www.amapro.cz [Český jazyk pro osmou třídu]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Obsah použitých slov v knize Český jazyk 8


antonymum
Souvětí souřadné a podřadné
antonym
Souvětí souřadné a podřadné
antonymie
Souvětí souřadné a podřadné
antonymii
Souvětí souřadné a podřadné
antonymní
Souvětí souřadné a podřadné
aktuálně
Grafické znázornění věty
abstraktní
Spojování vět
Podstatná jména abstraktní
akční
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
aktuální
Podstatná jména abstraktní
Cvičení se slovy

anebo

Věta hlavní a vedlejší
Souřadné spojení větných členů
abychom


Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
automatizace
Nářečí, národní jazyk
apod.
Nářečí, národní jazyk
aplikované
Nářečí, národní jazyk
a/nebo
Vedlejší věta přípustková
adjektivní
Vedlejší znaky v popisu
adjektiv
Vedlejší znaky v popisu
adjektivního
Vedlejší znaky v popisu
adjekt
Vedlejší znaky v popisu
angličtině
Cvičení se slovy
aktivní

autorem

adresátem

autor

Věty příčinné a účelové
asimilacím
Cvičení a procvičování
angličtiny
Věta podmětná
američana
Věta podmětná
africe
Věta podmětná
austrálii
Věta podmětná
angličtinou
Vedlejší věta přípustková
anger
Souvětí souřadné
alternaci
Krácení podstatných kmen
autoškola
Skloňování jmen míst a svátků
adresy
Procvičování sloves
abych
Slovenský jazyk
arbesova
Slovenský jazyk
alšovou
Slovenský jazyk
aby.
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
abys
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
auto
Obsah učiva II.
aniž

akce

abyste

agentuře

administrativní

administrativě

abstraktně

aktuálním

autoři

O řeči a jazyku
aktualizovaných

aktivity
Nářečí, národní jazyk
asyndeticky
Spojování vět
ani-ani
Spojování vět
adverzativní
Souřadné spojení větných členů
alternativní
Souřadné spojení větných členů
antroponyma
Vlastní a osobní jména
a)slovník
Vedlejší znaky v popisu
adjektiva
Vedlejší znaky v popisu
blízká
Věta doplňková
bychom
Věta hlavní, interpunkce
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
bývá
Věta hlavní, interpunkce
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slovenský jazyk
Souvětí souřadné a podřadné
Vedlejší věta přípustková
Procvičování sloves

Interpunkce vět
bratrského
Grafické znázornění věty
bezkopcý).[3]
Grafické znázornění věty
budoucnu
Grafické znázornění věty
boty
Odporovací význam
brány
Odporovací význam
běží
Odporovací význam
bratři
Odporovací význam
bezpředložkově
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
bezpředmětová
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
bývat
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
Slovenský jazyk
budoucí
Podstatná jména abstraktní
Žádost o povolení
Cvičení se slovy
budoucnost
Podstatná jména abstraktní
budoucích
Podstatná jména abstraktní
budu
Podstatná jména abstraktní
Slovesný vid
budeš
Podstatná jména abstraktní
Slovenský jazyk
bůhví
Skloňování přejatých slov
bezpodmětná
Stručný životopis
běžném

babička
Souvětí souřadné
blízko
Tvary podle vzoru píseň
bílý
Přehled tříd a vzorů sloves
Vlastní a osobní jména
bere
Žádost o povolení

Slovesa vzoru tiskne
běžně

běžné


bohatství
Jazykový rozbor
bezprostředně
Krácení podstatných kmen
brousit
Krácení podstatných kmen
brusný
Krácení podstatných kmen
beze
Skloňování jmen míst a svátků
Základní složky vyprávění
Užití krátkých vět
Spojování vět
bratrstvo
Procvičování sloves
bojí
Slovenský jazyk
bývalo
Slovenský jazyk
babičkou
Slovenský jazyk
blízkosti
Výtah z ukázky
břeh
Obsah učiva II.
básnických

Stručný životopis
bratří

bauerova
Podřadné souvětí
bauerovo
Podřadné souvětí
brát
Podřadné souvětí
buď-buď
Souřadné spojení větných členů
buď-nebo
Souřadné spojení větných členů
brýle
Podstatná jména konkrétní
budoucnosti
Slovesný vid
bra-l
Slovesa vzoru tiskne
boli
Slovenský jazyk
bývaly
Základní složky vyprávění
chápán
Začátek a konec souvětí
citoslovce
Souvětí souřadné a podřadné
Spojování vět
Souvětí souřadné
Procvičování sloves
chytat
Odporovací význam
cizí
Odporovací význam
Přehled tříd a vzorů sloves
Nářečí, národní jazyk
cítit
Odporovací význam
chlapci
Odporovací význam
Přehled tříd a vzorů sloves
Druhy vedlejších vět
chtít
Spojování vět
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
cizinec
Souřadné spojení větných členů
cíle
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.

celek
Stručný životopis
Žádost o povolení
Vedlejší věta přípustková
Podřadné souvětí
Podstatná jména konkrétní
Spojování vět
cest

chybami
Souvětí souřadné a podřadné
chlapi
Skloňování přejatých slov
chlapovi
Skloňování přejatých slov
chlapy
Skloňování přejatých slov
chyba
Kolísání v slovesných tvarech
cosi
Slovenský jazyk
chlapců
Druhy vedlejších vět
chlapcům
Druhy vedlejších vět
chlapce
Druhy vedlejších vět
chlapcích
Druhy vedlejších vět
chyby
Věty příčinné a účelové
city
Souvětí souřadné
chápané
Procvičování tvaru jmen
ch->š
Krácení podstatných kmen
c->č
Krácení podstatných kmen
cukrovar
Skloňování jmen míst a svátků
cizího
Skloňování jmen míst a svátků
chvíli
Procvičování sloves
citoslovečné
Procvičování sloves
choívali
Slovenský jazyk
cílem
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.O řeči a jazyku
chvátal
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
celou
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
cěje
Základní složky vyprávění
cesta
Obsah učiva II.
Nářečí, národní jazyk
celkový

Výtah z ukázky
celku

citlivé

citlivými

celých

citově

cyklu
O řeči a jazyku
chlapec
Podstatná jména abstraktní
cukr
Podstatná jména konkrétní
cizích
Zvláštní skloňování
chrabrý
Stručný životopis
českém
Začátek a konec souvětí

Věty příčinné a účelové
O řeči a jazyku
částech
Začátek a konec souvětí

číslovky
Souvětí souřadné a podřadné
Stručný životopis
Užití krátkých vět
čtou
Věta hlavní, interpunkce
českého
Grafické znázornění věty
Nářečí, národní jazyk
čistý
Odporovací význam
čípek
Odporovací význam
číslo
Spojování vět

Podstatná jména konkrétní
Žádost o povolení
Cvičení se slovy
časování
Spojování vět
Krácení podstatných kmen
členu
Spojování vět
Vedlejší věta přípustková
čárkami
Souřadné spojení větných členů

čísle
Souřadné spojení větných členů
Slovenský jazyk
Souvětí souřadné
Podstatná jména konkrétní

Cvičení a procvičování
Základní složky vyprávění
Obsah učiva II.
činnostní
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
činnost
Jazykový rozbor
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věty příčinné a účelové
Věta doplňková
Slovesný vid
činitele
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
češtině
Podstatná jména abstraktní
Slovesný vid
Stručný životopis
Proslov
Cvičení a procvičování
Grafické znázornění věty
Užití krátkých vět
Slovenský jazyk
časy
Podstatná jména abstraktní
Cvičení se slovy
času
Podstatná jména abstraktní
Procvičování sloves


Nářečí, národní jazyk
Podřadné souvětí
Přehled tříd a vzorů sloves
Slovenský jazyk
Vedlejší znaky v popisu
čísla
Slovesný vid
Slovesa nedokonavá
Stručný životopis
Žádost o povolení
Cvičení se slovy
Cvičení a procvičování
Základní složky vyprávění
Podstatná jména konkrétní
Přehled tříd a vzorů sloves
Slovenský jazyk
číslovkám
Slovesný vid
číselný
Slovesný vid
část
Stručný životopis

Procvičování tvaru jmen
Tvary podle vzoru píseň
Krácení podstatných kmen
Slovenský jazyk
Věta hlavní a vedlejší
Podřadné souvětí
členy
Stručný životopis
Podřadné souvětí
Skloňování jmen míst a svátků
Vedlejší znaky v popisu
časové

Cvičení se slovy
čísel

částí

Krácení podstatných kmen

Nářečí, národní jazyk
činnosti
Nářečí, národní jazyk


člen
Podřadné souvětí
Grafické znázornění věty
Základní složky vyprávění
Vedlejší znaky v popisu
Interpunkce vět
členem
Podřadné souvětí
čapí
Přehled tříd a vzorů sloves
člověk
Přehled tříd a vzorů sloves
části
Základní složky vyprávění
Skloňování jmen míst a svátků

číslovka
Vedlejší znaky v popisu
číslovek
Stručný životopis
Druhy vedlejších vět

číslovkou
Stručný životopis
Cvičení a procvičování
činný
Žádost o povolení
časujeme
Žádost o povolení
časovat
Cvičení se slovy
článku
Cvičení se slovy

češtiny
Cvičení se slovy

Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
čeština
Cvičení se slovy
Zvláštní skloňování
Slovenský jazyk
češu

češou

češi

činné

číslem

členění

částečně

časté

částečky
Věta podmětná
členů
Vedlejší věta přípustková
češtinou
Vedlejší věta přípustková
Stručný životopis
částice
Grafické znázornění věty
Přehled tříd a vzorů sloves
činitelská
Kolísání podstatných jmen
čeleď
Krácení podstatných kmen
čteme-li
Vlastní a osobní jména
členech
Slovenský jazyk
časová
Slovenský jazyk
Věta hlavní a vedlejší
čemu
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věta hlavní a vedlejší
čtenář

částem

časopise


č.101/20

června

členství

časopisů

čtenáře

čtenářů

čapek-chod

čistě
O řeči a jazyku
častějšími
Nářečí, národní jazyk
čeho
Věta hlavní a vedlejší
čárka
Věta hlavní a vedlejší
čárku
Věta hlavní a vedlejší
částicemi
Podřadné souvětí
čárkou
Spojování vět
činností
Podstatná jména abstraktní
číšník
Podstatná jména konkrétní
časově
Slovesný vid
číst
Slovesný vid
česko-slovenské
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
československa
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slovenský jazyk
člověka
Výtah z ukázky
činy
Výtah z ukázky
daném
Začátek a konec souvětí
druh
Souvětí souřadné a podřadné
Podstatná jména konkrétní
Grafické znázornění věty
Přehled tříd a vzorů sloves
dochází
Souvětí souřadné a podřadné
Krácení podstatných kmen
dbát
Věta hlavní, interpunkce
dobrovský
Grafické znázornění věty
druhé
Grafické znázornění věty
Vedlejší věta přípustková
Souřadné spojení větných členů
Slovesný vid
dobrovského
Grafické znázornění věty
dvou
Grafické znázornění věty
Slovesný vid
Žádost o povolení
Cvičení a procvičování
Druhy vedlejších vět
Přehled tříd a vzorů sloves
Slovenský jazyk
Spojování vět
dotklo
Grafické znázornění věty
drahý
Odporovací význam
Slovesa nedokonavá
dychtit
Odporovací význam
dýha
Odporovací význam
družice
Odporovací význam
dobří
Odporovací význam
druhy
Spojování vět
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Užití krátkých vět
Věta hlavní a vedlejší
Vedlejší znaky v popisu
dveře
Souřadné spojení větných členů
Podstatná jména konkrétní
dveřmi
Souřadné spojení větných členů
dopis
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
dovést
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
dokázat
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
děje
Jazykový rozbor
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slovenský jazyk
Cvičení se slovy
Obsah učiva I.

Základní složky vyprávění

dělal
Podstatná jména abstraktní
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
dělali
Podstatná jména abstraktní
dělala
Podstatná jména abstraktní
dělalo
Podstatná jména abstraktní
dělaly
Podstatná jména abstraktní
dělám
Podstatná jména abstraktní
děláš
Podstatná jména abstraktní
dělá
Podstatná jména abstraktní
Slovenský jazyk
Žádost o povolení

Vlastní a osobní jména
Základní složky vyprávění
děláme
Podstatná jména abstraktní
děláte
Podstatná jména abstraktní
dělají
Podstatná jména abstraktní
dvojím
Podstatná jména abstraktní
dokonavých
Podstatná jména abstraktní
Slovesný vid
dělat
Podstatná jména abstraktní
Věta podmětná
Slovesný vid
doplňku
Podstatná jména konkrétní
Souvětí souřadné

demonstrativa
Skloňování přejatých slov
dvoje
Slovesný vid
druhové
Slovesný vid
druhů
Slovesný vid
dvojí
Slovesný vid
Zvláštní skloňování
doktor
Slovesný vid
distributivní
Slovesný vid
dokdy
Procvičování sloves
Slovenský jazyk
Věta hlavní a vedlejší
důvodu
Procvičování sloves
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
důvod
Procvičování sloves
Souřadné spojení větných členů
dvojici
Slovenský jazyk
Stručný životopis
Základní složky vyprávění
dvojčlenné-též
Stručný životopis
denním

doplněn


dopisy

datum


dopisní

desetiletích
Nářečí, národní jazyk
dědeček
Souvětí souřadné
Obsah učiva II.
druhu
Podstatná jména konkrétní
Věta podmětná
Tvary podle vzoru píseň

dříví
Podstatná jména konkrétní
duby
Skloňování přejatých slov
domy
Skloňování přejatých slov
Druhy vedlejších vět
děvčatům
Přehled tříd a vzorů sloves
děvčat
Přehled tříd a vzorů sloves
děvčatech
Přehled tříd a vzorů sloves
dětmi
Přehled tříd a vzorů sloves
děvčaty
Přehled tříd a vzorů sloves
dobrá
Kolísání v slovesných tvarech
dvojici.jeden
Kolísání v slovesných tvarech
druhého
Kolísání v slovesných tvarech
dotýkala
Základní složky vyprávění
deset
Stručný životopis
době
Stručný životopis
dvoutvará
Stručný životopis
deklinace
Stručný životopis
dělíme
Žádost o povolení
dokonavý
Žádost o povolení
Slovesný vid
dokonavá
Proslov
dvojicích
Proslov
druhým
Proslov
Věty příčinné a účelové
dokonavé
Proslov
Slovesný vid
druhá
Cvičení se slovy
Souřadné spojení větných členů
dějů
Cvičení se slovy
Kolísání podstatných jmen
doplňují

dialogizovaném

druhotná

doprovodná

dané

Výtah z ukázky
dvojného
Cvičení a procvičování
dvojném
Cvičení a procvičování
docházet
Cvičení a procvičování
dvojnými
Cvičení a procvičování
dva/dvě
Cvičení a procvičování
domů
Druhy vedlejších vět
domům
Druhy vedlejších vět
domech
Druhy vedlejších vět
dívky
Druhy vedlejších vět
dívek
Druhy vedlejších vět
dívkám
Druhy vedlejších vět
dívkách
Druhy vedlejších vět
dívkami
Druhy vedlejších vět
domorodého
Věta podmětná
domorodé
Věta podmětná
dolů
Věty příčinné a účelové

dodávají
Jazykový rozbor
dodávka…
Kolísání podstatných jmen
destilát
Kolísání podstatných jmen
dobrák
Kolísání podstatných jmen
dloužení
Tvary podle vzoru píseň
Krácení podstatných kmen
derivace
Krácení podstatných kmen
dvojhlásek
Krácení podstatných kmen
dřevěný
Vlastní a osobní jména
dřevo
Vlastní a osobní jména
dějepis
Skloňování jmen míst a svátků
desetiboj
Skloňování jmen míst a svátků
dají
Skloňování jmen míst a svátků
domácího
Skloňování jmen míst a svátků
doplňovací
Slovesa nedokonavá
Přehled tříd a vzorů sloves
doplňuje
Slovesa nedokonavá
deliberativní
Slovesa nedokonavá
dovědět
Přehled tříd a vzorů sloves
doplňovacích
Přehled tříd a vzorů sloves
Podřadné souvětí
dozadu
Procvičování sloves
duševní
Procvičování sloves
dvojčlennou
Kolísání v slovesných tvarech
dostavil
Slovenský jazyk
dobré
Slovenský jazyk
doplňková
Slovenský jazyk
Věta hlavní a vedlejší
dovedou
Slovenský jazyk
diskuse
Slovenský jazyk
dokud.
Slovenský jazyk
dokud
Slovenský jazyk
dobrovolné
Základní složky vyprávění
doplněk
Vedlejší znaky v popisu
Věta doplňková
dostat

darem

dceru

dynamický

Vedlejší znaky v popisu
doprava

doleva

doporučené

dětí

doporučujeme

data

dojmem

dojmy

důsledky

dorozumět

denního

daly

dosahuje

důsledným

dostatečně

dílech

díla

doby

dramatu

Zvláštní skloňování
dialektologickém
Nářečí, národní jazyk
důvodový
Věta hlavní a vedlejší
Souřadné spojení větných členů
důsledkový
Věta hlavní a vedlejší
Souřadné spojení větných členů
doplnění
Věta přívlastková
dělí
Podřadné souvětí
doplňovacími
Podřadné souvětí
dějových
Podřadné souvětí
doplňované
Podřadné souvětí
dvojčlenných
Spojování vět
disjunktivní
Souřadné spojení větných členů
důvodem
Souřadné spojení větných členů
důsledkem
Souřadné spojení větných členů
dvojmo
Souřadné spojení větných členů
domácnost
Souřadné spojení větných členů
dech
Podstatná jména abstraktní
dobytek
Podstatná jména konkrétní
dante
Zvláštní skloňování
danta
Zvláštní skloňování
danteho
Zvláštní skloňování
dokonáno
Slovesný vid
dost
Slovesný vid
dočetla
Slovesný vid
dočtu
Slovesný vid
děláme/budeme
Slovesný vid
dočíst,udělat
Slovesný vid
druhou
Slovesný vid
dvojice
Slovesný vid
dočíst
Slovesný vid
déle
Přehled tříd a vzorů sloves
dobách
Slovenský jazyk
dievčatá
Slovenský jazyk
dávné
Základní složky vyprávění
docela
Základní složky vyprávění
dějového
Vedlejší znaky v popisu
drahná
Stručný životopis
doba
Stručný životopis
děkuju
Stručný životopis
elové
Podstatná jména abstraktní
e-mail

existují
Cvičení se slovy
Věta podmětná
exkluzivní
Cvičení se slovy
existuje
Jazykový rozbor
emocionálně
Jazykový rozbor
elektrospotřebič
Skloňování jmen míst a svátků
etnickém

explikativní
Souřadné spojení větných členů
funkce
Začátek a konec souvětí
Slovesa nedokonavá
fázová
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
fáze
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
futurum
Podstatná jména abstraktní
funkci
Podstatná jména konkrétní
Slovesný vid
Podřadné souvětí
Souvětí souřadné
Přehled tříd a vzorů sloves


O řeči a jazyku
firma

fonémů
Vedlejší věta přípustková
fonémem
Vedlejší věta přípustková
formální
Vedlejší věta přípustková
francouzi
Skloňování přejatých slov
forma

Věta podmětná
Přehled tříd a vzorů sloves
funkcích
Vedlejší věta přípustková
formou
Vlastní a osobní jména
O řeči a jazyku
fotobuňka
Skloňování jmen míst a svátků
fungovat
Slovesa nedokonavá
funkčním
Slovesa nedokonavá
formu
Přehled tříd a vzorů sloves
forem
Přehled tříd a vzorů sloves
film
Základní složky vyprávění
formě

filozofickém

formulací

formálních
O řeči a jazyku
faktorů
Nářečí, národní jazyk
formálním
Podřadné souvětí
funkcí
Podřadné souvětí
fakt
Souřadné spojení větných členů
formálně
Interpunkce vět
feminina
Zvláštní skloňování
gramaticky
Slovesný vid
Zvláštní skloňování
grafických
Souvětí souřadné a podřadné
gramatický
Vedlejší věta přípustková
Spojování vět
genitivu
Stručný životopis
gramatická
Cvičení se slovy
grafického

grafickým

gramatice
Věta podmětná
g->ž…
Krácení podstatných kmen
graficky
Spojování vět
gradační
Souřadné spojení větných členů
génia
Zvláštní skloňování
goldoni
Zvláštní skloňování
goldoniho
Zvláštní skloňování
gramatiku
Slovenský jazyk
gesta
Výtah z ukázky
hlásky
Grafické znázornění věty
Tvary podle vzoru píseň
Krácení podstatných kmen
hrad
Grafické znázornění věty
Souřadné spojení větných členů

Tvary podle vzoru píseň
Skloňování přejatých slov
Krácení podstatných kmen
hynout
Odporovací význam
hýbat
Odporovací význam
hrady
Odporovací význam

hihihi
Odporovací význam
hřib
Odporovací význam
hraji
Odporovací význam
hromadná
Spojování vět
Podstatná jména konkrétní
hořknout
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
hodlat
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
hodně
Procvičování sloves
Věta hlavní a vedlejší
hlásili
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
holé
Stručný životopis
Procvičování sloves
hradu

hochu

hrade

hradě,-u

hradem

hradů

hradům

hoších

Přehled tříd a vzorů sloves
hradech

hříbcích

hloubky
Nářečí, národní jazyk
Slovesa nedokonavá
historii
Nářečí, národní jazyk
hovorového
Věta podmětná
hereckých
Věta podmětná
hlásek
Vedlejší věta přípustková
Krácení podstatných kmen
hmotné
Podstatná jména abstraktní
holubi
Skloňování přejatých slov
holuby
Skloňování přejatých slov
hrdý
Slovesa nedokonavá
holubí
Přehled tříd a vzorů sloves
holubího
Přehled tříd a vzorů sloves
hochem
Přehled tříd a vzorů sloves
hochům
Přehled tříd a vzorů sloves
hochů
Přehled tříd a vzorů sloves
hochy
Přehled tříd a vzorů sloves
hlediska
Cvičení se slovy

Vlastní a osobní jména
Slovesa nedokonavá
hovorové

hněv
Souvětí souřadné
hasič
Kolísání podstatných jmen
hokejista
Kolísání podstatných jmen
hoblina
Kolísání podstatných jmen
hrádek
Krácení podstatných kmen
hlediskem
Vlastní a osobní jména
Podřadné souvětí
hřmí
Procvičování sloves
hodin
Slovenský jazyk
hustě
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
hezké
Obsah učiva II.
honzovi

hrají

hnutích

hodnotící

hojně

hanáckého

husitské

http://artrose.webnode.cz/cestina/prehledy-uciva/veta/veta-vedlejsi
Věta přívlastková
http://www.webnode.cz
Věta přívlastková
honza
Věta doplňková
hraje
Věta doplňková
hranice
Podřadné souvětí
hned-hned
Spojování vět
housle
Podstatná jména konkrétní
hradčany
Podstatná jména konkrétní
hmyz
Podstatná jména konkrétní
hlásku
Zvláštní skloňování
historických
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
historické
Slovenský jazyk
hledat
Stručný životopis
hlubeň
Stručný životopis
hovorový
Stručný životopis
identifikuje
Začátek a konec souvětí
infinitiv
Spojování vět
Věta podmětná
Procvičování sloves
infinitivem
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
infinitivu
Podstatná jména abstraktní
Věta podmětná
interogativa
Skloňování přejatých slov
institucí
Souvětí souřadné a podřadné
instrumentálu
Stručný životopis
inkluzivní
Cvičení se slovy
identická
Cvičení se slovy
infinitivy
Věta podmětná
intonace,[2]
Přehled tříd a vzorů sloves
informovat

interpunkce
Interpunkce vět
idea
Zvláštní skloňování
i/-y
Zvláštní skloňování
individuí
Vlastní a osobní jména
identifikaci
Vlastní a osobní jména
identity
Vlastní a osobní jména
informaci
Výtah z ukázky
jazyk
Začátek a konec souvětí
Cvičení se slovy

Nářečí, národní jazyk
Slovenský jazyk
Vedlejší znaky v popisu
jiná
Začátek a konec souvětí
Jazykový rozbor
Vedlejší znaky v popisu
Obsah učiva I.
Cvičení a procvičování
Vlastní a osobní jména
jakém
Souvětí souřadné a podřadné
josef
Grafické znázornění věty
jazyka
Grafické znázornění věty
Nářečí, národní jazyk
Souvětí souřadné a podřadné
Věta podmětná
Vedlejší věta přípustková

O řeči a jazyku
jména
Grafické znázornění věty
Spojování vět
Souřadné spojení větných členů
Podstatná jména konkrétní
Skloňování přejatých slov
Slovesný vid
Slovesa nedokonavá
Věta podmětná
Kolísání podstatných jmen
Tvary podle vzoru píseň
Užití krátkých vět


Podstatná jména abstraktní
Zvláštní skloňování
Vlastní a osobní jména
jazyková
Grafické znázornění věty

jimi
Odporovací význam
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Podstatná jména konkrétní
jitro
Odporovací význam
jízda
Odporovací význam
jmenné
Spojování vět
Procvičování sloves
jíst
Spojování vět
jmen
Souřadné spojení větných členů
Podstatná jména konkrétní
Skloňování přejatých slov
Přehled tříd a vzorů sloves
Kolísání v slovesných tvarech
Kolísání podstatných jmen
Tvary podle vzoru píseň
Podřadné souvětí
jiří
Souřadné spojení větných členů
jméno
Podstatná jména konkrétní
Souvětí souřadné
Slovesa nedokonavá
Věta podmětná
Procvičování sloves
Výtah z ukázky
Obsah učiva II.


Věta hlavní a vedlejší
Zvláštní skloňování
jazycích
Podstatná jména konkrétní
Cvičení se slovy
Věta podmětná
jindy
Skloňování přejatých slov

Slovesný vid
judr.
Slovesný vid
jméne
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
jménem
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slovenský jazyk
Souvětí souřadné
Základní složky vyprávění
Obsah učiva II.
Věta přívlastková
jmenný
Slovenský jazyk
Základní složky vyprávění
Užití krátkých vět
jmenném
Slovenský jazyk
jdou
Stručný životopis
jazyce

jevů

Nářečí, národní jazyk
O řeči a jazyku
jazykovědné
Nářečí, národní jazyk
jevy
Nářečí, národní jazyk
Procvičování sloves
jazykem
Nářečí, národní jazyk
Věta podmětná
jazykověda
Nářečí, národní jazyk
jiného
Souvětí souřadné a podřadné

jazykovědci
Věta podmětná
jeviští
Věta podmětná
jazykové
Vedlejší věta přípustkováO řeči a jazyku
jazykovědě
Vedlejší věta přípustková
jehměsto
Tvary podle vzoru píseň
jeteli
Skloňování přejatých slov
jarní
Přehled tříd a vzorů sloves
Vedlejší znaky v popisu
jemu
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
jich
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Stručný životopis
jakýž
Slohový výcvik
jejíž
Slohový výcvik
Vedlejší znaky v popisu
jejímaž
Základní složky vyprávění
jakýmaž
Základní složky vyprávění
jimiž
Základní složky vyprávění
jiný
Vedlejší znaky v popisu
Cvičení se slovy
Souřadné spojení větných členů
jazyků
Cvičení se slovy
Zvláštní skloňování
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
jazyky
Cvičení se slovy
Věta podmětná
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
jazyku
Jazykový rozbor
O řeči a jazyku
jemné
Jazykový rozbor
jevu
Jazykový rozborjádro
Jazykový rozbor
Krácení podstatných kmen
jazykovým
Procvičování tvaru jmen
O řeči a jazyku
jadérko
Krácení podstatných kmen
jakékoli
Skloňování jmen míst a svátků
jaksepatří
Skloňování jmen míst a svátků
jménech
Skloňování jmen míst a svátků
jiráskovo
Procvičování sloves
jaká
Slovenský jazyk
Výtah z ukázky
jirka
Slovenský jazyk
jmennou
Slovenský jazyk
Věta hlavní a vedlejší
jmenného
Slovenský jazyk
jakou
Slovenský jazyk

Věta hlavní a vedlejší
Věta přívlastková
Základní složky vyprávění
jakmile
Slovenský jazyk
jakým
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věta hlavní a vedlejší
jaké
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věta hlavní a vedlejší
Zvláštní skloňování
jakého
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Zvláštní skloňování
jitka
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
jestliže
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Podřadné souvětí
Souřadné spojení větných členů
Interpunkce vět
jeli
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
jana
Základní složky vyprávění
jakých
Výtah z ukázky
jakožto

jiní

jiráska

jazykových

O řeči a jazyku
Slohový popis předmětu
jazykovou
O řeči a jazyku
jazykovědy
O řeči a jazyku
jazykovému
Nářečí, národní jazyk
jméně
Věta hlavní a vedlejší
jak…
Věta přívlastková
jenže
Souřadné spojení větných členů
jistotou
Souřadné spojení větných členů
jinou
Interpunkce vět
jed.č
Podstatná jména konkrétní
jelikož
Zvláštní skloňování
jsme/uděláme
Slovesný vid
jazykového
Slohový popis předmětu
jestli
Stručný životopis
kritérií
Začátek a konec souvětí
Podřadné souvětí
kritérium
Začátek a konec souvětí
kompetence
Začátek a konec souvětí
kontextu
Souvětí souřadné a podřadné

kořenem
Věta doplňková
Krácení podstatných kmen
klasifikace
Grafické znázornění věty
Podřadné souvětí
končící
Grafické znázornění věty
Zvláštní skloňování
kecy
Grafické znázornění věty
Skloňování přejatých slov
kynout
Odporovací význam
kýta
Odporovací význam
kikirikí
Odporovací význam
kykyryký
Odporovací význam
kaši
Odporovací význam
kategorie
Spojování vět
Žádost o povolení
Cvičení se slovy
Tvary podle vzoru píseň
kuře
Souřadné spojení větných členů
Tvary podle vzoru píseň
kost
Souřadné spojení větných členů

Tvary podle vzoru píseň
Skloňování přejatých slov
Stručný životopis
kurzívou
Souřadné spojení větných členů
kolísají
Souřadné spojení větných členů
kostmi
Souřadné spojení větných členů

králem
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
koncovky
Podstatná jména abstraktní
Skloňování přejatých slov
Tvary podle vzoru píseň
Krácení podstatných kmen
kmeni
Podstatná jména abstraktní

koncovek
Podstatná jména abstraktní
kombinace
Skloňování přejatých slov
Přehled tříd a vzorů sloves
koli
Skloňování přejatých slov
koliv
Skloňování přejatých slov
každý…
Skloňování přejatých slov
kardinální
Slovesný vid
konrkétního
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
korespondence

kosti

kostí

kostem

kostech

kodifikace
Věta podmětná
každé
Podřadné souvětí
konkrétní
Podstatná jména abstraktní
kámen
Podstatná jména abstraktní
křoví
Podstatná jména konkrétní
Procvičování sloves
každém
Tvary podle vzoru píseň
koncovkách
Skloňování přejatých slov
Přehled tříd a vzorů sloves
košili
Skloňování přejatých slov
košilí
Skloňování přejatých slov
kostelích
Skloňování přejatých slov
koncovce
Skloňování přejatých slov
Přehled tříd a vzorů sloves
kozí
Přehled tříd a vzorů sloves
kozími
Přehled tříd a vzorů sloves
kontrolu
Kolísání v slovesných tvarech
kontrola.při
Kolísání v slovesných tvarech
kurzorem
Kolísání v slovesných tvarech
kontrolou.tak
Kolísání v slovesných tvarech
kdokoli
Slovenský jazyk
kdosi
Slovenský jazyk
kdož
Slohový výcvik
kategorii
Stručný životopis
kryje
Žádost o povolení
kupuje
Žádost o povolení
kategorií
Cvičení se slovy
Podřadné souvětí
Přehled tříd a vzorů sloves
knižní


Věty příčinné a účelové
Stručný životopis
kývu

kývám

kmenem

kondicionálu

kmene

Přehled tříd a vzorů sloves
koncovkami

koncem

komunikaci

konverzace

komponuje

klauzulích
Věta podmětná
kontextovém
Jazykový rozbor
konatelská
Kolísání podstatných jmen
kadeřník,…
Kolísání podstatných jmen
kmen
Tvary podle vzoru píseň
kořen
Tvary podle vzoru píseň
koncovka
Tvary podle vzoru píseň
Krácení podstatných kmen
krácení
Tvary podle vzoru píseň
Krácení podstatných kmen
k->č
Krácení podstatných kmen
krátkozraký
Skloňování jmen míst a svátků
konstatováním
Slovesa nedokonavá
koncové
Přehled tříd a vzorů sloves
knih
Procvičování sloves
koho
Slovenský jazyk
Věta hlavní a vedlejší
knížku
Slovenský jazyk
kudy
Slovenský jazyk
kudy.
Slovenský jazyk
král
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.

křičel
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
koupila
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
kdyby
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
končí
Základní složky vyprávění
Věta hlavní a vedlejší
Věta přívlastková
karel
Základní složky vyprávění
kroků
Výtah z ukázky
kompozice

konat

konala

kroniky.

kontaktní

konci

kompozicí

korespondenci

kladou

kulturu
O řeči a jazyku
kultury
O řeči a jazyku
komu
Věta hlavní a vedlejší
kvetla
Věta přívlastková
kočku
Věta doplňková
koťaty
Věta doplňková
každého
Podřadné souvětí
kopulativní
Spojování vět
kauzální
Souřadné spojení větných členů
konkluzívní
Souřadné spojení větných členů
kolik
Interpunkce vět
kotě
Podstatná jména abstraktní
křeček
Podstatná jména abstraktní
krása
Podstatná jména abstraktní
kalhoty
Podstatná jména konkrétní
kapka
Podstatná jména konkrétní
kávy
Podstatná jména konkrétní
knihu
Slovesný vid
končit
Slovesný vid
komunikace
Základní složky vyprávění
komunikačními
Základní složky vyprávění
kanály
Základní složky vyprávění
lingvisté
Grafické znázornění věty
lučina
Odporovací význam
látková
Spojování vět
Podstatná jména konkrétní
liší
Souřadné spojení větných členů
Slovesa nedokonavá
lze.
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
leda
Skloňování přejatých slov
libovolně
Skloňování přejatých slov
lidi
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
logické


linka

lese

logiky
Nářečí, národní jazyk
lingvistiky
Nářečí, národní jazyk
lidské
Nářečí, národní jazyk
lingvistice
Nářečí, národní jazyk
Cvičení se slovy
lexikální
Vedlejší věta přípustková
lehce
Vedlejší věta přípustková
lidé
Souvětí souřadné

láska
Podstatná jména abstraktní
listí
Podstatná jména konkrétní
listů
Podstatná jména konkrétní
lampy
Skloňování přejatých slov
lesích
Skloňování přejatých slov
leckdo
Slovenský jazyk
lecco
Slovenský jazyk
lidského
Základní složky vyprávění
l-ové

lingvistickými
Věta podmětná
literatuře
Věty příčinné a účelové

lesostep
Skloňování jmen míst a svátků
lesem
Skloňování jmen míst a svátků
Obsah učiva II.
lesa
Slovenský jazyk
lépe
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
lidí
Nářečí, národní jazyk
lháře
Souřadné spojení větných členů
loďstvo
Podstatná jména konkrétní
látku
Podstatná jména konkrétní
latiny
Zvláštní skloňování
luna
Stručný životopis
mateřský
Začátek a konec souvětí
mluvila
Začátek a konec souvětí
matka
Začátek a konec souvětí
mluvnici
Grafické znázornění věty
měkkou
Grafické znázornění věty
mylná
Grafické znázornění věty
měkkým
Grafické znázornění věty
měchýř
Odporovací význam
měchy
Odporovací význam
měkký
Odporovací význam
Slovesa nedokonavá
měkké
Odporovací význam

Skloňování přejatých slov
Přehled tříd a vzorů sloves
Vedlejší znaky v popisu
Slovesa vzoru tiskne
muži
Odporovací význam

Slovenský jazyk
mlčí
Odporovací význam
mechanické
Spojování vět
město
Souřadné spojení větných členů
Tvary podle vzoru píseň
Skloňování přejatých slov
Skloňování jmen míst a svátků
moře
Souřadné spojení větných členů
Tvary podle vzoru píseň
Skloňování přejatých slov
mnohá
Souřadné spojení větných členů
mužský
Souřadné spojení větných členů
Cvičení a procvičování
myslet
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.

mívat
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
modální
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
moci
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
muset
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
možno
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
minulý
Podstatná jména abstraktní
Žádost o povolení
Cvičení se slovy
minulého
Podstatná jména abstraktní

Slovenský jazyk
minulé
Podstatná jména abstraktní

minulému
Podstatná jména abstraktní
málokdy
Skloňování přejatých slov
multiplikativní
Slovesný vid
mnohokrát
Slovesný vid
místa
Procvičování sloves

Vedlejší znaky v popisu
místo
Procvičování sloves
Věta podmětná
Vlastní a osobní jména
míry
Procvičování sloves
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
míru
Procvičování sloves
O řeči a jazyku
maminka
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
myslíme
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
myšlenku
Stručný životopis
Spojování vět
mezery

musíme

Výtah z ukázky
Podřadné souvětí
mobil

množné


Žádost o povolení
Cvičení se slovy
Podstatná jména konkrétní
muže

muži,-ovi

mužem

muži,-ové

mužů

mužům

muži!,-ové

mužích

metodologických
Nářečí, národní jazyk
matematiky
Nářečí, národní jazyk
matematické
Nářečí, národní jazyk
mluvívá
Nářečí, národní jazyk
mluvená
Věta podmětná
mluvčí
Věta podmětná
Cvičení se slovy
mající
Vedlejší věta přípustková
mluvnicky
Podřadné souvětí
Interpunkce vět
mluvnickou
Podřadné souvětí
Cvičení se slovy
mrtvou
Souvětí souřadné
můžeme
Podstatná jména abstraktní
Cvičení a procvičování
Věty příčinné a účelové
Výtah z ukázky
Interpunkce vět
Zvláštní skloňování
množství
Podstatná jména konkrétní
Zvláštní skloňování
myslel
Tvary podle vzoru píseň
mýdly
Skloňování přejatých slov
mužského
Slovesa nedokonavá
Kolísání podstatných jmen
Zvláštní skloňování
mrzutý
Slovesa nedokonavá
mladý
Slovesa nedokonavá
Přehled tříd a vzorů sloves
Kolísání v slovesných tvarech
Vedlejší znaky v popisu
Tvary podle vzoru píseň
malý
Slovesa nedokonavá
malé
Slovesa nedokonavá
mrak
Přehled tříd a vzorů sloves
měkkých
Kolísání v slovesných tvarech
mnou
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
mluvnické
Žádost o povolení
Tvary podle vzoru píseň
maže
Žádost o povolení

Slovesa vzoru tiskne
mine
Žádost o povolení
mluvnice
Cvičení se slovy
množného
Cvičení se slovy
Podstatná jména konkrétní
Slovenský jazyk
mnohosti
Cvičení se slovy
míře
Cvičení se slovy
modus
Cvičení se slovy
morfologii
Cvičení se slovy
mažu

mažou

maži

mohu,mohou

můžu

můžou

množném

Podstatná jména konkrétní
mluvený

mluvné

mluvené

mluvenost

monologické

mívají

města
Druhy vedlejších vět
měst
Druhy vedlejších vět
městům
Druhy vedlejších vět
městech
Druhy vedlejších vět
městy
Druhy vedlejších vět
mluvčího
Grafické znázornění věty
Souvětí souřadné
Přehled tříd a vzorů sloves
Slohový popis předmětu
modalitu
Grafické znázornění věty
míst
Kolísání podstatných jmen
morfémů
Krácení podstatných kmen
mění
Krácení podstatných kmen
měkčení
Krácení podstatných kmen
motivovanost
Vlastní a osobní jména
motivovaná
Vlastní a osobní jména
málomluvný
Skloňování jmen míst a svátků
modalita
Přehled tříd a vzorů sloves
myšlení
Přehled tříd a vzorů sloves
mistra
Slovenský jazyk
místní
Slovenský jazyk
Nářečí, národní jazyk
Věta hlavní a vedlejší
měrová
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věta hlavní a vedlejší
modelem

model

můžete

myslí

mívá

mnohdy

morálně

mrštíkové

mládeže
O řeči a jazyku
možnostech
O řeči a jazyku
masivním
Nářečí, národní jazyk
mluvu
Nářečí, národní jazyk
místních
Nářečí, národní jazyk
Podřadné souvětí
mateřštinu
Nářečí, národní jazyk
modálnost
Podřadné souvětí
myšlenek
Spojování vět
mn.č
Podstatná jména konkrétní
mouka
Podstatná jména konkrétní
mléko
Podstatná jména konkrétní
maskulina
Zvláštní skloňování
muzea
Zvláštní skloňování
minulosti
Slovesný vid
mluvnických
Přehled tříd a vzorů sloves
maza-l
Slovesa vzoru tiskne
mluví
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
metodu
Základní složky vyprávění
množstvím
Základní složky vyprávění
modrojas
Stručný životopis
minerálka
Stručný životopis
nejčastěji
Začátek a konec souvětí
Podstatná jména konkrétní
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slovenský jazyk
Procvičování sloves

Věta přívlastková
naučil
Začátek a konec souvětí
nejvýznamněji
Začátek a konec souvětí
nejvíc
Začátek a konec souvětí
nemají
Souvětí souřadné a podřadné
Věta podmětná
neřídí
Věta hlavní, interpunkce
níže
Věta hlavní, interpunkce
Kolísání v slovesných tvarech
nepárovými
Věta hlavní, interpunkce
nedochází
Věta hlavní, interpunkce
namísto
Věta hlavní, interpunkce
nohavica
Grafické znázornění věty
nepodléhaly
Grafické znázornění věty
nachýlit
Odporovací význam
nohy
Odporovací význam
Základní složky vyprávění
nynější
Odporovací význam
neohebná
Spojování vět
Souvětí souřadné
neurčité
Spojování vět
Žádost o povolení
nespisovnost
Spojování vět
nejznámější
Souřadné spojení větných členů
nalézt
Souřadné spojení větných členů
následujícím
Souřadné spojení větných členů
nikoli
Souřadné spojení větných členů
Grafické znázornění věty
neživotný
Souřadné spojení větných členů

Tvary podle vzoru píseň
nádraží
Souřadné spojení větných členů
nějakého
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.

nechat
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
nutno
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
nedokonavých
Podstatná jména abstraktní
neurčitá
Skloňování přejatých slov
Slovenský jazyk
naopak
Skloňování přejatých slov
Podstatná jména abstraktní
Cvičení se slovy
Souřadné spojení větných členů
nadkategorie
Skloňování přejatých slov
negativa
Skloňování přejatých slov
nijaký
Skloňování přejatých slov
Slovenský jazyk
ničí
Skloňování přejatých slov
Slovenský jazyk
nářadí
Slovesný vid
násobné
Slovesný vid
násobek
Slovesný vid
nahoře
Procvičování sloves
nahoru
Procvičování sloves

náhodou
Procvičování sloves
nositele
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
nevyjádřený
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
nikoho
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
nějakou
Slovenský jazyk

Podstatná jména konkrétní
neurčitý
Stručný životopis
nepodstatného

náčrtky

neboli
Věta podmětná
nese
Vedlejší věta přípustková
Žádost o povolení
Slovesa vzoru tiskne
němuž
Souvětí souřadné

našli
Souvětí souřadné
nezvěstné
Souvětí souřadné
nemůžeme
Podstatná jména abstraktní
Interpunkce vět
nesla
Tvary podle vzoru píseň
nedobude
Tvary podle vzoru píseň
nespisovné
Skloňování přejatých slov
navzájem
Slovesa nedokonavá
neklikejte
Kolísání v slovesných tvarech
najetím
Kolísání v slovesných tvarech
najděte
Kolísání v slovesných tvarech
napsána
Kolísání v slovesných tvarech
nej-/nejmladší
Kolísání v slovesných tvarech
něho
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
němu
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slohový popis předmětu
někdo
Slovenský jazyk
Vedlejší znaky v popisu
Cvičení se slovy
něčí
Slovenský jazyk
Vedlejší znaky v popisu
nohama
Základní složky vyprávění
netvoří
Základní složky vyprávění
nepravidelné
Vedlejší znaky v popisu
nesklonné
Vedlejší znaky v popisu
nevyjadřují
Žádost o povolení
nedokonavý
Žádost o povolení
Slovesný vid
neohraničený
Žádost o povolení
nedokonavá
Proslov
následujících
Proslov
nedokonavé
Proslov
Slovesný vid
naleznete
Cvičení se slovy
numerus
Cvičení se slovy
nerozlišují
Cvičení se slovy
Slovenský jazyk
následnosti
Cvičení se slovy
nenetština
Cvičení se slovy
n/t-ové

novém

nepřipravený

neoficiální

neutrální

Jazykový rozbor
Přehled tříd a vzorů sloves
neexistovaly
Cvičení a procvičování
nemalé
Věty příčinné a účelové
nikoliv
Věty příčinné a účelové
nahradit
Věty příčinné a účelové
neohebný
Grafické znázornění věty
náladu
Souvětí souřadné
názvy
Procvičování tvaru jmen
Kolísání podstatných jmen
Procvičování sloves

Podstatná jména abstraktní
Stručný životopis
nutnost
Procvičování tvaru jmen
nástrojař
Kolísání podstatných jmen
nástrojů
Kolísání podstatných jmen
nositelé
Kolísání podstatných jmen
nazývá
Tvary podle vzoru píseň
Užití krátkých vět
novému
Tvary podle vzoru píseň
něhož
Vlastní a osobní jména
nemotivovaná
Vlastní a osobní jména
nenaznačují
Vlastní a osobní jména
novinách
Vlastní a osobní jména
Procvičování sloves
nerovná
Skloňování jmen míst a svátků
nepravé
Skloňování jmen míst a svátků
nevlastní
Skloňování jmen míst a svátků
navíc
Slovesa nedokonavá
Podřadné souvětí
nevyčerpává
Slovesa nedokonavá
neproniká
Slovesa nedokonavá
našem
Přehled tříd a vzorů sloves
napjaté
Procvičování sloves
namáhavé
Procvičování sloves
nesnadné
Procvičování sloves
nápisy
Procvičování sloves
nouze
Procvičování sloves
národní
Procvičování sloves
nezbytné
Slovenský jazyk
nezbytná
Slovenský jazyk
nahrazuje
Slovenský jazyk
Věta hlavní a vedlejší
Interpunkce vět
nechěl
Slovenský jazyk
nechtěl
Slovenský jazyk
nevěděla
Slovenský jazyk
následuje
Slovenský jazyk
nepřijedeš
Slovenský jazyk
nemocný
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
nepřišel
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
neodjel
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
navzdory
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
neuspěl
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
najít
Výtah z ukázky
neznamená
Výtah z ukázky
nachází
Výtah z ukázky
neshodný
Obsah učiva II.
neshoduje
Obsah učiva II.
nerestriktivní

nezbytný

nezužuje

neshodné

napínavý

návod

nehrají

někde

nějaká

narození

neuváděli

národnostním

náboženství

nejde

nehledaných

naučný

náročný

neodborníkům

nepřístupný

nevyznají

neovládají

neužívá

novin

nadpisy

národního

nářečí

Nářečí, národní jazyk
neobyčejně

neliší

nápadněji

nenásilnou
O řeči a jazyku
nesprávné
O řeči a jazyku
naší
Nářečí, národní jazyk
nejrůznějších
Nářečí, národní jazyk
nivelizačních
Nářečí, národní jazyk
názory
Nářečí, národní jazyk
nářeční
Nářečí, národní jazyk
nevede
Nářečí, národní jazyk
nesetkaly
Nářečí, národní jazyk
nepíšeme
Věta hlavní a vedlejší
narušena
Podřadné souvětí
nesporným
Podřadné souvětí
nedořešeny
Podřadné souvětí
nejzávažnějším
Podřadné souvětí
nadto
Podřadné souvětí
Souřadné spojení větných členů
nechtěli
Spojování vět
nejen-ale
Souřadné spojení větných členů
nejen-nýbrž
Souřadné spojení větných členů
nevěřili
Souřadné spojení větných členů
našel
Souřadné spojení větných členů
nesoulad
Souřadné spojení větných členů
nemůže
Souřadné spojení větných členů
neučil
Souřadné spojení větných členů
nervózní
Souřadné spojení větných členů
nedařilo
Souřadné spojení větných členů
nehospodárně
Souřadné spojení větných členů
neschopnost
Podstatná jména abstraktní
narozeniny
Podstatná jména konkrétní
neutra
Zvláštní skloňování
nezaměnitelné
Vlastní a osobní jména
nijak
Slovesný vid
nedá
Slovesný vid
nes-l
Slovesa vzoru tiskne
nejsilnější
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
nejbližší
Slovenský jazyk
nejstarším
Základní složky vyprávění
nástrojem
Základní složky vyprávění
nejhutnější
Základní složky vyprávění
nejživější
Základní složky vyprávění
názornost
Vedlejší znaky v popisu
nezachycujeme
Výtah z ukázky
nepřímo
Výtah z ukázky
nepřímá
Výtah z ukázky
názvosloví
Stručný životopis
nakupuju
Stručný životopis
označován
Začátek a konec souvětí
osoba
Začátek a konec souvětí
Spojování vět
Žádost o povolení
Cvičení se slovy
Základní složky vyprávění
ovládaný
Začátek a konec souvětí
opozitum
Souvětí souřadné a podřadné
označuje
Souvětí souřadné a podřadné
Podstatná jména konkrétní
opačného
Souvětí souřadné a podřadné
obojetné.[3][4]
Grafické znázornění věty
obojetnou
Grafické znázornění věty
Slovesa nedokonavá
odůvodněné
Grafické znázornění věty
označujících
Odporovací význam
označují
Odporovací význam
Slovesný vid
Podstatná jména konkrétní
Souvětí souřadné
ohebná
Spojování vět
odvozováním
Spojování vět
Krácení podstatných kmen
odděleny
Souřadné spojení větných členů
Spojování vět
osobě
Podstatná jména abstraktní
Slovenský jazyk
Základní složky vyprávění
odpadají
Podstatná jména abstraktní
osobních
Podstatná jména abstraktní
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou

ohebný
Podstatná jména konkrétní
osobní
Skloňování přejatých slov
Slovenský jazyk


Vlastní a osobní jména
onen
Skloňování přejatých slov
Slovenský jazyk
Vedlejší znaky v popisu
ordinální
Slovesný vid
osmý
Slovesný vid
obdobné
Slovesný vid
obojí
Slovesný vid
obojího
Slovesný vid
odpovídá
Procvičování sloves
odkdy
Procvičování sloves
Slovenský jazyk
Věta hlavní a vedlejší
odkud
Procvičování sloves
Slovenský jazyk
Věta hlavní a vedlejší
otázku
Procvičování sloves
Výtah z ukázky
otázkou
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Základní složky vyprávění
oběd.
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
oběd
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
okolností
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Jazykový rozbor
objevuje
Žádost o povolení
osob

Podstatná jména abstraktní
Vlastní a osobní jména
osobu

Žádost o povolení
Cvičení se slovy
odlišovat

objektu

Slohový výcvik
opatřit

odvolací

o)pánu,-ovi

občané

o)pánech

obyvatelé

odvětví
Nářečí, národní jazyk
oblasti
Nářečí, národní jazyk


obory
Nářečí, národní jazyk
osvojováním
Nářečí, národní jazyk
oborů
Nářečí, národní jazyk
obecně
Souvětí souřadné a podřadné
Přehled tříd a vzorů sloves
Nářečí, národní jazyk
odborníkem
Souvětí souřadné a podřadné
ovlivněna
Věta podmětná
oblastí
Věta podmětná
Věty příčinné a účelové
osobností
Věta podmětná
ortoepie
Věta podmětná
odpovídala
Vedlejší věta přípustková
obuvi
Skloňování přejatých slov
obuví
Skloňování přejatých slov
obilí
Skloňování přejatých slov
obilím
Skloňování přejatých slov
orli
Skloňování přejatých slov
orly
Skloňování přejatých slov
odlišují
Slovesa nedokonavá
označte
Kolísání v slovesných tvarech
obrázek,kde
Kolísání v slovesných tvarech
obrázek,druhý
Kolísání v slovesných tvarech
označujícími
Základní složky vyprávění
očima
Základní složky vyprávění
oznamovací
Žádost o povolení
Cvičení se slovy
Podřadné souvětí
ohraničený
Žádost o povolení
osoby
Žádost o povolení
Cvičení se slovy
Přehled tříd a vzorů sloves
Výtah z ukázky
objevují
Cvičení se slovy
odchylky
Cvičení se slovy
omezené
Cvičení se slovy
období
Cvičení se slovy
opakování
Cvičení se slovy
odlišnost
Cvičení se slovy
os.jed.č

os.mn.č

označované

opisného

odstavec

odsazeném

okraje

optickým

obsahové

Přehled tříd a vzorů sloves
oficiální

odborných

obou
Cvičení a procvičování
Druhy vedlejších vět

oběma
Cvičení a procvičování
Druhy vedlejších vět
Základní složky vyprávění
obvyklém
Věta podmětná
obyčejných
Věta podmětná
odstínění
Jazykový rozbor
odborné
Procvičování tvaru jmen


Stručný životopis
opozice
Procvičování tvaru jmen
odborným
Procvičování tvaru jmen
odvozování
Kolísání podstatných jmen
Tvary podle vzoru píseň
Krácení podstatných kmen
Vlastní a osobní jména
odvozeném
Tvary podle vzoru píseň
odvozená
Krácení podstatných kmen
odvozené
Krácení podstatných kmen
odvozeno
Krácení podstatných kmen
odvozeného
Krácení podstatných kmen
Vlastní a osobní jména
obměně
Krácení podstatných kmen
opírají
Vlastní a osobní jména
opírá
Vlastní a osobní jména
orientaci
Vlastní a osobní jména
obyvatel
Skloňování jmen míst a svátků
Nářečí, národní jazyk
obranyschopný
Skloňování jmen míst a svátků
okamžik
Skloňování jmen míst a svátků
odlišnou
Přehled tříd a vzorů sloves
oznamovacích
Přehled tříd a vzorů sloves
Podřadné souvětí
objektivní
Přehled tříd a vzorů sloves
objektem
Přehled tříd a vzorů sloves
otázkách
Přehled tříd a vzorů sloves
očekávání
Procvičování sloves
opatrně
Procvičování sloves
označení
Procvičování sloves
otázka
Slovenský jazyk
Obsah učiva II.
obloha
Slovenský jazyk
Spojování vět
omluvila
Slovenský jazyk
oblíbila
Slovenský jazyk
ošetřuje
Slovenský jazyk
ovoce
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
otázce
Výtah z ukázky
Souřadné spojení větných členů
odděluje

obratech

obraz

odlišit

odpovídajících

odborném


oznámení


obsahovat

obvykle

Interpunkce vět
oddělení

Nářečí, národní jazyk
oslovené

ochraně

odborových

organizacích

otázek

obchodních

objevy

odborný

Vedlejší znaky v popisu
Stručný životopis
obchodním

obsahuje

Spojování vět
oživuje

otázkám

obrazných

obecné

obraznost

ovlivnit
O řeči a jazyku
obrátit
O řeči a jazyku
obrozovat
Nářečí, národní jazyk
opravdový
Nářečí, národní jazyk
obavami
Nářečí, národní jazyk
orientované
Nářečí, národní jazyk
odporovací
Věta hlavní a vedlejší
Souřadné spojení větných členů
odjel
Věta přívlastková
obdivovali
Věta přívlastková
obsahovými
Podřadné souvětí
obsahových
Podřadné souvětí
oznamovacími
Podřadné souvětí
obsahovou
Podřadné souvětí
obtížná
Podřadné souvětí
obsahově
Spojování vět
Souřadné spojení větných členů
obsah
Souřadné spojení větných členů
omezení
Souřadné spojení větných členů
odkazem
Souřadné spojení větných členů
ozvala
Souřadné spojení větných členů
okno
Podstatná jména abstraktní
obyvatelstvo
Podstatná jména konkrétní
ohledu
Podstatná jména konkrétní
os...
Zvláštní skloňování
ohraničená
Slovesný vid
odeslat
Slovesný vid
odešlu
Slovesný vid
odesílat
Slovesný vid
odesílám
Slovesný vid
označit
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
ovlivňování
Slovenský jazyk
odehrává
Základní složky vyprávění
obličeje
Výtah z ukázky
odborná
Stručný životopis
odborného
Stručný životopis
obecnou
Stručný životopis
prostředí
Začátek a konec souvětí
podílela
Začátek a konec souvětí
používaný
Začátek a konec souvětí
protikladného
Souvětí souřadné a podřadné
popřípadě
Souvětí souřadné a podřadné
protějšek
Souvětí souřadné a podřadné
příbuzná
Věta doplňková
Krácení podstatných kmen
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
předpony
Věta hlavní, interpunkce
Skloňování přejatých slov
Slovesný vid
psaní
Věta hlavní, interpunkce
Souvětí souřadné a podřadné
pravidly
Věta hlavní, interpunkce
popsanými
Věta hlavní, interpunkce
patřičnou
Věta hlavní, interpunkce
problematická
Věta hlavní, interpunkce
předpona
Věta hlavní, interpunkce
Krácení podstatných kmen
pečlivé
Věta hlavní, interpunkce
pravopisu
Grafické znázornění věty
Souvětí souřadné a podřadné
O řeči a jazyku
překlasifikoval
Grafické znázornění věty
polovině
Grafické znázornění věty
platného
Grafické znázornění věty
původu
Grafické znázornění věty
Skloňování jmen míst a svátků

píše
Grafické znázornění věty
Odporovací význam
Skloňování přejatých slov
Přehled tříd a vzorů sloves
případů
Grafické znázornění věty
podstatná
Grafické znázornění věty
Podstatná jména konkrétní
Skloňování přejatých slov
Věta podmětná
Tvary podle vzoru píseň
Užití krátkých vět

Podstatná jména abstraktní
Zvláštní skloňování
prvním
Grafické znázornění věty
Proslov
pádu
Grafické znázornění věty
Souřadné spojení větných členů
Slovesa nedokonavá
Základní složky vyprávění
Slovenský jazyk
Výtah z ukázky
Věta přívlastková
přídavná
Grafické znázornění věty
Slovesa nedokonavá
Užití krátkých vět

překlasifikováno
Grafické znázornění věty
poradna
Grafické znázornění věty
považuje
Grafické znázornění věty
Jazykový rozbor
pravděpodobné
Grafické znázornění věty
pravděpodobně
Grafické znázornění věty
především
Grafické znázornění věty
Cvičení a procvičování
Přehled tříd a vzorů sloves
O řeči a jazyku
Zvláštní skloňování
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
předseda
Grafické znázornění věty
Souřadné spojení větných členů
Tvary podle vzoru píseň
podvzorům
Grafické znázornění věty
písmenech
Odporovací význam
pravopisně
Odporovací význam
pozn
Odporovací význam
Skloňování přejatých slov
pravidlo
Odporovací význam
Věty příčinné a účelové
pomnožná
Spojování vět
Podstatná jména konkrétní
přejatých
Spojování vět
Zvláštní skloňování
pravopis
Spojování vět
Souvětí souřadné a podřadné
Slovenský jazyk
poznávat
Spojování vět
příslovečné
Spojování vět
Věta hlavní a vedlejší
prostý
Spojování vět

Vedlejší znaky v popisu
předložkový
Spojování vět
podřadicí-pozor
Spojování vět
platnost
Spojování vět
Skloňování přejatých slov
Vedlejší věta přípustková
Grafické znázornění věty

Souřadné spojení větných členů
podstatných
Souřadné spojení větných členů
Podstatná jména konkrétní
Skloňování přejatých slov
Kolísání podstatných jmen
publikace
Souřadné spojení větných členů
píseň
Souřadné spojení větných členů

Tvary podle vzoru píseň
Skloňování přejatých slov
přičemž
Souřadné spojení větných členů
podvzory
Souřadné spojení větných členů
pádech
Souřadné spojení větných členů
paňáca
Souřadné spojení větných členů
plnovýznamová
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
předmětová
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
předmět
Jazykový rozbor

Stručný životopis
Obsah učiva I.
Vedlejší znaky v popisu
Věta přívlastková
předložkově
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
pádě
Jazykový rozbor
Souvětí souřadné
Obsah učiva I.
Věty příčinné a účelové
Obsah učiva II.
psát
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
peníze
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
pojí
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
Věty příčinné a účelové
Skloňování jmen míst a svátků
předmětem
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
Věta přívlastková
posadit
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
použít
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
pomocná
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
povinnost
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
počít
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
používají
Podstatná jména abstraktní
Základní složky vyprávění
Věta podmětná
préteritum
Podstatná jména abstraktní
příčestí
Podstatná jména abstraktní

přítomných
Podstatná jména abstraktní
podmětu
Podstatná jména abstraktní
Slovenský jazyk
Souvětí souřadné

Základní složky vyprávění
přítomný
Podstatná jména abstraktní
Žádost o povolení
Cvičení se slovy
prezens
Podstatná jména abstraktní
používá
Podstatná jména abstraktní

Zvláštní skloňování
Stručný životopis
přítomnému
Podstatná jména abstraktní
přítomného
Podstatná jména abstraktní
Přehled tříd a vzorů sloves
přídavné
Podstatná jména konkrétní
Souvětí souřadné
Slovesa nedokonavá
Procvičování sloves
podstatného
Podstatná jména konkrétní
Skloňování přejatých slov
Slovesný vid

přívlastku
Podstatná jména konkrétní
personalia
Skloňování přejatých slov
přivlastňovací
Skloňování přejatých slov
Slovenský jazyk
Slohový výcvik
posesiva
Skloňování přejatých slov
přípony
Skloňování přejatých slov
počítaná
Skloňování přejatých slov
počet
Slovesný vid
Podstatná jména konkrétní
Cvičení se slovy

Spojování vět
pojmenovávají
Slovesný vid
polovina
Slovesný vid
pořadí
Slovesný vid


přídavného
Slovesný vid
příslovce
Slovesný vid
Procvičování sloves
Užití krátkých vět

Vedlejší znaky v popisu
ponožky
Slovesný vid
patero
Slovesný vid
povlečení
Slovesný vid
pomnožným
Slovesný vid
převážně
Slovesný vid

Zvláštní skloňování
pětkrát
Slovesný vid
podílné
Slovesný vid
podíl
Slovesný vid
probíhá
Procvičování sloves
Žádost o povolení
příčiny
Procvičování sloves
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věta hlavní a vedlejší
příčinu
Procvičování sloves
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
proč
Procvičování sloves
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věta hlavní a vedlejší
podmět
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slovenský jazyk
Stručný životopis
Žádost o povolení
Základní složky vyprávění
Vedlejší znaky v popisu
Věta hlavní a vedlejší
původce
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
ptáme
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slovenský jazyk
Základní složky vyprávění
Obsah učiva I.
Interpunkce vět
pádovou
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Výtah z ukázky
podstatným
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Obsah učiva II.
Věta přívlastková
přídavným
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
poznáme
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slovesa nedokonavá
Spojování vět
přísudku
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slovenský jazyk
Stručný životopis
Věta hlavní a vedlejší
přesně
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
přísudek
Slovenský jazyk
Základní složky vyprávění
Užití krátkých vět
Vedlejší znaky v popisu
Interpunkce vět
podstatě
Slovenský jazyk
Výtah z ukázky
přisuzuje
Slovenský jazyk
podmětem
Slovenský jazyk
Žádost o povolení
Cvičení se slovy
Základní složky vyprávění
podmětů
Stručný životopis
petr
Stručný životopis
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
pavel
Stručný životopis
přísudek…
Stručný životopis
podmětové-mají
Stručný životopis
podmětovou
Stručný životopis
přísudkovou
Stručný životopis
příběh

posloupnosti

píšeme


přímou

píší

popisu
Vedlejší znaky v popisu
popisVedlejší znaky v popisu
popisy


předmětů

pracovních


postupů

podstatné

Procvičování sloves
Výtah z ukázky
Obsah učiva II.

Věta hlavní a vedlejší
Zvláštní skloňování
představu


popisovaném

papíry

předtisknout

pána

Zvláštní skloňování
pánu,-ovi

pane

pánem

páni,-ové

pánů

pánům

pány

páni!,-ové

písně

písni

písní

písním

písních

písněmi

Přehled tříd a vzorů sloves
posledních
Nářečí, národní jazyk
projevuje
Nářečí, národní jazyk
postupech
Nářečí, národní jazyk
prostředky
Nářečí, národní jazyk

Procvičování tvaru jmen
Přehled tříd a vzorů sloves

Stručný životopis
počítačové
Nářečí, národní jazyk
psycholingvistika
Nářečí, národní jazyk
psychickými
Nářečí, národní jazyk
procesy
Nářečí, národní jazyk
podoby
Souvětí souřadné a podřadné
příslušnou
Souvětí souřadné a podřadné
pravopisem
Souvětí souřadné a podřadné
použitým
Věta podmětná
původem
Věta podmětná
považováno
Vedlejší věta přípustková
Základní složky vyprávění
přemístitelnou
Vedlejší věta přípustková
případně
Vedlejší věta přípustková
O řeči a jazyku
Výtah z ukázky
pragmatický
Vedlejší věta přípustková
příčinou
Vedlejší věta přípustková
pozná
Podřadné souvětí
přesunout
Podřadné souvětí
plnovýznamové
Podřadné souvětí
pokládali
Souvětí souřadné
Souřadné spojení větných členů
přechodník
Souvětí souřadné
představují
Podstatná jména abstraktní
papír
Podstatná jména abstraktní
pocit
Podstatná jména abstraktní
představivost.
Podstatná jména abstraktní
ptactvo
Podstatná jména konkrétní
ptáků
Podstatná jména konkrétní
pojmenovává
Podstatná jména konkrétní
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
pomůcka
Tvary podle vzoru píseň
přestože
Tvary podle vzoru píseň
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
pravý
Tvary podle vzoru píseň
postavil
Tvary podle vzoru píseň
počínání
Tvary podle vzoru píseň
přihlíželi
Tvary podle vzoru píseň
penězi
Skloňování přejatých slov
poli
Skloňování přejatých slov
polí
Skloňování přejatých slov
polím
Skloňování přejatých slov
polích
Skloňování přejatých slov
podst
Skloňování přejatých slov
Kolísání podstatných jmen
Tvary podle vzoru píseň
Vlastní a osobní jména
plazi
Skloňování přejatých slov
psovi
Skloňování přejatých slov
plazy
Skloňování přejatých slov
puncy
Skloňování přejatých slov
placy
Skloňování přejatých slov
plachý
Slovesa nedokonavá
prázdný
Slovesa nedokonavá
přídavných
Přehled tříd a vzorů sloves
Kolísání v slovesných tvarech
Tvary podle vzoru píseň
psích
Přehled tříd a vzorů sloves
procvičování
Kolísání v slovesných tvarech
prvního
Kolísání v slovesných tvarech
předponou
Kolísání v slovesných tvarech
připojují
Slohový výcvik
párové
Základní složky vyprávění
počitatelné
Stručný životopis
počítaný
Stručný životopis
pěti
Stručný životopis
Přehled tříd a vzorů sloves
pěťú
Stručný životopis
převahu
Stručný životopis
přívlastek
Stručný životopis
Vedlejší znaky v popisu
Obsah učiva II.

Věta přívlastková
pronikl
Stručný životopis
proběhl
Žádost o povolení
probíhat
Žádost o povolení
Cvičení se slovy
podmiňovací
Žádost o povolení
Cvičení se slovy
probíhající
Žádost o povolení
Nářečí, národní jazyk
Slovesný vid
příslušejících
Žádost o povolení
peče
Žádost o povolení
Slovesa vzoru tiskne
prosí
Žádost o povolení
Slovesa vzoru prosí
posluchač
Cvičení se slovy
protikladu
Cvičení se slovy
probíhal/probíhá/bude
Cvičení se slovy
předminulý
Cvičení se slovy
předpřítomný
Cvičení se slovy
předbudoucí
Cvičení se slovy
předčasnosti
Cvičení se slovy
probíhání
Cvičení se slovy
podobně
Cvičení se slovy
Vlastní a osobní jména
Nářečí, národní jazyk
popisuje
Cvičení se slovy
Věta doplňková
přítomném

pláču

pláčou

pláči

považovány

přítomné

přítomným

pomůže

pomohu

pomohou

pomůžu

pomůžou

Slovesný vid
pomoz

pomozme

pomozte

participium

pomocného

perfekta

přišel

Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věta přívlastková
podmiňovacího

pasivní

pomocným

pasiva

psaného


projevuprostředkem

projev


primárně

proslov

přednáška

připravený

projevech


Stručný životopis
prostě

Cvičení a procvičování
Věta podmětná

projevy


Výtah z ukázky
písemné

publicistice

podobě


promluvových

pásmech

postav

polopřímé

písemný

psaný

psaná

publicistických

připravené

přímý

představy

O řeči a jazyku
promyšleně

přizpůsobené

podívejme
Cvičení a procvičování
pojetími
Věta podmětná
používané
Věta podmětná
pravopise
Věty příčinné a účelové
potíže
Věty příčinné a účelové
předložka
Věty příčinné a účelové
Vedlejší věta přípustková
Výtah z ukázky
pádem
Věty příčinné a účelové

použitím
Věty příčinné a účelové

předložky
Věty příčinné a účelové
povrchu
Věty příčinné a účelové
pryč
Věty příčinné a účelové
podílí
Vedlejší věta přípustková
předložek
Vedlejší věta přípustková
předložkových
Vedlejší věta přípustková
partikule
Grafické znázornění věty
početné
Grafické znázornění věty
pocity
Souvětí souřadné
překvapení
Souvětí souřadné
pleasure
Souvětí souřadné
podobným
Jazykový rozbor
přejaté
Procvičování tvaru jmen
Zvláštní skloňování
profesionalismů
Procvičování tvaru jmen
podstatnou
Procvičování tvaru jmen
přírůstku
Procvičování tvaru jmen
prostředkům
Procvičování tvaru jmen
O řeči a jazyku
přejatým
Procvičování tvaru jmen
pozornost
Procvičování tvaru jmen
O řeči a jazyku
příponami
Kolísání podstatných jmen
Tvary podle vzoru píseň
prostředků
Kolísání podstatných jmen
Přehled tříd a vzorů sloves

Nářečí, národní jazyk
pozemšťan…
Kolísání podstatných jmen
pojmenování
Kolísání podstatných jmen


prodejna
Kolísání podstatných jmen
podatelna…
Kolísání podstatných jmen
přechýlená
Kolísání podstatných jmen
poslankyně
Kolísání podstatných jmen
příd
Tvary podle vzoru píseň
ponechá
Tvary podle vzoru píseň
připojením
Krácení podstatných kmen
příslušné
Krácení podstatných kmen
přešla
Krácení podstatných kmen
prostředky-afixy
Krácení podstatných kmen
přípona
Krácení podstatných kmen
prefix
Krácení podstatných kmen
popisná
Vlastní a osobní jména
převažují
Vlastní a osobní jména
panelárna
Vlastní a osobní jména
pojmenovávající
Vlastní a osobní jména
panely
Vlastní a osobní jména
přechodný
Skloňování jmen míst a svátků
pouhý
Skloňování jmen míst a svátků
pravé
Skloňování jmen míst a svátků
pozoruhodný
Skloňování jmen míst a svátků
podstat
Skloňování jmen míst a svátků
plní
Slovesa nedokonavá
promluvy
Slovesa nedokonavá
poznání
Slovesa nedokonavá

Základní složky vyprávění
promluvách
Slovesa nedokonavá
problematiku
Slovesa nedokonavá
pozornosti
Slovesa nedokonavá
přacích
Přehled tříd a vzorů sloves
postoje
Přehled tříd a vzorů sloves
postoj
Přehled tříd a vzorů sloves
O řeči a jazyku
přistupují
Přehled tříd a vzorů sloves
plnící
Přehled tříd a vzorů sloves
parno
Procvičování sloves
prší
Procvičování sloves
plížícího
Procvičování sloves
prásk
Procvičování sloves
přírodní
Procvičování sloves

píchá
Procvičování sloves
přátelé!
Procvičování sloves
podmětná
Slovenský jazyk
Věta hlavní a vedlejší
pádová
Slovenský jazyk
příklad: kdo
Slovenský jazyk
pravda
Slovenský jazyk
Souřadné spojení větných členů
přísudková
Slovenský jazyk
Věta hlavní a vedlejší
příklad: obloha
Slovenský jazyk
poznámka
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
předmětná
Slovenský jazyk
Věta hlavní a vedlejší
pádové
Slovenský jazyk
Výtah z ukázky
Věta hlavní a vedlejší
Věta přívlastková
příklad: řekl
Slovenský jazyk
prozradil
Slovenský jazyk
předmětné
Slovenský jazyk
ptát
Slovenský jazyk
přívlastková
Slovenský jazyk
Věta hlavní a vedlejší
Věta přívlastková
příklad: půjčila
Slovenský jazyk
půjčila
Slovenský jazyk
příklad: učeň
Slovenský jazyk
příslovečná
Slovenský jazyk
Vedlejší znaky v popisu
Obsah učiva I.
příklad: vrátil
Slovenský jazyk
půjdeme
Slovenský jazyk
půjdme
Slovenský jazyk
příklad: počkám
Slovenský jazyk
počkám
Slovenský jazyk
příklad: udělal
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
počítal
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
příklad: zlata
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
příčinná
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věta hlavní a vedlejší
poněvadž
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
příklad: nepřišel
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
plete
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
příslovečnou
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
předešli
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
příklad: chvátal
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
příčinnou
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
podmínková
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věta hlavní a vedlejší
příklad: kdyby
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
pěkné
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
přijde-li
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
přípustková
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věta hlavní a vedlejší
příklad: přišel
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
predikát
Základní složky vyprávění
pozvána
Základní složky vyprávění
přísudkem
Užití krátkých vět
přehled
Vedlejší znaky v popisu
Zvláštní skloňování
postupně
Výtah z ukázky

Nářečí, národní jazyk
pozici
Výtah z ukázky
prahy
Obsah učiva II.
poruší

psaném

půjdeš

předložkovým

podatpopisovanéhopředmětupřehledy

pracovního

postupu


Vedlejší znaky v popisu
postup

Slohový popis předmětu
přesnost

pozvání

plakátu

pozvánky

příjmení

Vlastní a osobní jména
problém

personální

personálnímu

pojem

politických

postojích

přesvědčení

posluchače


příběhem

připraví

poznatky

prakticky

požadavky

Nářečí, národní jazyk
práce

přesné

Vlastní a osobní jména
poučení

práci

přesnosti

propracovanou

projevů

O řeči a jazyku
pojmově

pracích

popularizačních

publicistiocký

publikací

poučit

přesvědčit

politicky

publicistické

působivé

přitažlivými

postavení

pobělohorské

poezii

popředí

prohloubit
O řeči a jazyku
probudit
O řeči a jazyku
pořadů
O řeči a jazyku
pokoušejí
O řeči a jazyku
pravou
O řeči a jazyku
přeceňovaného
O řeči a jazyku
působením
Nářečí, národní jazyk
proces
Nářečí, národní jazyk
přiznat
Nářečí, národní jazyk
pocházejí
Nářečí, národní jazyk
prarodičů
Nářečí, národní jazyk
postupovaly
Nářečí, národní jazyk
praxi
Nářečí, národní jazyk
podstatném
Věta hlavní a vedlejší
poměry
Věta hlavní a vedlejší
poměru
Věta hlavní a vedlejší
Slohový popis předmětu
příčinný
Věta hlavní a vedlejší
Souřadné spojení větných členů
přívlastkováotázka
Věta přívlastková
pokyn
Věta přívlastková
předmětnáotázky
Věta přívlastková
podřadné
Podřadné souvětí
Interpunkce vět
příslovečně
Podřadné souvětí
poněkud
Podřadné souvětí
přistupuje
Podřadné souvětí
přínosem
Podřadné souvětí
připojovány
Podřadné souvětí
příslovci
Podřadné souvětí
přesnější
Podřadné souvětí
postižení
Podřadné souvětí
postojovou
Podřadné souvětí
počtu
Spojování vět
Interpunkce vět
přísudků
Spojování vět
Interpunkce vět
poměr
Spojování vět
Souřadné spojení větných členů
prosté
Spojování vět
přiřazení
Spojování vět
pršet
Spojování vět
popírá
Souřadné spojení větných členů
protiklad
Souřadné spojení větných členů
platit
Souřadné spojení větných členů
příčinného
Souřadné spojení větných členů
podává
Souřadné spojení větných členů
pytlák
Souřadné spojení větných členů
pýcha
Podstatná jména abstraktní
plavání
Podstatná jména abstraktní
přátelství
Podstatná jména abstraktní
pořídil
Podstatná jména konkrétní
prádlo
Podstatná jména konkrétní
pivo
Podstatná jména konkrétní
plná
Podstatná jména konkrétní
pozměněný
Podstatná jména konkrétní
přinesl
Podstatná jména konkrétní
přezdívky
Vlastní a osobní jména
průběžně
Slovesný vid
příponě
Slovesný vid
padat
Slovesný vid
podobného
Přehled tříd a vzorů sloves
pek-l
Slovesa vzoru tiskne
prosi-l
Slovesa vzoru prosí
podskupinu
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
prostoru
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
pojmenována
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
příbuznosti
Slovenský jazyk
pravidelnější
Slovenský jazyk
přechodníků
Slovenský jazyk
příběhů
Základní složky vyprávění
příběhy
Základní složky vyprávění
pokladnicemi
Základní složky vyprávění
přežití
Základní složky vyprávění
poznávání
Základní složky vyprávění
představit
Základní složky vyprávění
předávány
Základní složky vyprávění
příkladů
Základní složky vyprávění
postupy
Slohový popis předmětu
popisný
Slohový popis předmětu
příznačný
Slohový popis předmětu
prac
Vedlejší znaky v popisu
přiléhavost
Vedlejší znaky v popisu
povahu
Výtah z ukázky
povahové
Výtah z ukázky
pojmenovávat
Výtah z ukázky
přímo
Výtah z ukázky
přímá
Výtah z ukázky
popisované
Výtah z ukázky
podáváme
Výtah z ukázky
potřebné
Výtah z ukázky
přecházíme
Výtah z ukázky
povahy
Výtah z ukázky
publistický
Stručný životopis
příznačné
Stručný životopis
politická
Stručný životopis
poesii
Stručný životopis
poetismy
Stručný životopis
poryv
Stručný životopis
psaných
Stručný životopis
pokoj
Stručný životopis
rozšířenějších
Začátek a konec souvětí
různými
Souvětí souřadné a podřadné
ryba
Odporovací význam
rorýs
Odporovací význam
rudý
Odporovací význam
rod,vid
Spojování vět
růže
Souřadné spojení větných členů

Tvary podle vzoru píseň
Skloňování přejatých slov
Zvláštní skloňování
růžemi
Souřadné spojení větných členů

rodič
Souřadné spojení větných členů
rikša
Souřadné spojení větných členů
reflexivního
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
reflexíva
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
rozlišuje
Podstatná jména abstraktní
Cvičení se slovy


rodu
Podstatná jména abstraktní
Slovenský jazyk
Tvary podle vzoru píseň
Slovesa nedokonavá

Obsah učiva II.
Zvláštní skloňování
rozlišují
Podstatná jména konkrétní
Cvičení se slovy

rody
Podstatná jména konkrétní
Slovenský jazyk
rodem
Podstatná jména konkrétní

rozvíjí
Podstatná jména konkrétní
Nářečí, národní jazyk
Slovenský jazyk
Výtah z ukázky
Věta hlavní a vedlejší
relativa
Skloňování přejatých slov
reflexiva
Skloňování přejatých slov
roli
Slovesný vid


ráno
Procvičování sloves
Tvary podle vzoru píseň
Krácení podstatných kmen
rozlišujeme
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slovenský jazyk
Kolísání v slovesných tvarech
Interpunkce vět
Slohový popis předmětu
rozhlase
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
rozvité
Stručný životopis
Procvičování sloves
různých

Cvičení se slovy
Vedlejší věta přípustková
Krácení podstatných kmen
Zvláštní skloňování
rubrikami

růži

Tvary podle vzoru píseň
růží

růžím

růžích

rozvojem
Nářečí, národní jazyk
rozšiřování
Nářečí, národní jazyk
rozporu
Souvětí souřadné a podřadné
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Souřadné spojení větných členů
roviny
Vedlejší věta přípustková
různorodost
Vedlejší věta přípustková
rozvíjen
Podřadné souvětí
rodě
Souvětí souřadné
Obsah učiva II.
ryzí
Přehled tříd a vzorů sloves
rukama
Základní složky vyprávění
rozkazovací
Žádost o povolení
Cvičení se slovy

rozdělují
Proslov
rozštěpena
Cvičení se slovy
rozlišovat
Cvičení se slovy
relativní
Cvičení se slovy
ruska
Cvičení se slovy
rodovými

rovněž

relativně
Grafické znázornění věty
radost
Souvětí souřadné
rozčlenitelný
Tvary podle vzoru píseň
radix
Tvary podle vzoru píseň
ranní
Tvary podle vzoru píseň
Krácení podstatných kmen
rodina
Krácení podstatných kmen
rozeznáváme
Vlastní a osobní jména
ruka
Vlastní a osobní jména
rozšířený
Skloňování jmen míst a svátků
rozložit
Skloňování jmen míst a svátků
rozmanité
Slovesa nedokonavá
rozlišení
Slovesa nedokonavá
rozvažovací
Slovesa nedokonavá
rozkazovacích
Přehled tříd a vzorů sloves
rákosím
Procvičování sloves
rameni
Procvičování sloves
rozvíjející
Vedlejší znaky v popisu

rychlé
Obsah učiva II.
rozsah

rodinný

rasovém

různý

rozhodnutí

různá

rozmluvy

různým

rozmanitý

rytmus

rodičů
Nářečí, národní jazyk
rozvíjeno
Věta přívlastková
rozsahu
Podřadné souvětí
rovných
Spojování vět
rozhodl
Souřadné spojení větných členů
rozmyslíš
Souřadné spojení větných členů
rázu
Souřadné spojení větných členů
rána
Souřadné spojení větných členů
rozhodneme
Zvláštní skloňování
rodná
Vlastní a osobní jména
rozdíl
Slovesný vid
rozdělujeme
Přehled tříd a vzorů sloves
rozdílů
Přehled tříd a vzorů sloves
rozdíly
Slovenský jazyk
rysům
Výtah z ukázky
říkat
Odporovací význam
řadové
Slovesný vid
řadu

Jazykový rozbor
říkáme

Souvětí souřadné
řadě
Nářečí, národní jazyk
řeči
Věta podmětná


Výtah z ukázky
řadou
Vedlejší věta přípustková
řídí

řádku

řečnických


řady
Jazykový rozbor
řečnické
Slovesa nedokonavá
říká
Slovenský jazyk
Základní složky vyprávění
Nářečí, národní jazyk
Souřadné spojení větných členů
řekl
Slovenský jazyk
řídící
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věta hlavní a vedlejší
Věta doplňková
Podřadné souvětí
Interpunkce vět
řečeno
Výtah z ukázky
řeky
Obsah učiva II.
řečtiny
Zvláštní skloňování
státu
Začátek a konec souvětí
státního
Začátek a konec souvětí
slovo
Souvětí souřadné a podřadné
Vedlejší věta přípustková
Podřadné souvětí
Podstatná jména konkrétní
Tvary podle vzoru píseň
Krácení podstatných kmen
Vlastní a osobní jména
Slovenský jazyk
Výtah z ukázky
Věta doplňková
slova
Souvětí souřadné a podřadné
Věta doplňková
Věta hlavní, interpunkce
Odporovací význam
Spojování vět
Podřadné souvětí
Podstatná jména abstraktní
Slohový výcvik
Souvětí souřadné
Jazykový rozbor
Tvary podle vzoru píseň
Krácení podstatných kmen
Vlastní a osobní jména
Skloňování jmen míst a svátků
Přehled tříd a vzorů sloves
Výtah z ukázky
Podstatná jména konkrétní
Zvláštní skloňování
Stručný životopis
společným
Věta doplňková
spodoby
Věta hlavní, interpunkce
splývají
Věta hlavní, interpunkce
správa
Věta hlavní, interpunkce
sběh
Věta hlavní, interpunkce
souhláskami
Věta hlavní, interpunkce
spodobě
Věta hlavní, interpunkce
svolat
Věta hlavní, interpunkce
slabičných
Věta hlavní, interpunkce
splývá
Věta hlavní, interpunkce
souhlásku
Grafické znázornění věty
Slovesa nedokonavá
skutečnosti
Grafické znázornění věty
Cvičení se slovy
souhláskou.[3][5]
Grafické znázornění věty
slovech
Grafické znázornění věty
slov
Grafické znázornění věty
Spojování vět
Věta podmětná
Vedlejší věta přípustková
Slohový výcvik
Krácení podstatných kmen
Skloňování jmen míst a svátků
Výtah z ukázky

Podstatná jména konkrétní
Zvláštní skloňování
Stručný životopis
skica
Grafické znázornění věty
souhlásky
Odporovací význam
suchý
Odporovací význam
sušit
Odporovací význam
sluší
Odporovací význam
skloňování
Spojování vět
Souřadné spojení větných členů
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Vedlejší znaky v popisu
Cvičení a procvičování
Druhy vedlejších vět
Tvary podle vzoru píseň
Krácení podstatných kmen
Zvláštní skloňování
stupňování
Spojování vět
Kolísání v slovesných tvarech
slovesa
Spojování vět
Jazykový rozbor
Podstatná jména abstraktní
Žádost o povolení
Proslov
Cvičení se slovy
Obsah učiva I.


Věta podmětná
Užití krátkých vět

Podřadné souvětí
Slovesný vid
Přehled tříd a vzorů sloves
Vedlejší znaky v popisu
spřežky
Spojování vět
Skloňování jmen míst a svátků
souřadicí
Spojování vět
stavení
Souřadné spojení větných členů
Tvary podle vzoru píseň
Skloňování přejatých slov
stroj
Souřadné spojení větných členů

Tvary podle vzoru píseň
Skloňování přejatých slov
Slovenský jazyk
soudce
Souřadné spojení větných členů
Tvary podle vzoru píseň
seznamu
Souřadné spojení větných členů
sestaveném
Souřadné spojení větných členů
student
Souřadné spojení větných členů
samostatný
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
sobě
Jazykový rozbor
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Obsah učiva I.
Vedlejší věta přípustková
Spojování vět
synovi
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
slzet
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
stavová
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
stav
Jazykový rozbor
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.

stavu
Jazykový rozbor
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Cvičení se slovy
Obsah učiva I.

stárnout
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
spojení
Jazykový rozbor
Žádost o povolení
Základní složky vyprávění
Stručný životopis
Obsah učiva I.

Vedlejší věta přípustková
Skloňování jmen míst a svátků
Spojování vět
slovesem
Jazykový rozbor
Slovenský jazyk
Proslov
Obsah učiva I.

Základní složky vyprávění
sponová
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
stát
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
Grafické znázornění věty
Slovenský jazyk
smět
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
sloves
Podstatná jména abstraktní
Žádost o povolení
Kolísání podstatných jmen
Věta přívlastková
Podřadné souvětí
Slovesný vid
Přehled tříd a vzorů sloves
Slovenský jazyk
slovní
Podstatná jména konkrétní
Vedlejší věta přípustková
Grafické znázornění věty
Jazykový rozbor
Procvičování tvaru jmen
Krácení podstatných kmen
Vlastní a osobní jména
Skloňování jmen míst a svátků
Užití krátkých vět
Slovenský jazyk
Stručný životopis
shoduje
Podstatná jména konkrétní
Slovenský jazyk
Souvětí souřadné
Základní složky vyprávění
Obsah učiva II.
shodného
Podstatná jména konkrétní
si,se
Skloňování přejatých slov
sotva
Skloňování přejatých slov
samý
Skloňování přejatých slov
svůj…
Skloňování přejatých slov
souborové
Slovesný vid
syntakticky
Slovesný vid
sterý
Slovesný vid
shora
Procvičování sloves

slovními
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
slovesný
Slovenský jazyk
Žádost o povolení
Cvičení se slovy
Přehled tříd a vzorů sloves
Procvičování sloves
Základní složky vyprávění
sponou
Slovenský jazyk
Základní složky vyprávění
Užití krátkých vět
skladební
Slovenský jazyk
syntaktickou
Stručný životopis
souvětí
Žádost o povolení
Podřadné souvětí
Spojování vět
Interpunkce vět
souřadnosti-koordinace
Žádost o povolení
samotnou

Podstatná jména konkrétní
setkáváme

Nářečí, národní jazyk
schématy

stroje

stroji

strojem

strojů

strojům

strojích

souvislosti
Nářečí, národní jazyk

sdělovací
Nářečí, národní jazyk

souvisí
Nářečí, národní jazyk
Výtah z ukázky
sociolingvistika
Nářečí, národní jazyk
soustavně
Nářečí, národní jazyk
souvisejícími
Nářečí, národní jazyk
spisovného
Souvětí souřadné a podřadné
Věta podmětná
systémem
Souvětí souřadné a podřadné
státní
Souvětí souřadné a podřadné
skupinou
Souvětí souřadné a podřadné
správná
Věta podmětná
součástí
Věta podmětná
Interpunkce vět
správné
Věta podmětná
Věty příčinné a účelové
Zvláštní skloňování
skupina
Vedlejší věta přípustková
Krácení podstatných kmen
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
straně
Vedlejší věta přípustková
slovům
Vedlejší věta přípustková
struktury
Podřadné souvětí
spojují
Podřadné souvětí
shoda
Souvětí souřadné
Vedlejší věta přípustková
sedí
Souvětí souřadné
stolu
Souvětí souřadné
shrbený
Souvětí souřadné
shrbená
Souvětí souřadné
sáhnout
Podstatná jména abstraktní
strom
Podstatná jména abstraktní
Základní složky vyprávění
strach
Podstatná jména abstraktní
Spojování vět
skupinu
Podstatná jména konkrétní
stejných
Podstatná jména konkrétní
soubor
Podstatná jména konkrétní
souhrn
Podstatná jména konkrétní
stejného
Podstatná jména konkrétní
stromořadí
Podstatná jména konkrétní
stromů
Podstatná jména konkrétní
stálo
Tvary podle vzoru píseň
stepmi
Skloňování přejatých slov
soukolími
Skloňování přejatých slov
stavby
Skloňování přejatých slov
Věta podmětná
slovy
Skloňování přejatých slov
Základní složky vyprávění
sklepích
Skloňování přejatých slov
skloňujeme
Slovesa nedokonavá
Zvláštní skloňování
starý
Slovesa nedokonavá
sokolí
Přehled tříd a vzorů sloves
soví
Přehled tříd a vzorů sloves
sokolímu
Přehled tříd a vzorů sloves
správnou
Kolísání v slovesných tvarech
Výtah z ukázky

stejný
Kolísání v slovesných tvarech
stupeň
Kolísání v slovesných tvarech
sebou
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
skupiny
Slohový výcvik
Výtah z ukázky
střídá
Slohový výcvik
správným
Základní složky vyprávění
skloň
Vedlejší znaky v popisu
substantivní
Stručný životopis
skloňovaly
Stručný životopis
stál
Stručný životopis
smyslóv
Stručný životopis
staré
Stručný životopis
substantivum
Stručný životopis
specifická
Stručný životopis
slovesné
Žádost o povolení
Věta podmětná
Procvičování sloves
slovesná
Žádost o povolení
slovesných
Žádost o povolení
Cvičení se slovy

Přehled tříd a vzorů sloves
sází
Žádost o povolení
Slovesa vzoru prosí
sloveso
Proslov
Slovenský jazyk
Věta hlavní a vedlejší
související
Cvičení se slovy
systému
Cvičení se slovy

struktura
Cvičení se slovy
složitější
Cvičení se slovy
Spojování vět
skrze
Cvičení se slovy
sypu

sypám

slovesného


sekundárně

sdělovacích

Nářečí, národní jazyk
stylizované

sdělných

situaci


slohově

stylizuje

spisovné

Cvičení a procvičování

stylově

setkat
Cvičení a procvičování
Věty příčinné a účelové
s/se
Věty příčinné a účelové
sama
Vedlejší věta přípustková
syntaktické
Vedlejší věta přípustková
sémantické
Vedlejší věta přípustková
stavbě
Vedlejší věta přípustková
syntaktických
Vedlejší věta přípustková
signalizuje
Grafické znázornění věty
slovce
Souvětí souřadné
surprise
Souvětí souřadné
synonyma
Jazykový rozbor
souznačná
Jazykový rozbor
stejným
Jazykový rozbor
Krácení podstatných kmen
stylistickém
Jazykový rozbor
synonymních
Jazykový rozbor
synonymickou
Jazykový rozbor
stylisticky
Jazykový rozbor
složkou
Procvičování tvaru jmen
smyslu
Procvičování tvaru jmen
spisovnost/nespisovnost
Procvičování tvaru jmen
smetiště
Kolísání podstatných jmen
slovotvorným
Tvary podle vzoru píseň
slovnímu
Tvary podle vzoru píseň
strážný
Tvary podle vzoru píseň
skloňuje
Tvary podle vzoru píseň
slově
Tvary podle vzoru píseň
Skloňování jmen míst a svátků
střídají
Tvary podle vzoru píseň
slovotvorný
Krácení podstatných kmen
Vlastní a osobní jména
společná
Krácení podstatných kmen
slovotvorné
Krácení podstatných kmen
sufix
Krácení podstatných kmen
schod
Krácení podstatných kmen
schůdek
Krácení podstatných kmen
souhlásek
Krácení podstatných kmen
slovních
Skloňování jmen míst a svátků
stepí…
Skloňování jmen míst a svátků
složek
Skloňování jmen míst a svátků
Slohový popis předmětu
sebekritika
Skloňování jmen míst a svátků
spojeny
Skloňování jmen míst a svátků
Spojování vět
stereodeska
Skloňování jmen míst a svátků
soustavněji
Slovesa nedokonavá
spokojujeme
Slovesa nedokonavá
snahu
Přehled tříd a vzorů sloves
sdělování
Přehled tříd a vzorů sloves
sněží
Procvičování sloves
stýská
Procvičování sloves
stavy
Procvičování sloves
spojovací
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
sponové
Slovenský jazyk
Věta hlavní a vedlejší
slovese
Slovenský jazyk
Věta hlavní a vedlejší
smyslového
Slovenský jazyk
sejdeme
Slovenský jazyk
spojuje
Slovenský jazyk
spokojený
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
stihl
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
salát
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
sněžilo
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
skladebnou
Základní složky vyprávění
spony
Základní složky vyprávění
Užití krátkých vět
spojena
Užití krátkých vět
stačí
Výtah z ukázky
slovem
Výtah z ukázky
shodný
Obsah učiva II.
stolní
Obsah učiva II.
smysl

sdělení


stran

spojeních

sedět

slíbil

schémata

statický

Vedlejší znaky v popisu
soustředěné

seřazení

slovník

stejné

stranách

sexuálním

subjektu

seznamuje

shrnující

styly

slohy

styku

styl

Stručný životopis
stavbou

speciální

složité

schopnost

společenským

správných

spisovný

složky

silně

snaží
O řeči a jazyku
sledují
Nářečí, národní jazyk
směrem
Nářečí, národní jazyk
skutečnost
Věta hlavní a vedlejší
slučovací
Věta hlavní a vedlejší
Spojování vět
slučovacím
Věta hlavní a vedlejší
spojkami
Věta hlavní a vedlejší
Věta doplňková
Spojování vět
stupňovací
Věta hlavní a vedlejší
Souřadné spojení větných členů
spojky
Věta přívlastková
Podřadné souvětí
Spojování vět
Souřadné spojení větných členů
sémantická
Podřadné souvětí
souřadné
Spojování vět
souvětích
Spojování vět
souřadicími
Spojování vět
syndeticky
Spojování vět
spojek
Spojování vět
samotě
Souřadné spojení větných členů
smířil
Souřadné spojení větných členů
sice-ale
Souřadné spojení větných členů
spát
Souřadné spojení větných členů
samostatná
Interpunkce vět
spojením
Interpunkce vět
soucit
Podstatná jména abstraktní
sníh
Podstatná jména konkrétní
sklenici
Podstatná jména konkrétní
sklenice
Podstatná jména konkrétní
skloňují
Zvláštní skloňování
skloňovat
Zvláštní skloňování
středního
Zvláštní skloňování
sloužící
Vlastní a osobní jména
spolehnout
Slovesný vid
skončit
Slovesný vid
spadnout
Slovesný vid
sáze-l
Slovesa vzoru prosí
sázej
Slovesa vzoru prosí
slovenska
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
souvislém
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
slovenštiny
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
slovenština
Slovenský jazyk
společného
Slovenský jazyk
stejně
Základní složky vyprávění
souvislostech
Základní složky vyprávění
směry
Základní složky vyprávění
slohové
Slohový popis předmětu
slohových
Slohový popis předmětu
slohový
Slohový popis předmětu
Výtah z ukázky
sujektivně
Vedlejší znaky v popisu
snaha
Vedlejší znaky v popisu
substantiva
Vedlejší znaky v popisu
schopnosti
Výtah z ukázky
stáří
Výtah z ukázky
specifické
Stručný životopis
scéna
Stručný životopis
stylu
Stručný životopis
společné
Stručný životopis
škále
Souvětí souřadné a podřadné
široký
Odporovací význam
špatně
Procvičování sloves
šíře
Nářečí, národní jazyk
školách
Věta podmětná
širším
Procvičování tvaru jmen
šlehač
Kolísání podstatných jmen
švagrová
Kolísání podstatných jmen
šelmu
Procvičování sloves
široké

širší
O řeči a jazyku
škole
Nářečí, národní jazyk
šetřila
Souřadné spojení větných členů
šálky
Podstatná jména konkrétní
šanci
Stručný životopis
tvrdé
Grafické znázornění věty
Odporovací význam

Skloňování přejatých slov
Slovesa nedokonavá
Přehled tříd a vzorů sloves
Slovesa vzoru tiskne
typech
Grafické znázornění věty
tácy
Grafické znázornění věty
Skloňování přejatých slov
trojvýchodná
Grafické znázornění věty
týkat
Odporovací význam
tvary
Spojování vět
Podstatná jména abstraktní
Slovesa nedokonavá
Základní složky vyprávění
Žádost o povolení


Cvičení a procvičování
Věta podmětná
Užití krátkých vět
Podstatná jména konkrétní
Zvláštní skloňování
tvarem
Spojování vět
Slovesný vid
Základní složky vyprávění
Cvičení se slovy
Podstatná jména konkrétní
tvarosloví
Spojování vět
tantum
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
troufnout
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
tvarů
Podstatná jména abstraktní
Přehled tříd a vzorů sloves
Slovenský jazyk
tvar
Podstatná jména abstraktní
Slovenský jazyk
Základní složky vyprávění
Stručný životopis
Cvičení se slovy
Cvičení a procvičování
Procvičování sloves
takový
Skloňování přejatých slov
Slovenský jazyk
Užití krátkých vět
tentýž
Skloňování přejatých slov
Slovenský jazyk
tvůj
Skloňování přejatých slov
Slovenský jazyk
tázací
Skloňování přejatých slov
Slovenský jazyk
Vedlejší znaky v popisu
Slovesa nedokonavá
Přehled tříd a vzorů sloves
Podřadné souvětí
tvořena
Skloňování přejatých slov
Vedlejší věta přípustková
Kolísání podstatných jmen
tázacího
Skloňování přejatých slov
totalizační
Skloňování přejatých slov
totožnost
Skloňování přejatých slov
třicet
Slovesný vid
troje
Slovesný vid
trojí
Slovesný vid
trojnásobný
Slovesný vid
tvaru
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slovenský jazyk

Základní složky vyprávění
techniky
Nářečí, národní jazyk
tradici
Věta podmětná
tvořící
Vedlejší věta přípustková
termín
Vedlejší věta přípustková
taková
Podstatná jména konkrétní
tvrdý
Slovesa nedokonavá
tvrdá
Slovesa nedokonavá
tvrdého
Slovesa nedokonavá
Vedlejší znaky v popisu
tvrdých.návod
Kolísání v slovesných tvarech
textu
Kolísání v slovesných tvarech
Slohový výcviktextem
Kolísání v slovesných tvarech
tebe
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Cvičení se slovy
tobě
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
tebou
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
tázacích
Slohový výcvik
Slovesa nedokonavá
Přehled tříd a vzorů sloves
těla
Základní složky vyprávění
tato,…
Vedlejší znaky v popisu
typu
Vedlejší znaky v popisu


Zvláštní skloňování
totéž
Vedlejší znaky v popisu
týká
Stručný životopis
třídu
Žádost o povolení
trpný
Žádost o povolení
třída
Žádost o povolení
Cvičení se slovy
Procvičování sloves
Slovesa vzoru tiskne
Slovesa vzoru prosí
tříd
Žádost o povolení
Přehled tříd a vzorů sloves
těmto
Žádost o povolení
třídám
Žádost o povolení
tiskne
Žádost o povolení
trpí
Žádost o povolení
Slovesa vzoru prosí
typicky
Cvičení se slovy
třetí
Cvičení se slovy
Slovesný vid
telugštině
Cvičení se slovy
tempus
Cvičení se slovy
tvoření

Krácení podstatných kmen
trpné

trpného

tímto

Nářečí, národní jazyk
textech

těmi
Cvičení a procvičování
Vlastní a osobní jména
takto
Věty příčinné a účelové
touto
Procvičování tvaru jmen
Interpunkce vět
termínům
Procvičování tvaru jmen
tvrdnutí
Krácení podstatných kmen
třídit
Vlastní a osobní jména
tvořeno
Vlastní a osobní jména
trojúhelník
Skloňování jmen míst a svátků
typy
Slovesa nedokonavá
Přehled tříd a vzorů sloves
typů
Přehled tříd a vzorů sloves
Zvláštní skloňování
tygra
Procvičování sloves
tyčí
Procvičování sloves
třesk
Procvičování sloves
tělesné
Procvičování sloves
titulky
Procvičování sloves
telegramy
Procvičování sloves
tajemsví
Slovenský jazyk
televizi
Slovenský jazyk
tudy
Slovenský jazyk
Nářečí, národní jazyk
tolik
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Interpunkce vět
třebaže
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
tenis
Obsah učiva II.
tabulky

tématu

Slohový popis předmětu
termíny


titul

trestné

terminologie

terminologii

tudíž
Věta hlavní a vedlejší
Souřadné spojení větných členů
třídění
Podřadné souvětí
teoretické
Podřadné souvětí
tázacími
Podřadné souvětí
tvrdil
Souřadné spojení větných členů
tvrzení
Souřadné spojení větných členů
themidy
Zvláštní skloňování
třídy
Přehled tříd a vzorů sloves
třídách
Přehled tříd a vzorů sloves
trpě-l
Slovesa vzoru prosí
temperament
Výtah z ukázky
trvalá
Stručný životopis
ťuhýk
Odporovací význam
určený
Začátek a konec souvětí
určité
Souvětí souřadné a podřadné
Spojování vět
Žádost o povolení
Věta podmětná

uvedenými
Věta hlavní, interpunkce
upozornili
Grafické znázornění věty
určování
Spojování vět
Výtah z ukázky
Slovesný vid
uvedeny
Souřadné spojení větných členů
ustálenou
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
umínit
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
umět
Jazykový rozbor

Obsah učiva I.
ustat
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
udělám
Podstatná jména abstraktní
ukazovací
Skloňování přejatých slov
Slovenský jazyk
užívané
Skloňování přejatých slov
určitém
Slovenský jazyk
Základní složky vyprávění
určen
Slovenský jazyk
udává

Cvičení se slovy
událostí

událost

uvozovek

učinit

užívajících
Nářečí, národní jazyk
užíváním
Nářečí, národní jazyk

uplatňují
Nářečí, národní jazyk

užité
Nářečí, národní jazyk
ustálený
Souvětí souřadné a podřadné
Vedlejší věta přípustková
uznáván
Souvětí souřadné a podřadné
užívaný
Souvětí souřadné a podřadné
určitým
Souvětí souřadné a podřadné
užívání
Souvětí souřadné a podřadné
udržována
Věta podmětná
ustálená
Vedlejší věta přípustková
uspokojivá
Vedlejší věta přípustková
usmívaje
Souvětí souřadné
usmívajíc
Souvětí souřadné
usmívajíce
Souvětí souřadné
učiteli
Skloňování přejatých slov
ukáže
Kolísání v slovesných tvarech
určí
Kolísání v slovesných tvarech
utvoříme
Kolísání v slovesných tvarech
uvádějí
Slohový výcvik
umře
Žádost o povolení
Slovesa vzoru tiskne
určete
Proslov
ukončeného

upravené

ucelené

uvědomit
Věty příčinné a účelové
Výtah z ukázky
určitou
Věty příčinné a účelové
uvozuje
Grafické znázornění věty
uvnitř
Grafické znázornění věty
určitých
Jazykový rozbor
umožňují
Jazykový rozbor
učitel
Kolísání podstatných jmen
usedlík
Kolísání podstatných jmen
učitelka
Kolísání podstatných jmen
Podstatná jména abstraktní
usnadňuje
Vlastní a osobní jména
uvědomíme
Vlastní a osobní jména
usoudíme
Vlastní a osobní jména
uniknout
Procvičování sloves
ulic
Procvičování sloves
uletěly
Slovenský jazyk
určení
Slovenský jazyk
Vedlejší znaky v popisu

ukazovali
Slovenský jazyk
ulice
Slovenský jazyk
udělal
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
udělej
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
unést
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
události
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
udělat
Slovenský jazyk
Výtah z ukázky
Obsah učiva I.
Slovesný vid
učil
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
určíte
Výtah z ukázky
ustálených


ucelený

uveřejnění

uvedeného

upozornění

užívá

Stručný životopis
určeny

užívají

umění

Základní složky vyprávění
uvádět
O řeči a jazyku
učebnice
Nářečí, národní jazyk
upadá
Nářečí, národní jazyk
uvozena
Věta doplňková
určovacími
Podřadné souvětí
určovací
Podřadné souvětí
unavená
Souřadné spojení větných členů
určujeme
Podstatná jména konkrétní
Přehled tříd a vzorů sloves
užitečný
Podstatná jména konkrétní
ukazovacího
Zvláštní skloňování
udělali
Slovesný vid
ukončený
Slovesný vid
umře-l
Slovesa vzoru tiskne
uskutečňují
Slohový popis předmětu
úplnostní
Skloňování přejatých slov
úmyslně
Procvičování sloves
úplně
Procvičování sloves

Slovesný vid
úřední

údaje


Výtah z ukázky
úřad

účelné

účastníků
Cvičení se slovy
území
Cvičení se slovy
úplnosti
Cvičení a procvičování
úměrnou
Procvičování tvaru jmen
úřednice
Kolísání podstatných jmen
úsilí
Přehled tříd a vzorů sloves
účelovou
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
účelová
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věta hlavní a vedlejší
účelem
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věta hlavní a vedlejší
účel
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.

úkolem

Podřadné souvětí
údajů

účinností

údaji

úvod

úřady

úředním

úplné

útvarů

úloze
O řeči a jazyku
ústavu
Nářečí, národní jazyk
úspěchem
Nářečí, národní jazyk
úvahu
Podřadné souvětí
úlohu
Podřadné souvětí
úklid
Podstatná jména abstraktní
územích
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
účinnou
Základní složky vyprávění
úvahový
Slohový popis předmětu
útvarech
Slohový popis předmětu
útvar
Výtah z ukázky
výchově
Začátek a konec souvětí
významu
Souvětí souřadné a podřadné
Skloňování jmen míst a svátků
Vedlejší znaky v popisu
významy
Souvětí souřadné a podřadné
významové
Souvětí souřadné a podřadné
Spojování vět
významů
Souvětí souřadné a podřadné
Jazykový rozbor
vztahuje
Souvětí souřadné a podřadné
Souvětí souřadné

významově
Věta doplňková
Spojování vět
Interpunkce vět
výslovnosti
Věta hlavní, interpunkce
Věta podmětná
vlivem
Věta hlavní, interpunkce
Nářečí, národní jazyk
výslovností
Věta hlavní, interpunkce
vyskytují
Věta hlavní, interpunkce
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
Cvičení a procvičování
výslovnost
Věta hlavní, interpunkce
Věta podmětná
Věty příčinné a účelové
varian
Věta hlavní, interpunkce
vzduch
Věta hlavní, interpunkce
vzoru
Grafické znázornění věty
Souřadné spojení větných členů
Skloňování přejatých slov
Slovesa nedokonavá
Přehled tříd a vzorů sloves
Vedlejší znaky v popisu
Stručný životopis

Zvláštní skloňování
vzorů
Grafické znázornění věty
Souřadné spojení větných členů
Skloňování přejatých slov
Žádost o povolení

Zvláštní skloňování
vlaky
Odporovací význam
věrný
Odporovací význam
vedle
Odporovací význam
Stručný životopis
Výtah z ukázky
vedoucí
Odporovací význam
vzor
Spojování vět
Slovesa nedokonavá
Žádost o povolení
Cvičení se slovy
Zvláštní skloňování
Přehled tříd a vzorů sloves
vědět
Spojování vět
vedlejších
Spojování vět
Věta hlavní a vedlejší
Podřadné souvětí
větného
Spojování vět
Vedlejší věta přípustková
vzory
Souřadné spojení větných členů

Tvary podle vzoru píseň
Přehled tříd a vzorů sloves
varianty
Souřadné spojení větných členů
Slohový výcvik
využívají
Souřadné spojení větných členů

vyznačeny
Souřadné spojení větných členů
voják
Souřadné spojení větných členů
věcný
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
význam
Jazykový rozbor
Vedlejší věta přípustková
Obsah učiva I.
Vlastní a osobní jména
Skloňování jmen míst a svátků
Slovenský jazyk
Podstatná jména konkrétní
vyjadřují
Jazykový rozbor
Slovesný vid
Slohový výcvik
Žádost o povolení
Cvičení se slovy
Obsah učiva I.
Souvětí souřadné
Procvičování sloves
vycházející
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
váží
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
vazbou
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
věnovat
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
Procvičování tvaru jmen
významovým
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
významového
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
vyjadřuje
Podstatná jména abstraktní
Procvičování sloves
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slovenský jazyk
Cvičení se slovy
Grafické znázornění věty
Tvary podle vzoru píseň
Přehled tříd a vzorů sloves
Základní složky vyprávění
Věta doplňková
Spojování vět
Slovesný vid
vlastnosti
Podstatná jména konkrétní
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou


Výtah z ukázky
vztahy
Podstatná jména konkrétní
Spojování vět
větě
Podstatná jména konkrétní
Vedlejší věta přípustková
Podřadné souvětí
Slovenský jazyk
Výtah z ukázky
Věta doplňková
Souřadné spojení větných členů
Interpunkce vět
vztažná
Skloňování přejatých slov
Slovenský jazyk
Slohový výcvik
Věta přívlastková
vymezovací
Skloňování přejatých slov
všichni
Skloňování přejatých slov
Vedlejší znaky v popisu
vyjadřující
Skloňování přejatých slov
Stručný životopis
Cvičení se slovy
vytýkající
Skloňování přejatých slov
věcí
Slovesný vid
Podstatná jména konkrétní
Podstatná jména abstraktní
vyjádřených
Slovesný vid
večer
Procvičování sloves
vyjadřovat
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
vyjádřen
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slovenský jazyk
Základní složky vyprávění
vyjádřený
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
vařila
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
vařil
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
všeobecný
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
všeobecně
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
vlastnost
Slovenský jazyk
věta
Stručný životopis
Kolísání v slovesných tvarech
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věta hlavní a vedlejší
Věta doplňková
Souřadné spojení větných členů
Interpunkce vět
větný
Stručný životopis
Podřadné souvětí
Grafické znázornění věty
Základní složky vyprávění
Vedlejší znaky v popisu
Spojování vět
Interpunkce vět
ven-podmět
Stručný životopis
věty
Stručný životopis
Podřadné souvětí
Slohový výcvik
Cvičení se slovy
Grafické znázornění věty
Slovesa nedokonavá
Procvičování sloves
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věta hlavní a vedlejší
Věta doplňková
Spojování vět
Souřadné spojení větných členů
Interpunkce vět
větné
Stručný životopis
Podřadné souvětí
Vedlejší znaky v popisu
vyšší
Žádost o povolení
Spojování vět
větami
Žádost o povolení
Věta hlavní a vedlejší
Podřadné souvětí
Spojování vět
vypravování

vyskytuje

výstižně

výstižný

volbavaše

vyřizuje

vybrat

vyřizování

vědními
Nářečí, národní jazyk
všímající
Nářečí, národní jazyk
vzájemných
Nářečí, národní jazyk
vztahů
Nářečí, národní jazyk
Podstatná jména abstraktní
výsledky
Nářečí, národní jazyk

vyhlášený
Souvětí souřadné a podřadné
vědeckou
Souvětí souřadné a podřadné
významným
Souvětí souřadné a podřadné
významnou
Souvětí souřadné a podřadné
vytváří
Věta podmětná
vzděláním
Věta podmětná
výjimečně
Vedlejší věta přípustková
vymezitelný
Vedlejší věta přípustková
vytvořena
Vedlejší věta přípustková
všem
Vedlejší věta přípustková
vztažena
Vedlejší věta přípustková
významová
Vedlejší věta přípustková
větnými
Podřadné souvětí
výstavbu
Podřadné souvětí
větným
Podřadné souvětí
vstoupí
Podřadné souvětí
větnou
Podřadné souvětí

věci
Podstatná jména abstraktní


Výtah z ukázky
vlasy.
Podstatná jména abstraktní
veselou
Tvary podle vzoru píseň
větvi
Skloňování přejatých slov
větví
Skloňování přejatých slov
větvích
Skloňování přejatých slov
větvemi
Skloňování přejatých slov
vrbami
Skloňování přejatých slov
veselý
Přehled tříd a vzorů sloves
veselým
Přehled tříd a vzorů sloves
veselých
Přehled tříd a vzorů sloves
veselými
Přehled tříd a vzorů sloves
využití:obrázky
Kolísání v slovesných tvarech
výuce
Kolísání v slovesných tvarech
vámi
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
všechen
Slovenský jazyk
Vedlejší znaky v popisu
vzažná
Slohový výcvik
vedlejší
Slohový výcvik
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věta hlavní a vedlejší
Věta doplňková
Spojování vět
Interpunkce vět
vztažné
Slohový výcvik
Podřadné souvětí
vztah
Slohový výcvik
Cvičení se slovy
Grafické znázornění věty
všechna
Slohový výcvik
výše
Stručný životopis
vyjadřovaly
Stručný životopis
vyjádřit
Žádost o povolení
Věty příčinné a účelové
vykonává
Žádost o povolení
vykonáván
Žádost o povolení
vidu
Proslov
Podřadné souvětí
většině
Cvičení se slovy
většiny
Cvičení se slovy
včetně
Cvičení se slovy

vyjádření
Cvičení se slovy

výsledek

vyznačená

vyznačuje

vázány

veřejný

vzniká

Interpunkce vět
vybírá

výrazové

vhodně

vyskloňujme
Cvičení a procvičování
výraz
Cvičení a procvičování
Jazykový rozbor
Výtah z ukázky
vlastně
Cvičení a procvičování
Nářečí, národní jazyk
vypadá
Cvičení a procvičování
vidíme
Cvičení a procvičování
vcelku
Věty příčinné a účelové
váže
Věty příčinné a účelové
Věta doplňková
výrazy
Věty příčinné a účelové
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Zvláštní skloňování
významem
Věty příčinné a účelové
Jazykový rozbor
Vlastní a osobní jména
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
variantě
Věty příčinné a účelové
větných
Vedlejší věta přípustková
výpovědi
Grafické znázornění věty
Kolísání v slovesných tvarech
větu
Grafické znázornění věty
Kolísání v slovesných tvarech

Interpunkce vět
vůli
Souvětí souřadné
vzájemně
Jazykový rozbor
výrazů
Jazykový rozbor

vytvářejí
Jazykový rozbor
vrstvu
Procvičování tvaru jmen
Stručný životopis
vznikající
Procvičování tvaru jmen
vzrůstá
Procvičování tvaru jmen
vysílačka
Kolísání podstatných jmen
výsledků
Kolísání podstatných jmen
výlisek
Kolísání podstatných jmen
vlastností
Kolísání podstatných jmen

Podstatná jména abstraktní
vaři(t)
Tvary podle vzoru píseň
vznik
Krácení podstatných kmen
vodárna
Vlastní a osobní jména
vyrábí
Vlastní a osobní jména
vodoléčba
Skloňování jmen míst a svátků
veletrh
Skloňování jmen míst a svátků
výstavbě
Slovesa nedokonavá
využití
Slovesa nedokonavá

vyjadřování
Přehled tříd a vzorů sloves

výsledkem
Přehled tříd a vzorů sloves
větách
Přehled tříd a vzorů sloves
Podřadné souvětí
Spojování vět
vidět
Procvičování sloves
vytáhnout
Procvičování sloves
vzduchu
Procvičování sloves
východ
Procvičování sloves
vymete
Slovenský jazyk
včely
Slovenský jazyk
Podstatná jména konkrétní
vrátí
Slovenský jazyk
vnímání
Slovenský jazyk
vrátel
Slovenský jazyk
vrátíš
Slovenský jazyk
výlet
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
vlak
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
vstupné
Základní složky vyprávění
vzít
Výtah z ukázky
využijte
Výtah z ukázky
volný

významový

vynechat

vložen

vyskytnout

vyjádřeno

vystihnout

vnitřní

Výtah z ukázky
vnější

Výtah z ukázky
vyprávění


Základní složky vyprávění
vlastnostech

vystihují

výraznou

vypovídající

veřejnosti

O řeči a jazyku
Nářečí, národní jazyk
vyložit

vliv

vyznačují

volbou

výrobě

vědecký

výzkumné

vědecké

vědeckého

výstižné

vědeckých

vůbec

věnovaných

vzbuzují

výrozů

veršované

vystupuje

vzdělávání
O řeči a jazyku
vlastních
O řeči a jazyku
významovou
O řeči a jazyku
vzájemnými
Nářečí, národní jazyk
vzdálenějších
Nářečí, národní jazyk
vlasti
Nářečí, národní jazyk
vyučovat
Nářečí, národní jazyk
volitelný
Nářečí, národní jazyk
vývoji
Nářečí, národní jazyk
vylučovací
Věta hlavní a vedlejší
Souřadné spojení větných členů
vždyť
Věta hlavní a vedlejší
Souřadné spojení větných členů
vytvořte
Věta přívlastková
vedlejšími
Podřadné souvětí
vztažnými
Podřadné souvětí
vyčlenění
Podřadné souvětí
vztažných
Podřadné souvětí
vymezení
Podřadné souvětí
Vlastní a osobní jména
větou
Podřadné souvětí
Interpunkce vět
voluntativní
Podřadné souvětí
věřit
Spojování vět
vylučuje
Souřadné spojení větných členů
vyplývá
Souřadné spojení větných členů
vedla
Souřadné spojení větných členů
vystřelil
Souřadné spojení větných členů
vysokou
Souřadné spojení větných členů
vědec
Podstatná jména abstraktní
vánoce
Podstatná jména konkrétní
vojsko
Podstatná jména konkrétní
voda
Podstatná jména konkrétní
víte
Zvláštní skloňování
vkládají
Zvláštní skloňování
vybalit
Slovesný vid
vidová
Slovesný vid
vzájemného
Slovenský jazyk
vypravěč
Základní složky vyprávění
vyučovací
Základní složky vyprávění
vyprávěcí
Slohový popis předmětu
výkladový
Slohový popis předmětu
vystihuje
Výtah z ukázky
východisko
Stručný životopis
větru
Stručný životopis
vyššího
Stručný životopis
zřízení
Začátek a konec souvětí
zejména
Souvětí souřadné a podřadné
Nářečí, národní jazyk
Věta podmětná
Slovenský jazyk
znělosti
Věta hlavní, interpunkce
zpráva
Věta hlavní, interpunkce

zběh
Věta hlavní, interpunkce
zvolat
Věta hlavní, interpunkce
zevrubné
Grafické znázornění věty
závazné
Odporovací význam
zvukomalebná
Odporovací význam
Souvětí souřadné
zpravidla
Odporovací význam
Podstatná jména konkrétní
Slovesný vid
Věta podmětná


Grafické znázornění věty
Procvičování sloves
Interpunkce vět
způsob
Spojování vět
Procvičování sloves
Souvětí souřadné a podřadné
Věta podmětná
Žádost o povolení
Cvičení se slovy

Přehled tříd a vzorů sloves

Výtah z ukázky
zdrojů
Souřadné spojení větných členů
závorkách
Souřadné spojení větných členů
zvláštní
Souřadné spojení větných členů
Věta podmětná

Zvláštní skloňování
zvratná
Jazykový rozbor
Skloňování přejatých slov
Obsah učiva I.
zvratného
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
zájmena
Jazykový rozbor
Skloňování přejatých slov
Slohový výcvik
Základní složky vyprávění
Vedlejší znaky v popisu
Obsah učiva I.
Užití krátkých vět
Věta přívlastková
Zvláštní skloňování
změnu
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
začít
Jazykový rozbor
Obsah učiva I.
zůstat
Jazykový rozbor

Obsah učiva I.
způsobem
Podstatná jména abstraktní
Věty příčinné a účelové
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.

Věta hlavní a vedlejší
zvratné
Skloňování přejatých slov
Slovenský jazyk
Vedlejší znaky v popisu
zájmeno
Skloňování přejatých slov
Slohový výcvik
Vedlejší znaky v popisu
Stručný životopis
zřídka
Skloňování přejatých slov
záporně
Skloňování přejatých slov
záporná
Skloňování přejatých slov
Slovenský jazyk
základní
Slovesný vid
Slovenský jazyk
Stručný životopis
Vedlejší věta přípustková
Kolísání v slovesných tvarech

Věta podmětná
Věty příčinné a účelové
Slovesa nedokonavá
Přehled tříd a vzorů sloves
Základní složky vyprávění
Vedlejší znaky v popisu

Slohový popis předmětu
základním
Slovesný vid
způsobou
Slovesný vid
zastaralé
Slovesný vid

Věty příčinné a účelové
zítra
Procvičování sloves
způsobu
Procvičování sloves

Podřadné souvětí
Slohový popis předmětu
zájmenem
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
závisí
Slovenský jazyk
Věta hlavní a vedlejší
Interpunkce vět
závislosti-podřadnosti
Žádost o povolení
zařízení

značka

zachováno

zájmu
Nářečí, národní jazyk
zabývající
Nářečí, národní jazyk
záznamu
Souvětí souřadné a podřadné
zvukové
Souvětí souřadné a podřadné
znaků
Souvětí souřadné a podřadné
zvuky
Věta podmětná
Souvětí souřadné
zásoby
Vedlejší věta přípustková
Procvičování tvaru jmen
získá
Podřadné souvětí
zase
Podstatná jména konkrétní

zpívala
Tvary podle vzoru píseň
zmrzlá
Tvary podle vzoru píseň
zakončená
Skloňování přejatých slov

Zvláštní skloňování
zakončení
Slovesa nedokonavá
Žádost o povolení

Přehled tříd a vzorů sloves
zakončeno
Slovesa nedokonavá
zájmen
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
Slohový výcvik
zastupovanému
Slohový výcvik
zakončené
Základní složky vyprávění

zájmenného
Vedlejší znaky v popisu
získávalo
Stručný životopis
zmíněné
Žádost o povolení
zakončeny
Žádost o povolení
začne
Žádost o povolení
založena
Cvičení se slovy
znamená
Cvičení se slovy
Grafické znázornění věty
záměru
Cvičení se slovy
způsobů
Cvičení se slovy
zobu

zobám

znamenalo

zabit

zakazováno

začátkem

zpravodajství

zachycena

základě


zbytky
Cvičení a procvičování
zachovaly
Cvičení a procvičování
zachovalo
Cvičení a procvičování
způsobuje
Věty příčinné a účelové
z/ze
Věty příčinné a účelové
zásadě
Vedlejší věta přípustková
zvýrazňuje
Grafické znázornění věty
začátku
Grafické znázornění věty

zajisté
Grafické znázornění věty
zaměňovat
Jazykový rozbor
závislosti
Jazykový rozbor
zabarvení
Jazykový rozbor
Stručný životopis
zahrnující
Procvičování tvaru jmen
zkoumání
Procvičování tvaru jmen
zpěvák…
Kolísání podstatných jmen
zařazuje
Tvary podle vzoru píseň
zpodstatněním
Tvary podle vzoru píseň
základového
Krácení podstatných kmen
základové
Krácení podstatných kmen
základ-kmen
Krácení podstatných kmen
záměna
Krácení podstatných kmen
zánik
Krácení podstatných kmen
značková
Vlastní a osobní jména
zásobě
Vlastní a osobní jména
Slovenský jazyk
známe
Vlastní a osobní jména
zpracovává
Vlastní a osobní jména
základů
Skloňování jmen míst a svátků
Spojování vět
zemědělec
Skloňování jmen míst a svátků
základových
Skloňování jmen míst a svátků
základ
Skloňování jmen míst a svátků
změny
Skloňování jmen míst a svátků
zajímavé
Slovesa nedokonavá
zkoumán
Slovesa nedokonavá
zjišťovací
Slovesa nedokonavá
Přehled tříd a vzorů sloves
zevrubnější
Slovesa nedokonavá
zasluhuje
Slovesa nedokonavá
zabráněno
Procvičování sloves
zapraskalo
Procvičování sloves
zvolání
Procvičování sloves
zapojit
Slovenský jazyk
způsobová
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
Věta hlavní a vedlejší
zlata
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
zaléhaly
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
zaspal
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
záměně
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
záměrem
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
zůstanu
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
zkoušky
Slovenský jazyk
Obsah učiva I.
zelený
Základní složky vyprávění
zahradníkem
Základní složky vyprávění
zeptat
Výtah z ukázky
Interpunkce vět
zkoušet
Výtah z ukázky
zahrada
Obsah učiva II.
zvířata

zajímavých

zajímavým

zleva

zprava

zdola

záleží


zajistí

zhodnocení

zprávu

Slovesný vid
zákona

způsobit

zmínit

zaměstnavatelských

zdravotním

závěr

záležitostech

závažných

zpracování

Slohový popis předmětu
zprávy

závažná

zpracovávat

zkoumaném

zkoumají

zobecňovat

zpřístupňovány

zásadách

získat

zabarvených

zájem

O řeči a jazyku
Nářečí, národní jazyk
zvyšování
O řeči a jazyku
zásahů
O řeči a jazyku
zkušenosti
Nářečí, národní jazyk
zanikají
Nářečí, národní jazyk
zabránit
Nářečí, národní jazyk
zapomnění
Nářečí, národní jazyk
zároveň
Věta hlavní a vedlejší
Interpunkce vět
Základní složky vyprávění
zastupuje
Věta přívlastková
zahradu
Věta přívlastková
zájmeny
Podřadné souvětí
značnému
Podřadné souvětí
záporu
Podřadné souvětí
záviset
Spojování vět
zatáhla
Spojování vět
záhy
Spojování vět
závažnější
Souřadné spojení větných členů
zalíbení
Souřadné spojení větných členů
zato
Souřadné spojení větných členů
zoufalá
Souřadné spojení větných členů
zásady
Interpunkce vět
závislou
Interpunkce vět
závislá
Interpunkce vět
zvířat
Podstatná jména abstraktní
záda
Podstatná jména konkrétní
zrní
Podstatná jména konkrétní
znělé
Zvláštní skloňování
způsoby
Zvláštní skloňování
západoslovanských
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
zastoupení
Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
západoslovanský
Slovenský jazyk
zapomenuté
Základní složky vyprávění
zachází
Základní složky vyprávění
zabarven
Vedlejší znaky v popisu
zvířete
Výtah z ukázky
znaky
Výtah z ukázky
zájmy
Výtah z ukázky
zaměstnání
Výtah z ukázky
zevnějšek
Výtah z ukázky
zvyky
Výtah z ukázky
zřít
Stručný životopis
žena
Grafické znázornění věty
Souřadné spojení větných členů

Souvětí souřadné
Tvary podle vzoru píseň
Skloňování přejatých slov
Zvláštní skloňování
žákyně
Odporovací význam
živý
Odporovací význam
životný
Souřadné spojení větných členů

Tvary podle vzoru píseň
ženský
Souřadné spojení větných členů
Cvičení a procvičování
životě


ženy

Slovenský jazyk
ženě

ženu


ženo

ženou

ženám

Přehled tříd a vzorů sloves
ženách

Přehled tříd a vzorů sloves
ženami

Skloňování přejatých slov
Přehled tříd a vzorů sloves
žije
Věta podmětná
ženského
Tvary podle vzoru píseň
Zvláštní skloňování
živé

ženské
Kolísání podstatných jmen
žen(a
Tvary podle vzoru píseň
životopis
Skloňování jmen míst a svátků
žáky
Slovenský jazyk
žasnout
Slovenský jazyk
žebrákem

žebrák

životopisu

života

žádací
Podřadné souvětí
životem
Souřadné spojení větných členů
žádné
Interpunkce vět
židle
Podstatná jména abstraktní

Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl český jazyk Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro