www.amapro.cz [Chemie pro sedmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Jedná se o úplný úvod do chemie. Látka je probrána velmi jednoduše, a to tak, aby hned nevyděsila žáka. Je zde uvedeno několik jednoduchých pokusů, které je možné provádět v běžném životě. Nevyžaduje přiliž náročné laboratorní podmínky.


Cukr, sůl, naftalen

cukr, sůl, naftalen, vůně, zápach, voda, plamen, kahan

Cukr, sůl, naftalen
Související stránky v této knize

Pozorování a pokusy
Směsi, minerály
Fyzikální veličiny látek
Saponát, pěna, aerosoly
Oddělování vody a oleje
Filtrační papír
Voda v domácnosti
Voda v domácnosti
Filtrace kalné vody
Samočištění vody
Názvy chemických prvků
Anion, vodík
Výbušnost vodíku
Reakce sodíku s vodou
Reakce sodíku s vodou
Reakce zinku s HCl
Rozpuštěná látka
Rozpuštěná látka
Složení roztoků
Bezkyslíkaté kyseliny
Hydroxid vápenatý
Tvrdnutí vápenné malty
Barevná stupnice pH
Soli, vznik solí
Reakce kyseliny a hydroxidu
Uhličitan vápenatý


Související stránky v knihovně

Rok 1800 až rok 1802
Věcný rejstřík I až K
Věcný rejstřík S až S
Věcný rejstřík písmeno V
Kapaliny, plyny, tekutiny
Vlastnosti plynů
Rotační energie v kapalinách
Kalorimetrická rovnice
Kapacita deskového kondenzátoru
Intenzita, indukce magnetického pole
Vedení elektřiny v kapalinách
Polarizace elektrod, akumulátory
Astronomická refrakce
Spektroskop
Zemědělské potraviny, hnojiva a krmiva
Normy spotřeby materiálů
Obsah míchačky, mleté vápno
Vlastnosti kapalin a plynů
Stlačení kapalného tělesa
Bimetalický pásek, bimetal
Naftalen C10H8
Sváření polyethylenových fólií
Deriváty uhlovodíků
Oxid měďnatý
Estery, ocet
Sacharidy
Tuky, esterifikace
Mol, jednotka látkového množství
Elektrolýza
Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí
Chemické zpracování
Ochrana ovzduší
Kalení plamenem
Pohyb molekul
Lihový kahan
Tání a tuhnutí
Život a práce v Egyptě
Dřevěná rakev
Otužování, slunění, třes
Povrchová síla, izotermika
Mazut, zemní plyn, svítiplyn
Barytová voda
stupnice, sůl, sumátor, superortikon
Povrch Měsíce, kráter
Příkopové propadliny
Eroze, terasování svahů
Používání průmyslových hnojiv
Biota a její změny
Vodní a lesní hospodářství
vnitřní energie - vodaVyhledání pojmu v encyklopediiSeznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro