www.amapro.cz [Chemie pro sedmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Chemie pro sedmou třídu základní školy

Jedná se o úplný úvod do chemie. Látka je probrána velmi jednoduše, a to tak, aby hned nevyděsila žáka. Je zde uvedeno několik jednoduchých pokusů, které je možné provádět v běžném životě. Nevyžaduje přiliž náročné laboratorní podmínky.


A

akumulátor [94]
alkalické kovy [67][83]
amoniak [96]
aniont [52]
anionty [91]
anion [114]
aparatura [25][27]
argon [34]
arsen [84]
atomy [38]
atomový věk [38]
atomové jádro [39]
atomový obal [39]
atom [40][45][48]
atomové číslo [44][95]
automobil [101]
B

baňky [10]
barva [41]
baterie [74][113]
barevná stupnice [103]
bez chuti [31]
bez zápachu [31]
bezpečnostní předpisy [51]
bezbarvá plynná látka [53]
bezbarvá kapalná látka [92]
bez reakce [100]
bezbarvý roztok [104]
běžné podmínky [58][70]
biologické kaly [33]
biologické čištění [33]
bod varu [18][87]
Bohuslav Brauner [43]
brom [70]
bromid sodný [71]
bronz [79]
bromid stříbrný [121]
bublinky [71]
byreta [108]
C

Cannizzaro [47]
chemici [7]
chemie [9]
chuť [13]
chemické látky [18][49]
chladič [23]
chemický prvek [42]
chemické vazby [45]
chlór [46]
chlorovodík [46]
chemik [47]
chemické sloučeniny [48]
chlorid sodný [48][52]
chemická vazba [50]
chemické slučování [65]
chemický rozklad [65]
chemické vlastnosti [67]
chlorid draselný [68][111]
chladící směs [74]
chlorid amonný [74]
chloridy [77]
chemický děj [83]
chlorid železitý [91]
chemická laboratoř [94]
charakteristické vlastnosti [112]
citrónová šťáva [106]
CO2 [75][98]
cukr [12][85]
cukrovary [33]
cukrová šťáva [97]
Č

částečky [19]
částice [52]
český název [59]
čištění vody [32]
čističky vody [33]
čistota vody [37]
číslo atomu [44]
D

destilace [23][24]
destilát [23][30]
destilovat [30]
destilovaná voda [31][103]
dezinfikace [32]
dezinfekční účinky [55]
dezinfekce [70]
druhy skla [13]
držák [30]
draslík [67]
dráždivost [91]
dřevěná tříska [93]
dusík [34][35]
dusičnany [92][115]
dusíkaté hnojiva [119]
dusičnan amonný [121]
důkaz přítomnosti [68]
dvouprvkové sloučeniny [72][84]
dým [20][36]
dýchání [37]
dýchací cesty [91]
E

elektron [38][45]
elektrický náboj [38]
elektrony vnější vrstvy [46]
elektronegativita [50][100]
elektricky neutrální atom [52]
elektrická jiskra [54]
elektrická vodivost [78]
elektrický proud [113]
elektrody [113]
emulze [37]
ethanol [22][113]
experiment [11][82]
F

fenolftalein [104]
filtrace [22][24][27][28]
filtrát [22]
filtrační papír [22]
fluor [38]
fotosyntéza [61]
frakční baňka [51]
fyzikální veličiny [13]
G

galvanický článek [74]
gáza [26][27]
granule [96]
H

hadřík [29]
halogeny [70][79]
hašení vápna [106]
HCL [48]
helium [40]
hliník [76]
hmotnost [61][88]
hmotnostní zlomek [89]
hnědé uhlí [36]
HNO3 [90]
hořčík [9][60][75]
hoření [9][16][23][60][77]
hodinky [26]
hořící síra [99]
hodnota pH [107]
hodinové sklo [107]
hustota [18][41][67][86]
hydrogenium [53]
hydroxid draselný [69]
hydroxid [95][98]
hydroxid vápenatý [96]
H2O [31]
H2 [53]
H2O2 [88]
I

indikátor [102]
injekční stříkačka [106]
indikátor pH [107]
ionty [53][113]
iontová vazba [57]
J

jaderný reaktor [69]
John Dalton [38]
jodid draselný [71]
K

kahan [12][68][82]
kapička [20]
kapiláry [29]
kationt [52]
kapalný sodík [69]
kapalný roztok [87]
kationty [91]
kation [114]
kádinka [18][104]
kladné oxidační číslo [72]
kovový lesk [41]
KOH [69]
koncovka přídavného jména [73]
kovy [77][110]
kovové vlastnosti [78]
kov [81]
koncentrované kyseliny [90]
kovový prvek [95]
koncentrace [108]
krystalizace [22][29]
krouživý pohyb [105]
krystalky [111]
křemen [17]
křída [19][26]
křemík [84]
kuchyňská sůl [18]
kuželová baňka [54]
kujnost [78]
kyslík [34][35][55]
kyselina chlorovodíková [80]
kyselina octová [90]
kyselina dusičná [90]
kyseliny [100]
kyselé deště [101]
kyselý roztok [102]
kyselé pH [102]
kyselinotvorné oxidy [109]
kyselost [109]
L

laboratoř [13][22][25]
latinský název [41][59]
laboratorní váhy [62]
lakmus [99]
lakmusový papírek [103]
laboratorní práce [120]
látka [7]
látková výměna [74]
ledoborec [38]
leptá sliznici [51]
leptavá látka [106]
lidská činnost [13]
Lomonosov [47]
M

manganistan draselný [85]
Mendělejev [42]
měděný drátek [9]
minerály [17]
minerální voda [17][87]
mikroskop [19]
miska [68]
mlha [20]
modrá skalice [27][119]
model molekuly [47]
molekula [48]
motorové vozidlo [76]
mosaz [79]
molekula vody [91]
model vápenky [97]
molekuly [110]
N

naftalen [12]
NaCl [48]
nasycený roztok [85]
nálevka [25]
název prvku [42]
náboj [115]
nerozpustný [28]
nečistoty [28]
neutron [38]
nepolární vazba [49]
nepolární [50]
nekovy [77][110]
neprůhlednost [78]
nezbytné pro život [79]
nekov [81]
nenasycený roztok [85]
neutrální roztok [105]
neutralizace [105][107]
NH4Cl [74]
NH3 [96]
nůžky [26]
O

obyvatelstvo [16]
obal atomu [57]
objem [86][94]
ochranný oděv [11]
ocet [89]
odstřeďování [24]
odpadní vody [33]
odštěpení [110]
oheň [8]
olej [21]
oleje [96]
optické porovnání [103]
oxygenium [55]
oxid manganičitý [56]
oxidační číslo [59]
oxid uhličitý [75][98]
oxidy [75]
oxid dusný [76]
oxid hlinitý [84][99]
oxidy dusíku [101]
ozon [55]
O3 [55]
P

pára [30]
pálené vápno [97][119]
Perioda [45]
peroxid vodíku [56][88]
petrolej [67]
periodický zákon [80]
pentahydrát [119]
pěna [20][37]
pH neutrální [102]
pitná voda [32]
pinzeta [82]
plamen [8][12][54][68]
plášť [11]
plátno [27]
plynná látka [60]
plošný model molekuly [66]
plasty [70]
plynný roztok [87]
platina [92]
pokus [11][21][82]
počet elektronů [43][45][80]
polární vazba [49]
polární [50]
polárnější vazba [57]
poměr počtu atomů [72]
poživatina [74]
polokov [81]
popáleniny [93]
podložní sklíčko [103]
pokožka [104]
pokapání [104]
prášek [19]
proton [38]
protonové číslo [41][57]
prvky skupin [44]
prvek [48]
prášková síra [60]
produkt [61]
průběh reakce [82]
produkt reakce [112]
přírodní vědy [9]
příměsi [29]
přirozený děj [33]
přídavné jméno [116]
přísady [118]
příprava solí [120]
půda [118]
R

reaktant [61]
reakční směs [117]
rozvod plynu [11]
rozpustný [28]
roztok [28]
rostliny [31]
rostlinný tuk [58]
rovnoramenné váhy [63]
roztoky [85]
rozpouštědlo [85][108]
rozpustnost [88]
různorodá směs [108]
Ř

řeky [34]
řez atomem [39]
řecké slovo [41]
řezání [55]
S

saponát [21]
samočištění vody [33]
salmiak [74]
schopnost slučovat se [57]
síra [9]
síran měďnatý [64]
sírany [119]
skupenství [19][70][79]
skupina [45]
skleněné trubička [65]
sklíčko [82]
skupina OH [95]
skupiny oxidů [100]
složení látky [40]
sloučeniny [42][49]
slučivost [46]
slučování atomů [47][51]
sloučenina [58]
slučovací poměry [60][73][75]
sloučeniny kyslíku [75]
slitiny [79]
sloučení s kovem [121]
směsi [17][18]
směs [20][26]
soustava prvků [44]
sodík [51][67]
součet oxidačních čísel [73]
sodné kationty [117]
soli [121]
spotřeba [14]
spalování [76]
spalování uhlí [101]
sraženina [64][117]
srážecí reakce [117]
stejnorodé směsi [19]
stojan [21][30][82]
struktura atomu [40]
studená voda [90]
stupnice pH [102]
surová ocel [15]
suspenze [25][28][37]
sušení [29]
sulfid železnatý [61]
sulfidy [114]
sůl [12][110]
svíčka [17]
sváření [55]
syntetická vlákna [94]
Š

štěpení kyselin [105]
štěpení [109]
šupiny [96]
T

tabulka [26]
teploměr [18]
teplota [23][86]
teplota tání [67]
tepelná vodivost [78]
tellur [84]
teplota varu [93]
tepelné elektrárny [101]
teplo [105]
těkavost [92]
tkanina [93]
tlaková nádoba [64]
trubice [30]
trávení potravy [61]
třecí miska [27]
tuky [96]
tvrdá látka [76]
tvoření vzorce [116]
U

uhličitan sodný [64][118]
uhlík [75]
uhličitan vápenatý [98]
uhličitan [116]
uhličitan draselný [118]
usazování [24]
uzavřeme palce [54]
užitková voda [32]
Ú

únik plynu [64]
V

valenční vrstva [39]
varná baňka [99]
vápenná malta [98]
vápník [99]
vápenatá sůl [120]
věda a technika [7]
vědní obory [114]
vnější vrstva atomu [44][80]
vnější vrstva [45]
voda [12][20][21][26][31][53][85][98][111]
voňavka [21]
vodárny [34]
vodojemy [34]
vodík [35][53]
vodný roztok [89]
vodní pára [111]
vůně [12]
vyrušení vlastností [109]
výroba [14]
výfukové plyny [36][101]
význam vzduchu [37]
výbuch [54]
výbušnost [65]
výsledek reakce [66]
výbojka [69]
výroba skla [76]
výroba léčiv [91]
vzor [26]
vzduch [34]
vzácné plyny [47]
vznícení [56]
vzorec sloučeniny [66]
vzorce soli [114]
vzorec kyseliny [115]
Z

zahřívání [17]
zachování hmotnosti [64]
zápalky [8]
zápach [12][41]
zátka [30]
záporné oxidační číslo [72]
zápis rovnice [83]
zásaditost [102][109]
zásadité pH [102]
zdroje pitné vody [34]
zemědělská výroba [15]
zemědělství [32]
zinek [19]
zkumavky [10]
zkoumání látek [16]
zkumavka [51][82]
zlato [92][110]
zmrznutí [87]
změna barvy [108]
znečišťování ovzduší [36]
značka prvku [42][59]
ztuhnutí [87]
Ž

železné piliny [60]
železo [75][112]
železný hřebík [94]
žhnoucí tříska [56]
životní prostředí [7][15]
živec [17]
živočichové [31]
život na Zemi [55][58]
žíravina [51]
žula [17]
1

1766 [53]
1834 [43]
1855 [43]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro