www.amapro.cz [Chemie pro sedmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Jedná se o úplný úvod do chemie. Látka je probrána velmi jednoduše, a to tak, aby hned nevyděsila žáka. Je zde uvedeno několik jednoduchých pokusů, které je možné provádět v běžném životě. Nevyžaduje přiliž náročné laboratorní podmínky.


Vzduch, kyslík a život

zdroje pitné vody, vodárny, vodojemy, řeky, vzduch, kyslík, dusík, argon

Vzduch, kyslík a život
Související stránky v této knize

Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Chemicky čisté látky
Kyslík, ozon O3
Příprava kyslíku O2
Kyslík ve vzduchu
Slučovací poměry v oxidech
Bezkyslíkaté kyseliny
Kyselost a zásaditost, pH
Sulfidy, dusičnany, sírany


Související stránky v knihovně

Kondenzátor (Součástka)
Rok 1948 až rok 1953
Věcný rejstřík D až E
Věcný rejstřík písmeno V
Frekvence rádiové vlny
Vzácné plyny
Nebeská tělesa
Plování těles. Hustoměr
Atmosférický tlak, Barometr, Kapalinový manometr
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Lopatka oběžného kola turbíny
Stavová rovnice plynů
Měření teploty
Vlhkost vzduchu
Proudový motor, lednička
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu
Řazení kondenzátorů
Intenzita, indukce magnetického pole
Intenzita pole, Indikační magnetka
Proud iontů
Defekt, izotop, proton
Vakuové usměrňovací diody
Pružina
Atomy a molekuly
Počasí, termograf
Pojistka, vařič
Vedení proudu v plynech
Polymerace, makromolekuly
Pentahydrát síranu měďnatého
Mol, jednotka látkového množství
Hoření látek se vzduchem
Struskotvorné přísady pro vysokou pec
Bessmerův konvertor
Kyslíkový konvertor
Reakční nádoba
Výroba oceli v pecích
Kalení oceli
Nitridování
Pohyb molekul
Joulův Lenzův zákon
Výbojkový šumový generátor
Rozložení molekul, graf
Povrchová síla, izotermika
Atmosféra, teplota vzduchu
Vodstvo Evropy
kyslík - kyslikárna
vzduch - vzdutí
dusík
kyslík
argonVyhledání pojmu v encyklopediiPublikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro