www.amapro.cz [Chemie pro sedmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Jedná se o úplný úvod do chemie. Látka je probrána velmi jednoduše, a to tak, aby hned nevyděsila žáka. Je zde uvedeno několik jednoduchých pokusů, které je možné provádět v běžném životě. Nevyžaduje přiliž náročné laboratorní podmínky.


Anion, vodík

ionty, vodík, 1766, hydrogenium, voda, H2, bezbarvá plynná látka

Anion, vodík
Související stránky v této knize

Cukr, sůl, naftalen
Směsi, minerály
Saponát, pěna, aerosoly
Oddělování vody a oleje
Filtrační papír
Voda v domácnosti
Voda v domácnosti
Filtrace kalné vody
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Slučování atomů, chemická vazba
Výbušnost vodíku
Příprava kyslíku O2
Kyselina chlorovodíková
Vlastnosti nekovových prvků
Rozpuštěná látka
Složení roztoků
Hmotnost roztoků
Hmotnost roztoků
Peroxid vodíku
Bezkyslíkaté kyseliny
Kyslíkaté kyseliny
Hydroxidové anionty
Tvrdnutí vápenné malty
Barevná stupnice pH
Reakce kyseliny a hydroxidu
Chlorid draselný
Srážecí reakce


Související stránky v knihovně

Věcný rejstřík písmeno V
Vzácné plyny
Nebeská tělesa
Vodní kapka
Adheze, odolnost, přilnavost, kohese
Teplo, trojný bod, H2O
Kapaliny, plyny, tekutiny
Vlastnosti plynů
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Rotační energie v kapalinách
Kalorimetrická rovnice
Kapacita deskového kondenzátoru
Intenzita, indukce magnetického pole
Polarizace elektrod, akumulátory
Astronomická refrakce
Normy spotřeby materiálů
Obsah míchačky, mleté vápno
Schematická značka a charakteristika doutnavky
Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu
Vlastnosti kapalin a plynů
Stlačení kapalného tělesa
Ionty, krystal
Částice krystalové struktury
Reaktanty a produkty
Tuky, esterifikace
Pentahydrát síranu měďnatého
Látkové množství
Mol, jednotka látkového množství
Molární hmotnost
Ochrana ovzduší
Kyslíkový konvertor
Tání a tuhnutí
Model atomu
Život a práce v Egyptě
Otužování, slunění, třes
Povrchová síla, izotermika
Chemické reakce a přeměny
Chemická rovnováha
Povrch Měsíce, kráter
Příkopové propadliny
Eroze, terasování svahů
Používání průmyslových hnojiv
Biota a její změny
Vodní a lesní hospodářství
vnitřní energie - voda
vodík - vodivost
vodík
Zjištění optimální váhy
Pronikání chemikálie do dřeva
Koeficient přestupu teplaVyhledání pojmu v encyklopediiPublikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro