www.amapro.cz [Chemie pro sedmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Jedná se o úplný úvod do chemie. Látka je probrána velmi jednoduše, a to tak, aby hned nevyděsila žáka. Je zde uvedeno několik jednoduchých pokusů, které je možné provádět v běžném životě. Nevyžaduje přiliž náročné laboratorní podmínky.


Rozpustnost pevných látek

objem, teplota, hustota

Rozpustnost pevných látek
Související stránky v této knize

Fyzikální veličiny látek
Destilační přístroj
Názvy chemických prvků
Alkalické kovy
Alkalické kovy
Koncentrovaná kyselina
Zředěná kyselina


Související stránky v knihovně

Rozpustnost pevných látek, vodný roztok
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní určení vlivu Ir
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Aneroid Vidiho, Bourdonův
Objemová roztažnost látek
Objemová roztažnost plynů
Stavová rovnice plynů
Kritický bod teploty
Vlhkost vzduchu
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Údržba olověných akumulátorů
Hustota, hydroxid draselný
Závislost na teplotě
Závislost ztrátového výkonu
Atmosférický lom
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Předmluva ke knize
Atomy a molekuly
Jednotka objemu, litr
Měření objemu kapalného tělesa
Hustota, hustota látky
Výpočet hmotnosti tělesa
Měření teploty, Anders Celsius
Alkeny a Alkiny
Benzen C6H6
Jednotka koncentrace
Kvantitativní průběh reakce
Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí
Schéma vysoké pece
Fyzikální vlastnosti, hustota
Zinek, cín
Termální kalení, pevnost
Jednotky objemu, litr
Výpočet hustoty
Hustota, měrná tíha
Lihový kahan
Měření hustoty pravděpodobnosti
Tepelné motory, chladič
Fázový diagram, hustota, tlak
Absolutní, relativní, teplota, vlhkost, rosný bod
Průměr molekuly
teorie funkce, teplota, Courier, termo, termočlánek
Úvod do zeměpisu
Povrch Měsíce, kráter
Atmosféra, teplota vzduchu
Antarktis
Hubertova hypotéza - hustota
hustota - Huygensův principVyhledání pojmu v encyklopediiPublikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Publikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro