www.amapro.cz [Chemie pro sedmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Jedná se o úplný úvod do chemie. Látka je probrána velmi jednoduše, a to tak, aby hned nevyděsila žáka. Je zde uvedeno několik jednoduchých pokusů, které je možné provádět v běžném životě. Nevyžaduje přiliž náročné laboratorní podmínky.


Názvy chemických prvků

kovový lesk, barva, hustota, řecké slovo, zápach, protonové číslo, latinský název

Názvy chemických prvků
Související stránky v této knize

Cukr, sůl, naftalen
Fyzikální veličiny látek
Voda v domácnosti
Chemické vazby
Vlastnosti chemických prvků
Alkalické kovy
Rozpustnost pevných látek


Související stránky v knihovně

Hlasová služba
Televizní norma
Aneroid Vidiho, Bourdonův
Objemová roztažnost plynů
Kritický bod teploty
Rozklad světla, disperze
Údržba olověných akumulátorů
Hustota, hydroxid draselný
Hustota, hustota látky
Výpočet hmotnosti tělesa
Benzen C6H6
Kvantitativní průběh reakce
Základní vlastnosti prvků
Protonové číslo, elektronegativita
Fyzikální vlastnosti, hustota
Zinek, cín
Výpočet hustoty
Hustota, měrná tíha
Pohyb molekul
Měření hustoty pravděpodobnosti
Fázový diagram, hustota, tlak
balun, bareter, barva, báze
Hubertova hypotéza - hustota
hustota - Huygensův princip
Doporučené násobky a veličiny
Atmosférický tlak, hustota, nadmořská výška
Sluneční soustava
Chemické prvky
Značka chemického prvkuVyhledání pojmu v encyklopediiTechnické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro