www.amapro.cz [Chemie pro osmou třídu základních škol]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující výklad chemických vlastností. Učivo je zaměřené na problematiku elektrochemických článků, baterií, akumulátorů a vše o chemii, co se dotýká elektrotechniky. K uváděným pokusům je již zapotřebí základních laboratorních pomůcek. Dočíst se zde také dá o vodivosti a elektrických vlastnostech kovů a nekovů.


Hoření látek se vzduchem

hoření, vzduch, papír, světlo, teplo

Hoření látek se vzduchem
Související stránky v této knize

Měření teploty varu
Alkeny a Alkiny
Ethylen C2H4, Areny
Benzen C6H6
Škrob, glykogen, celulosa
Tuky, esterifikace
Pentahydrát síranu měďnatého
Polyvinylchlorid, polystyren
Kvantitativní průběh reakce
Ochrana před korozí
Železná elektroda
Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí
Exotermické a endotermické reakce
Uvolnění tepla při reakci
Výhřevnost paliva
Schéma vysoké pece
Teplota vzplanutí
Vliv teploty na rychlost reakce
Laboratorní práce


Související stránky v knihovně

Aktivace otiskové hlavy pro tisk na vsunutý papír
Horizontální a vertikální řízení
Horizontální a vertikální řízení
Horizontální řízení směru tisku
Jehličkové tiskárny
Kondenzátor (Součástka)
Konstrukční část datumovky
Primární tvář okna
Princip tisku tiskové hlavy
Síťový transformátor
Vliv cizího záření na PN přechod
Vývojové diagramy
Vyzařování PN přechodů
Hedvábí, papír, porcelán, Čína
Věcný rejstřík písmeno P
Věcný rejstřík písmeno V
Frekvence rádiové vlny
Dálkové kabely, světlovody
Methan, koks, teplo, dinas
Teplo, trojný bod, H2O
Plování těles. Hustoměr
Vlastnosti plynů
Atmosférický tlak, Barometr, Kapalinový manometr
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Stavová rovnice plynů
Vlhkost vzduchu
Proudový motor, lednička
Řazení kondenzátorů
Intenzita, indukce magnetického pole
Třífázové proudy
Proud iontů
Rozklad světla, disperze
Obohacený uran
Větrací otvory, teplo, spolehlivost napájení
Energetické hladiny
Elektrická vodivost polovodiče, teplota
Světelná stopa
Oleje, ropa a jiné hmoty
Teplo, tepelné jednotky, tepelná vodivost
Vakuové usměrňovací diody
Anodový ztrátový výkon
Pružina
Měření teploty, Anders Celsius
Počasí, termograf
Vedení proudu v plynech
Hoření mědi, síra
Vývoj společnosti, oheň
Destilační přístroj
Vzduch, kyslík a život
Chemické reakceVyhledání pojmu v encyklopediiPublikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro