www.amapro.cz [Chemie pro sedmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Chemie pro sedmou třídu základní školy

Jedná se o úplný úvod do chemie. Látka je probrána velmi jednoduše, a to tak, aby hned nevyděsila žáka. Je zde uvedeno několik jednoduchých pokusů, které je možné provádět v běžném životě. Nevyžaduje přiliž náročné laboratorní podmínky.


Původní učivo pro základní školy
Obsah knihy I.
Obsah knihy II.
Úvod k učivu

Pozorování a pokusy
Hoření mědi, síra
Laboratorní pomůcky
Látky a jejich vlastnosti
Cukr, sůl, naftalen
Chemická věda a výroba
Chemické závody
Chemické výrobky
Vývoj společnosti, oheň

Směsi, minerály
Fyzikální veličiny látek
Roztoky, různorodé směsy
Saponát, pěna, aerosoly
Oddělování vody a oleje
Filtrace, usazeniny, odstřeďování
Destilační přístroj
Průmyslová destilace
Filtrování, suspenze
Filtrační papír
Přefiltrování roztoku
Nerozpustné materiály

Krystalizace a destilace
Barva destilátu
Voda v domácnosti
Filtrace kalné vody
Samočištění vody

Vzduch, kyslík a život
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Čistota ovzduší
Chemicky čisté látky
Časticové složení látek
Model atomu a jeho složení
Struktura atomů
Názvy chemických prvků

Periodický zákon
Dmitrij Ivanovič Mendělejev
Protonové číslo
Vznik chemické vazby
Slučování atomů, chemická vazba
Chemické vzorce
Molekuly a sloučeniny
Nepolární a polární vazba
Model vzniku molekuly

Ionty
Elektricky neutrální atom
Anion, vodík
Výbušnost vodíku
Kyslík, ozon O3
Příprava kyslíku O2
Chemické vazby
Kyslík ve vzduchu
Vlastnosti chemických prvků

Chemické reakce
Zákon zachování hmotnosti
Kyselina chlorovodíková
Uhličitan sodný
Hmotnost chemických látek

Chemické rovnice
Plošné modely molekul reaktantů
Alkalické kovy
Reakce sodíku s vodou

Halogeny
Vlastnosti halogenů
Halogenidy, oxidační číslo
Názvosloví halogenidů
Názvy a vzorce halogenů
Chlorid sodný, NaCl
Slučovací poměry v oxidech

Vzorce oxidů
Kovové a nekovové prvky
Kovy, polokovy a nekovy

Alkalické kovy
Vlastnosti nekovových prvků
Elektronegativita
Reakce zinku s HCl
Vlastnosti alkalických kovů
Dvouprvkové sloučeniny
Rozpuštěná látka
Rozpustnost pevných látek
Složení roztoků
Hmotnost roztoků
Peroxid vodíku
Bezkyslíkaté kyseliny
Kyslíkaté kyseliny
Kyselina dusičná HNO3
Koncentrovaná kyselina
Zředěná kyselina

Hydroxidy
Hydroxidové anionty
Hydroxid vápenatý
Tvrdnutí vápenné malty
Kyselinotvorné a hydroxidotvorné oxidy
Lakmusový papírek

Kyselost a zásaditost, pH
Indikátor lakmus
Barevná stupnice pH
Neutralizace, pipeta
Kyselý a zásaditý roztok

Průběh neutralizace
Roztok kyseliny sírové
Univerzální indikátorový papírek
Amoniak, žíraviny
Soli, vznik solí
Reakce kyseliny a hydroxidu
Vlastnosti solí
Chlorid draselný

Názvosloví solí
Názvy a vzorce kyselin
Síran draselný

Srážecí reakce
Průmyslová hnojiva
Sulfidy, dusičnany, sírany
Uhličitan vápenatý
Krystaly soli

Chemické pojmy A - F
Rejstřík pojmů H - L
Seznam pojmů N - S
Použité pojmy Ž


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro