www.amapro.cz [Chemie pro sedmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Jedná se o úplný úvod do chemie. Látka je probrána velmi jednoduše, a to tak, aby hned nevyděsila žáka. Je zde uvedeno několik jednoduchých pokusů, které je možné provádět v běžném životě. Nevyžaduje přiliž náročné laboratorní podmínky.


Alkalické kovy

chemické vlastnosti, petrolej, alkalické kovy, hustota, teplota tání, sodík, draslík

Alkalické kovy
Související stránky v této knize

Fyzikální veličiny látek
Názvy chemických prvků
Ionty
Reakce sodíku s vodou
Halogeny
Vlastnosti alkalických kovů
Rozpustnost pevných látek


Související stránky v knihovně

Rok 1802 až rok 1807
Rok 1856 až rok 1859
Věcný rejstřík písmeno P
Věcný rejstřík písmeno S
Slaná voda
Aneroid Vidiho, Bourdonův
Lopatka oběžného kola turbíny
Objemová roztažnost plynů
Kritický bod teploty
Skládání barev, Barva tělesa
Údržba olověných akumulátorů
Hustota, hydroxid draselný
Oleje, ropa a jiné hmoty
Ionty, krystal
Hustota, hustota látky
Výpočet hmotnosti tělesa
Měření teploty, Anders Celsius
Benzen C6H6
Destilace ropy
Kvantitativní průběh reakce
Fyzikální vlastnosti, hustota
Výroba hliníku
Zinek, cín
Výpočet hustoty
Hustota, měrná tíha
Měření hustoty pravděpodobnosti
Teplota tání, teplota tuhnutí
Fázový diagram, hustota, tlak
Fosfor, draslík, vápník, stopové prvky
Hubertova hypotéza - hustota
hustota - Huygensův princip
sodík - sodný louh
sodík
draslík
Doporučené násobky a veličiny
Atmosférický tlak, hustota, nadmořská výška
Sluneční soustava
Chemické prvkyVyhledání pojmu v encyklopediiChemie kolem nás
Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro