www.amapro.cz [Chemie pro sedmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Jedná se o úplný úvod do chemie. Látka je probrána velmi jednoduše, a to tak, aby hned nevyděsila žáka. Je zde uvedeno několik jednoduchých pokusů, které je možné provádět v běžném životě. Nevyžaduje přiliž náročné laboratorní podmínky.


Oddělování vody a oleje

voda, olej, stojan, pokus, saponát, voňavka

Oddělování vody a oleje
Související stránky v této knize

Pozorování a pokusy
Látky a jejich vlastnosti
Cukr, sůl, naftalen
Směsi, minerály
Saponát, pěna, aerosoly
Filtrační papír
Barva destilátu
Voda v domácnosti
Filtrace kalné vody
Anion, vodík
Alkalické kovy
Reakce zinku s HCl
Reakce zinku s HCl
Rozpuštěná látka
Složení roztoků
Bezkyslíkaté kyseliny
Hydroxidové anionty
Tvrdnutí vápenné malty
Barevná stupnice pH
Reakce kyseliny a hydroxidu


Související stránky v knihovně

Dědění a prostory jmen
Vnitřní struktura multiple článku MČ
Doba kamenná, nadpřirozené síly
Věcný rejstřík písmeno V
Předmět a metody fyziky
Výslednice dvou sil
Kapaliny, plyny, tekutiny
Vlastnosti plynů
Rotační energie v kapalinách
Kalorimetrická rovnice
Kapacita deskového kondenzátoru
Intenzita, indukce magnetického pole
Polarizace elektrod, akumulátory
Astronomická refrakce
Oleje, ropa a jiné hmoty
Normy spotřeby materiálů
Obsah míchačky, mleté vápno
Neuspořádaný pohyb částic
Vlastnosti kapalin a plynů
Rovnoramenné váhy, gram
Změna délky, oteplování, ochlazení
Jednoduchý elektrický obvod
Tuky, esterifikace
Mol, jednotka látkového množství
Laboratorní práce
Ochrana ovzduší
Impregnace dřeva
Kalení oceli
Hydraulický zvedák
Třecí síla
Tání a tuhnutí
Život a práce v Egyptě
Otužování, slunění, třes
Povrchová síla, izotermika
Povrch Měsíce, kráter
Příkopové propadliny
Eroze, terasování svahů
Používání průmyslových hnojiv
Biota a její změny
Vodní a lesní hospodářství
pokus - polarizační filtr
vnitřní energie - voda
voňavka - vosky
Zjištění optimální váhy
Koeficient přestupu tepla
Axiální ložisko, minerální oleje
Multiplexní traktVyhledání pojmu v encyklopediiSlovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro