www.amapro.cz [Chemie pro sedmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Jedná se o úplný úvod do chemie. Látka je probrána velmi jednoduše, a to tak, aby hned nevyděsila žáka. Je zde uvedeno několik jednoduchých pokusů, které je možné provádět v běžném životě. Nevyžaduje přiliž náročné laboratorní podmínky.


Filtrační papír

gáza, hodinky, nůžky, křída, voda, směs, vzor, tabulka

Filtrační papír
Související stránky v této knize

Cukr, sůl, naftalen
Směsi, minerály
Směsi, minerály
Fyzikální veličiny látek
Roztoky, různorodé směsy
Roztoky, různorodé směsy
Saponát, pěna, aerosoly
Saponát, pěna, aerosoly
Oddělování vody a oleje
Přefiltrování roztoku
Voda v domácnosti
Filtrace kalné vody
Chemické vzorce
Anion, vodík
Plošné modely molekul reaktantů
Názvy a vzorce halogenů
Chlorid sodný, NaCl
Rozpuštěná látka
Složení roztoků
Bezkyslíkaté kyseliny
Tvrdnutí vápenné malty
Barevná stupnice pH
Univerzální indikátorový papírek
Reakce kyseliny a hydroxidu
Názvosloví solí
Názvy a vzorce kyselin
Síran draselný
Srážecí reakce


Související stránky v knihovně

Filtrační papír, nečistoty
filtrační papír - finišer
Detekce MFC volby na rozhraní U
Detekce přítomnosti papíru a aktivace otiskové hlavy
Dokumentace přístupových sítí
dsCislovka (Číslovky)
dsPodstatneJm (Podstatná jména)
Optimalizace R2 značek pro ústředny V. generace
Stavy K ve směru odchozím
Stavy K ve směru příchozím
Tabulky významu jednotlivých skupin R2 kódů
Vlastnost filtru
Doba kamenná, nadpřirozené síly
Věcný rejstřík M až N
Věcný rejstřík písmeno V
Struktura dekodéru 1 ze 4
Paralelní osmibitová sčítačka
Kapaliny, plyny, tekutiny
Vlastnosti plynů
Rotační energie v kapalinách
Kalorimetrická rovnice
Vypařování, var
Kapacita deskového kondenzátoru
Intenzita, indukce magnetického pole
Polarizace elektrod, akumulátory
Astronomická refrakce
Normy spotřeby materiálů
Obsah míchačky, mleté vápno
Návrh filtrační tlumivky
Vzájemné působení dvou částic
Vlastnosti kapalin a plynů
Tuky, esterifikace
Mol, jednotka látkového množství
Ochrana ovzduší
Třecí síla
Tání a tuhnutí
Předložky, dělení slov
Mužský rod, vzory
Ženský a střední rod, vzory
Koncovka ohebných slov
Rozkazovací a přací věta
Skloňování v množném čísle, vzory
Život a práce v Egyptě
Otužování, slunění, třes
Povrchová síla, izotermika
šumivka, šunt, tabulka, tabelátor
Pohyby Země
Povrch Měsíce, kráter
Příkopové propadliny
Eroze, terasování svahůVyhledání pojmu v encyklopediiDigitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro