www.amapro.cz [Chemie pro sedmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Jedná se o úplný úvod do chemie. Látka je probrána velmi jednoduše, a to tak, aby hned nevyděsila žáka. Je zde uvedeno několik jednoduchých pokusů, které je možné provádět v běžném životě. Nevyžaduje přiliž náročné laboratorní podmínky.


Destilační přístroj

teplota, destilace, destilát, hoření, chladič

Destilační přístroj
Související stránky v této knize

Hoření mědi, síra
Vývoj společnosti, oheň
Průmyslová destilace
Krystalizace a destilace
Barva destilátu
Chemické reakce
Alkalické kovy
Kovové a nekovové prvky
Rozpustnost pevných látek
Koncentrovaná kyselina


Související stránky v knihovně

Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní určení vlivu Ir
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Tepelný odpor Rth; tepelná nestabilita
Destilace, parafín
Methan, koks, teplo, dinas
Stavová rovnice plynů
Kondenzace, destilace, sublimace
Vlhkost vzduchu
Benzín smíšený se vzduchem
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Vhodný kondenzátor, plechy trafa
Plynule nastavitelný proud
Závislost na teplotě
Závislost ztrátového výkonu
Usměrňovač s indukčním filtrem
Atmosférický lom
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Předmluva ke knize
Atomy a molekuly
Měření teploty, Anders Celsius
Alkeny a Alkiny
Estery, ocet
Kvantitativní průběh reakce
Hoření látek se vzduchem
Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí
Schéma vysoké pece
Teplota vzplanutí
Termální kalení, pevnost
Lihový kahan
Tepelné motory, chladič
Absolutní, relativní, teplota, vlhkost, rosný bod
Methan, Ethan, Propan, Butan
teorie funkce, teplota, Courier, termo, termočlánek
Úvod do zeměpisu
Atmosféra, teplota vzduchu
Antarktis
tepelný součinitel - teplota
Teplota, mlha, počasí, předpověď
Teplota, světové strany
Skupina proudových impulsů
Vnitřní tepelný odpor
Vliv teploty na várku
Rychlost plynů, oxid siřičitý
Varný roztok dřeva
Vliv teploty, vliv času, impregnaceVyhledání pojmu v encyklopediiTechnický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Chemie kolem nás
Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro