www.amapro.cz [Chemie pro sedmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Jedná se o úplný úvod do chemie. Látka je probrána velmi jednoduše, a to tak, aby hned nevyděsila žáka. Je zde uvedeno několik jednoduchých pokusů, které je možné provádět v běžném životě. Nevyžaduje přiliž náročné laboratorní podmínky.


Molekuly a sloučeniny

atom, molekula, prvek, chemické sloučeniny, chlorid sodný, NaCl, HCL

Molekuly a sloučeniny
Související stránky v této knize

Časticové složení látek
Model atomu a jeho složení
Struktura atomů
Periodický zákon
Protonové číslo
Vznik chemické vazby
Slučování atomů, chemická vazba
Chemické vzorce
Ionty
Elektricky neutrální atom
Elektricky neutrální atom
Chemické vazby
Názvosloví halogenidů
Chlorid sodný, NaCl
Vlastnosti nekovových prvků
Kyslíkaté kyseliny
Hydroxidy
Hydroxidy


Související stránky v knihovně

Digitální řízení svitu žárovky
Dioda jako stabilizační prvek
Expanzní prostorový prvek
Filtry
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Jedno oktetový prvek
Obecné dělení a konstrukce HSP
Obecné vlastnosti a dělení filtrů
Obecné využití diody v elektrických obvodech
Paralelně sériový převodník
Redukční prostorový prvek
Snímací elektronika validátoru
Více oktetový prvek
Vnitřní struktura prostorového pole
Základní prostorový prvek
Rok 1944 až rok 1947
Rok 1957 až rok 1959
Molekula, elektrony atomu
Molekulární teorie tekutin
Elektřina, elektrický proud, stavba atomu
Kapacita deskového kondenzátoru
Nositel náboje, valenční elektron, atom, mřížka
Schematické znázornění donorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Doutnavkové stabilizátory
Vznik oxidu uhličitého
Průběh elektrolýzy
Pohyb molekul
Vypařování kapalin
Základní odvody číslicových zařízení
Rozložení molekul, graf
Volná dráha molekuly, vývěva
Kubická mřížka
Chemické reakce a přeměny
atmosférická destilace - atom
pružinový kloub - prvek
Značka chemického prvkuVyhledání pojmu v encyklopediiDigitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro