

datum narození [52]
děj trvá [36]
děj bude trvat [36]
dvojí význam [24]
H

hlavní vlastnosti [48]
hromadná [24]
I

interpunkce [14][21]
iniciály [52]
J

jazyk spisovný [2]
jiná věta [5]
jméno [33]
jména v závorkách [33]
K

konkrétní [24]
kolísání [40]
L

latinské jméno [30]
M

mateřština [2]
měkké vzory [43]
místo [11]
místo bydliště [52]
N

nářečí [2]
náležitý tvar [30]
námět na článek [50]
nemající přízvuk [8]
O

obecná čeština [2]
obecné jméno [30]
obsah textu [45]
odporovací [18]
oddělovač [21]
oslovení [54]
P

písmo čárka [21]
podstatná jména [24]
pomnožná [24]
podle rodu [33]
podobný význam [33]
popis věci [48]
popis pracovního popisu [50]
proslov [54]
přímá řeč [27]
přejaté jméno [30]
příjmení [33]
přídavná jména [33]
příběh [45]
příloha k žádosti [52]
R

rozdíl ve významu [8]
rozdělovací znaménko [27]
rozlišení vět [30]
rozvinutí popisu [50]
Ř

řecké jméno [30]
řídící věta [5]
S

skloňování [43]
slovesné tvary [8]
slovo [14]
slabika [14]
slovo ani [18]
slabí zrak [21]
slova textu [24]
slova cizího původu [30]
slovesný vid [36]
sloveso dokonavé [36]
sloveso nedokonavé [36]
slovesa [40]
slovesný tvar [40]
slovenský jazyk [43]
slohový výcvik [45]
slohová práce [45]
souřadně spojené [18]
spojka jako [11]
spojka jakoby [11]
spojka aby [14]
spojení bezespoječné [18]
spojky [18]
spojení beze spojek [21]
stupňovací [18]
stylizace věty [50]
Š

školní besídka [54]
T

tvrdé vzory [43]
U

ukázka popisu [48]
určení osoby [8]
užití sloves [48]
Ú

úvod [54]
V

vedlejší věty [11]
vedlejší vlastnosti [48]
věta hlavní [5][14]
věta vedlejší [5]
věta podmětná [8]
věta předmětná [8]
věta příslovečná [11]
věta [21]
vlastní obsah [54]
vyznačená slova [27]
vyjádření děje [36]
vypravování [45]
výchozí ukázka [50]
vzor peče [40]
vzor umře [40]
Z

zakončení slova [30][33]
závislá věta [5]
závěr [54]
zdrobnělá slova [27]
zdrobněliny [27]
znaky jazyka [2]
znaky popisu [48]
způsob [11]
Ž

životopis [52]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro